Klub chovateľov Belgických obrov
07.09.2016

Spravodaj 2016

Program

z výročnej členskej schôdze konanej dňa 20.02.2016 v Ružomberku

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia z členskej schôdze z roku 2015 konanej v Ružomberku

3. Správa o hospodárení

4. Správa o registrácii

5. Správa o činnosti klubu

6. Vyhodnotenie klubových súťaží a odovzdanie cien

7. Predstavenie nových členov klubu BO a ich prijatie

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie a záver

Správa o činnosti klubu chovateľov Belgických obrov za rok 201 5

Dovoľte mi Vás čo najsrdečnejšie privítať na dnešnej výročnej schôdzi v Ružomberku. Z hľadiska výstav bol rok 2015 náročný. Prvou ozajstnou previerkou bola Výstava mladých králikov v Nitre, tak sa konala azda najväčšia udalosť roka EURÓPSKA VÝSTAVA KRÁLIKOV V METZ VO FRANCÚZSKU. Hneď týždeň nato sa konala Špeciálka klubu BO a BOA v Žiline. Celé to ukončila Celoštátna výstava v Nitre. Keďže som sa nezúčastnil Výstavy mláďat v Nitre, tak Vás o nej poinformuje tajomník klubu, priateľ Benedikovič.

Európska výstava v Metz vo Francúzsku sa konala 13.-15. novembra 2015. Celkom bolo na výstave 600 obrov, z toho: 361 divokých, 28 železitých, 9 divomodrých, 24 činčilových, 18 čiernych, 24 modrých, 32 žltých a 104 bielych.

Ostal som milo prekvapený keď som zbadal, že na EV vo Francúzsku vystavovali aj naši chovatelia. A to menovite:

Farba divoká:

Koracszynski Gregor 2 kolekcie

Duraj Jaroslav 1 kolekcia

Marko Jozef 1 kolekcia

Šimek Peter 1 kolekcia

Farba činčilová:

Marko Jozef 1 kolekcia

Farba železitá:

Benedikovič Marián 1 kolekcia

Farba čierna:

Benedikovič Marián 1 kolekcia

Farba modrá:

Mrázik Peter 1 kolekcia

Šimek Peter 1 kolekcia

Farba žltá:

Szabolcs László 1 kolekcia

Farba biela:

Budoš Jozef 1 kolekcia

Rečo Pavel 1 kolekcia

Labun Ján 1 kolekcia

Celkom naši členovia klubu vystavili 14 kolekcií v rôznych farbách a musím povedať, že sa nie len zúčastnili, ale ani sa nestratili medzi Európou. Marko Jozef sa stal európskym majstrom vo farbe činčilovej, p. Šimek získal titul šampión Európy vo farbe modrej, p. Benedikovič mal vo farbe čiernej 2. najlepšiu kolekciu a vo farbe železitej 3. najlepšiu kolekciu, p. Šimek mal 3. najlepšiu kolekciu vo farbe modrej a p. Marko 6. najlepšiu vo farbe divokej. Podrobnejšie a kompletné výsledky sú pripravené v samostatnej kapitole EV. V mene výboru klubu by som sa chcel všetkým, ktorí hájili naše farby poďakovať a zároveň popriať ďalšie úspechy v chove králikov. Ostatným, ktorí váhali alebo nenašli odvahu králiky poslať, aby sa takto otestovali na najbližšej výstave, ktorá bude v roku 2018 v Dánsku.

Hneď týždeň po Európskej výstave 20.-21.11.2015 sa konala Špeciálka klubu BO a BOA v Žiline.

