Klub chovateľov Belgických obrov
28.03.2019

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Tlačivá na stiahnutie 

1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.