Po minuloročnej kritike niektorých členov výboru musím povedať, že tentokrát už predpríprava tejto výstavy začala tak ako má byť. Kompletný výbor klubu sa stretol v auguste na chate priateľa Jána Slončíka, kde sa pri guláši rozobrali všetky úlohy a priebeh výstavy. Myslím, že sa táto výstava vydarila aj vďaka správnemu rozdeleniu úloh. Nahlásených bolo 230 kusov belgických obrov vo všetkých farbách. Posudzovalo šesť posudzovateľov, menovite Dušan Rada, Emil Knežo, Jozef Kelemen, Ladislav Liščak, Jozef Šitar a priateľ Dvořak. Keďže sa stále pošuškávalo o rôznych návrhoch kto by mal akú farbu posudzovať a o rôznych návrhoch kto s kým by mal posudzovať, výbor sa rázne dohodol, že vyskúšame posudzovanie striedavým spôsobom, t.j. šiesti posudzovatelia sa striedali za sebou od prvého až po posledného králika. Dali sme dostatok priestoru aj posudzovateľom takže sa nemali kam ponáhľať. Zapisovateľov robili niektorí ochotní členovia klubu a tak isto nosičov. Každý posudzovateľ mal prideleného jedného zapisovateľa a jedného nosiča. Ostatní mohli z dostatočnej vzdialenosti sledovať priebeh posudzovania. Čo sa týka katalógu už tradične ho mal na starosti môj synovec Babej Mário a predaj Pieger Emil. Mimoriadnu radosť mi spôsobil fakt, že celý priebeh sa zaobišiel bez hádok, resp. zbytočného podpichovania a tak sa celá výstava niesla v priateľskom duchu. Moje poďakovanie patrí aj Jarovi Durajovi, ktorý zabezpečil chatu na prespanie, večeru a raňajky pre všetkých, ktorí prejavili záujem. Myslím, že to bola pekná bodka za namáhavým piatkom počas výstavy. Večer sme si posedeli aj s bývalým členom nášho klubu p. Kristofikom, ktorý túto chatu spravuje. Povymieňali sme si názory a postrehy čo by bolo treba ešte vylepšiť prípadne zmeniť, ale aj o samotných chorobách a rôznych postrehoch pri chove. Skoro nikto sa neopil, nikto nevystrájal a takto prebiehalo posedenie až do neskorej noci. Moje poďakovanie patrí aj Emilovi Piegerovi za vzornú prípravu predaja králikov a Vám za rešpektovanie predaja a ponechanie príspevku v pokladni. Králiky, ktoré neboli na predaj odchádzali z výstavy darovacím spôsobom, pričom darca zaplatil poplatok 10 eur. Myslím, že aj po opakovanej inzercii v časopise sa predalo slušné množstvo králikov, pričom stanovená minimálna cena bola 100 eur a maximálna 300 eur.

Tu sú výsledky šampiónov výstavy v jednotlivých farbách:

divoká:

1.0 Šampión Marko Jozef ……………………………. 98,0b

0.1 Šampiónka Baranyai Peter………………………… 97,0b

Víťazná kolekcia Marko Jozef…………………………….. 387,5b

Čestné ceny Dinka Jozef

Jacak Jozef

Marko Jozef

Marko Jozef

Marko Jozef

Andrašik Marián

železitá:

1.0 Šampión Benedikovič Marián………….. 97,0b

0.1 Šampiónka Mojcher Ľubomír…………….. 97,0b

Víťazná kolekcia Benedikovič Marián………….. 383,5b

Čestné ceny Duraj Jaroslav

čierna:

1.0 Šampión Benedikovič Marián………….. 95,5b

0.1 Šampiónka Benedikovič Marián………….. 96,0b

Víťazná kolekcia Benedikovic Marián………...... 381,5b

modrá:

1.0 Šampión Mislovič Róbert………………. 96,5b

0.1 Šampiónka Šimek Peter………………...…. 96,5b

Víťazná kolekcia Šimek Peter…………………… 381,5b

žltá:

1.0 Šampión László Szabolcs………………. 94,5b

0.1 Šampiónka László Szabolcs………………. 95,5b

Víťazná kolekcia László Szabolcs………………. 378,0b

činčilová

1.0 Šampión Marko Jozef………………….. 97,0b

0.1 Šampiónka Marko Jozef……………..…… 96,5b

Víťazná kolekcia Marko Jozef………………...... 384,5b

BOA:

1.0 Šampión Vrba Vladimír………………… 96,5b

0.1 Šampiónka Balint Juraj…………………..... 97,5b

Víťazná kolekcia Balint Juraj………………….… 385,5b

Čestná ceny Labun Ján

Labun Ján

Balint Juraj

To bolo všetko čo sa týka výsledkov. Nedá mi nespomenúť, že na tejto výstave boli vystavené aj prvé dva kusy králikov bielych modrookých, ktorých vystavili priatelia Rečo a Balint. Taktiež mi nedá nespomenúť, že celú túto šľachtiteľskú prácu začal chovateľ Alexander Stecz a aj tieto králiky sú jeho práca.Verím, že mi p. Rečo a p. Balint nebudú v tomto protirečiť.

XXlll. Celoštátna výstava mláďat králikov a hydiny Nitra

20. – 23. Augusta 2015

 

Celoštátna výstava zvierat sa konala v areáli výstaviska Agrokomlex Nitra. Ustajnenie a kŕmenie zvierat bolo na veľmi vysokej úrovni. Vzhľadom k tomu, že v roku 2015 bolo leto veľmi teplé, mnohí chovatelia mali králiky nedosrstené a v mnohých prípadoch aj pod váhu. Preto účasť na výstave mláďat bola veľmi malá. Veľmi pekný výsledok dosiahol priateľ Jozef Gubač s BO žel. Pekné kolekcie mal aj p. Šimek s BOm a p. Labun s BOA.

Králiky posudzovali:

Ing. Knežo a p. Blaško

Počty králikov BO

BO div. 22 ks

BO čier. 4 ks

BO žel. 6 ks

BO modrý 8 ks

BO činčila 4 ks

Počty králikov BOA

BOA 23 ks

Nedodaných 3 ks., výluka 1 ks

Ocenenia získali:

Majster SR BO div. Pigula Silvester 381,0 b

Šampión SR BO div. Pigula Silvester 96,5 b

Šampiónka SR BO div. Cena nebola udelená

Majster SR BO žel. Gubač Jozef 386,5 b

Šampión SR BO žel. Gubač Jozef 97,5 b

Šampiónka SR BO žel. Cena nebola udelená

Majster SR BO modrý Šimek Peter 383,5 b

Šampión SR BO modrý Cena nebola udelená

Šampiónka SR BO modrá Mrázik Peter 96,0 b

BOA

Majster SR BOA Labun Ján 380,5 b

Šampión SR BOA Budoš Jozef 96,0 b

Šampiónka SR BOA Labun Ján 95,5 b

Celoštátna výstava mláďat NITRA 2015

Expozícia králikov

Belgický obor

divoko sfarbený

Knežo

 1. 1,0 K S 1-5 56-2 Majster 94,5 Pigula S.
 2. 1,0 K S 1-5 56-4 Majster 95,5
 3. 1,0 K S 1-5 56-1 Majster Šampión 96,0
 4. 1,0 K s 1-5 56-3 Majster 95,0 381,0

5. 1,0 K S 3-5 S3939 94,5 Rašš M.

6. 1,0 K S 3-5 S3940 94,5

7. 0,1 K S 1-5 S3915 94,5

8. 0,1 K S 1-5 S3916 94,5 378,0

9. 1,0 K1 S 2-5 S8039 93,5 Šimek P.

10. 0,1 K1 S 2-5 S8043 95,0

11. 0,1 K1 S 2-5 S8041 95,0

12. 0,1 K1 S 2-5 S8042 95,0 378,5

13. 1,0 S 2-5 62-35 95,5 Gabriš J.

14. 0,1 S 2-5 62-38 95,0

15. 0,1 S 2-5 62-39 94,5

16. 0,1 S 2-5 62-40 94,5

17. 1,0 S 1-5 62-57 93,0 Krajlik J.

18. 0,1 S 1-5 62-53 94,0

19. 1,0 S 1-5 62-54 94,0

20. 1,0 S 1-5 62-55 94,0

21. 1,0 Ned.

22. 0,1 S 1-5 S5903 95,5 Szabolcs L.

23. 1,0 S 1-5 S5904 95,0

Železitý

24. 1,0 K1 Ned. Benedikovič

25. 1,0 K1 Ned.

26. 1,0 K1 Ned.

27. 0,1 K1 Ned.

28. 1,0 K S 1-5 S6203 P6 Majster Šampión 97,5 Gubač J.

29. 0,1 K S 1-5 S6204 Majster 96,5

30. 0,1 K S 1-5 S6206 Majster 96,5

31. 0,1 K S 1-5 S6207 Majster 96,0 386,5

32. 1,0 S 1-5 S1209 95,0 Andrašík M.

33. 1,0 S 1-5 S1211 95,0

34. 0,1 Ned. Benedikovič

Čierny

35. 1,0 K1 S 1-5 S6005 94,5 Andrašík M.

36. 1,0 K1 S 1-5 S6004 94,5

37. 0,1 K1 S 1-5 S6008 95,0

38. 0,1 K1 S 1-5 S6007 95,0 379,0

39. 1,0 K1 Ned. Benedikovič

40. 1,0 K1 Ned.

41. 1,0 K1 Ned.

42. 0,1 K1 Ned.

43. 1,0 K S 1-5 S4301 Ned. Mojecher Ľ.

44. 0,1 K S 1-5 S4302 Ned.

45. 0,1 K S 1-5 S4304 Ned.

46. 0,1 K S 1-5 S4305 Ned.

Modrý

47. 1,0 K S 1-5 S6916 94,5 Mrázik P.

48. 1,0 K S 1-5 S6915 95,0

49. 1,0 K S 1-5 S6921 V

50. 0,1 K S 1-5 S6925 Šampión 96,0

51. 0,1 K S 1-5 S305 Majster 96,0 Šimek P.

52. 0,1 K S 1-5 S306 Majster 96,0

53. 0,1 K S 1-5 S307 Majster 96,0

54. 0,1 K S 1-5 S303 Majster 95,5 383,5

Činčilový

55. 1,0 K1 S 1-5 S6701 95,0 Rašš M.

56. 1,0 K1 S 3-5 S6707 94,0

57. 0,1 K1 S 1-5 S6704 94,5

58. 0,1 K1 S 3-5 S6709 94,5 378,0

Belgický obor Albín

Blaško

59. 1,0 K S 1-5 S5418 Šampión 96,0 Budoš J.

60. 1,0 K S 1-5 S5419 93,0

61. 0,1 K S 1-5 S5420 Ned.

62. 0,1 K S 1-5 S5421 Ned.

63. 1,0 K1 S 1-5 62-9 95,0 Diňa M.

64. 1,0 K1 S 1-5 62-11 94,5

65. 0,1 K1 S 1-5 62-14 95,5

66. 0,1 K1 S 1-5 62-13 95,0 380,0

67. 0,1 K1 S 2-5 S7529 Nekl. Labun J.

68. 0,1 K1 S 2-5 S7526 Šampión 95,5

69. 0,1 K1 S 2-5 S7515 94,5

70. 0,1 K1 S 2-5 S7516 95,0

71. 0,1 K2 S 2-5 S7535 Majster 95,5 Labun J.

72. 0,1 K2 S 2-5 S7534 Majster 95,0

73. 0,1 K2 S 2-5 S7536 Majster 95,0

74. 0,1 K2 S 2-5 S7531 Majster 95,0 380,5

75. 1,0 K1 S 2-5 S3406 94,5 Szabolcs L.

76. 1,0 K1 S 2-5 S3407 94,5

77. 0,1 K1 S 2-5 S3411 94,0

78. 0,1 K1 S 2-5 S3410 94,0 377,0

79. 1,0 K2 S 2-5 S3401 95,0 Szabolcs L.

80. 0,1 K2 S 2-5 S3402 95,0

81. 0,1 K2 S 2-5 S6906 94,5

82. 0,1 K2 S 2-5 S6905 94,0 378,5

46. Špeciálka klubu BO a BOA v Žilina 20-21.11. 2015

 

č

Chovateľ

Pohlavie

Tetovanie

Posúdenie

Body

 

 

 

Belgický obor divoko sfarbený

           
               

1

Jozef Marko

0.1

S-4-5 S-7311

10,0/18,5/14,5/19,5/19,0/9,0/5,0

94,5

   

2

Beloveža 90

0.1

S-4-5 S-7313

10,0/18,0/14,0/18,5/19,0/9,5/5,0

94,0

   

3

086 14 Hažlín

1.0

S-4-5 S-7322

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/10,0/5,0

95,5

   

4

Tel. +421905551384

1.0

S-3-5 S-8051

10,0/19,0/14,0/19,0/19,5/9,5/5,0

96,0

   
 

markojozef99@gmail.com

     

380,0

 

 
         

 

 

 

5

Mikuláš Buček

0.1

S-2-5 S-926

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   

6

Nova 220

0.1

S-2-5 S-927

10,0/19,0/14,5/18,5/19,5/9,5/5,0

96,0

   

7

076 61 Dargov

0.1

S-2-5 S-929

10,0/19,0/13,5/19,0/18,5/9,0/5,0

94,0

   

8

ontolov@trenaf.sk

0.1

S-2-5 S-9210

10,0/18,0/14,0/18,5/19,0/9,5/5,0

94,0

   
         

379,0

   
 

 

           

9

Vladimír Vrba

1.0

C-3-5 80-2

10,0/18,5/14,5/18,5/19,0/9,5/5,0

95,0

 

 

10

Lubenice 37

0.1

C-3-5 80-3

10,0/18,5/14,0/19,5/19,0/9,0/5,0

95,0

   

11

783 46 Tešetice ČR

0.1

C-3-5 80-5

10,0/19,0/14,5/19,0/18,5/9,0/5,0

95,0

   

12

Tel. +420774169956

0.1

C-3-5 80-7

mláďa

94,5

   
 

vrbavlada@sezman.cz

     

379,5

   
               

13

Jiří Spačil

1.0

S-1-5 S-2001

10,0/20,0/20,0/19,5/19,0/9,0/5,0

96,5

   

14

Hliníky 170/5

0.1

S-1-5 S-2002

10,0/18,5/14,0/18,5/19,5/9,5/5,0

95,0

   

15

Horní Hoštěnice ČR

0.1

S-1-5 S-3801

10,0/18,0/14,5/19,5/19,0/9,0/5,0

95,0

 

 

16

Tel. +420736440520

0.1

S-1-5 S-3803

10,0/18,5/14,0/19,5/19,0/9,0/5,0

95,0

 

 
 

pavlina.peskova@centrum.sk

 

 

381,5

 

 

 
               

17

Dávid Jacak

1.0

S-3-5 S-2320

9,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

94,0

   

18

Matovce 36

1.0

S-3-5 S-2321

neocenený

0,0

   

19

090 42

1.0

S-3-5 S-2332

mláďa

94,0

   

20

Tel. +421949792166

0.1

S-3-5 S-2335

mláďa

93,5

   
 

 

     

281,5

   
               

Belgický obor divoko sfarbený

           
               

21

Jozef Marko

1.0

S-2-5 S-3701

10,0/19,0/15,0/18,5/19,0/10,0/5,0

96,5

   

22

Beloveža 90

1.0

S-2-5 S-3703

10,0/19,0/14,5/19,0/19,5/9,5/5,0

96,5

   

23

086 14 Hažlín

0.1

S-2-5 S-3702

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

24

Tel. +421905551384

0.1

S-2-5 S-3704

10,0/19,0/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

95,5

   
 

markojozef99@gmail.com

     

384,0

 

 
           

 

 

25

László Szabolcs

1.0

S 1-5 S 5901

10,0/19,5/14,0/18,5/18,5/9,5/4,5

94,5

 

 

26

Nam.Priateľstva 2171/36

0.1

S 1-5 S 5903

10,0/18,5/14,5/19,0/19,5/9,5/5,0

96,0

   

27

Dunajska Streda

1.0

S 3-5 S 5907

10,0/18,5/14,5/18,5/19,0/9,0/5,0

94,5

   

28

Tel. +421903394506

0.1

S 1-5 S 5904

10,0/19,0/14,0/18,5/19,5/9,0/5,0

95,0

   
 

hohosatya79@gmail.com

   

380,0

     
               

29

Peter Baranyai

0.1

S 2-5 S 9506

10,0/18,5/15,0/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

 

 

30

Józef Atilla ut.1Bosárkány

0.1

S 2-5 S 9505

10,0/20,0/15,0/18,5/19,0/9,5/5,0

97,0

Šamp.

 

31

9167 Maďarsko

1.0

S 2-5 S 9509

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

   

32

Tel. +36306027488

1.0

S 2-5 S 9515

10,0/18,0/14,5/18,5/19,5/9,5/5,0

95,0

   
 

baranai9@t-online.hu

     

384,0

   
               

33

Jaroslav Duraj

1.0

S 3-5 S 2217

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

95,0

   

34

Bernoláka 2609

1.0

S 3-5 S 2218

10,0/19,0/14,0/20,0/19,0/9,5/5,0

96,5

 

 

35

022 01 Čadca

1.0

S 3-5 S 2220

10,0/18,5/14,5/18,5/18,5/9,5/5,0

94,5

 

 

36

Tel. +421907521066

0.1

S 3-5 S 2222

10,0/19,0/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   
 

 

     

381,0

   
               

37

Jozef Marko

1.0

S-2-5 S-3511

10,0/19,0/15,0/19,5/18,5/9,5/5,0

96,5

   

38

Beloveža 90

1.0

S-2-5 S-3513

10,0/19,0/14,5/19,0/19,5/9,5/5,0

96,5

 

 

39

086 14 Hažlín

0.1

S-2-5 S-8013

10,0/19,0/15,0/19,0/18,5/1,0/5,0

96,5

   

40

Tel. +421905551384

0.1

S-2-5 S-8014

10,0/18,5/15,0/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

 

 
 

markojozef99@gmail.com

 

     

385,5

 

 

Belgický obor divoko sfarbený

           
               

41

František Kyzek

1.0

S 1-5 S 2501

neocenený

0,0

 

 

42

Podzavoz 2561

0.1

S 1-5 S 2502

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

95,5

   

43

022 01 Čadca

0.1

S 4-5 S 2511

10,0/19,0/14,0/19,5/19,0/9,0/5,0

95,5

 

 

44

Tel. +421944702698

0.1

S 4-5 S 2512

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

95,0

 

 
 

 

     

286,0

 

 
               

45

Ján Slončík

1.0

S 1-5 S 9901

10,0/19,0/14,0/18,5/19,0/9,5/4,0

94,0

   

46

Raková 1121

1.0

S 1-5 S 9903

10,0/19,5/14,5/18,5/19,0/9,0/5,0

95,5

   

47

023 51 Raková

0.1

S 1-5 S 9906

neocenený

0,0

   

48

Tel. +421907875507

0.1

S 1-5 S 9907

10,0/19,0/14,5/19,0/18,5/9,5/4,5

95,0

   
 

 

     

284,5

 

 
               

49

Štefan Faňo

1.0

S-4-5 S-301

10,0/19,0/14,0/18,5/19,5/9,0/5,0

95,0

   

50

Na Salaš 1350/1A

0.1

S-1-5 S-304

9,0/18,0/14,0/18,5/19,5/9,5/5,0

93,0

   

51

014 01 Bytča

0.1

S-4-5 S-343

10,0/19,0/14,5/19,0/19,5/9,0/5,0

96,0

 

 

52

Tel.00421905839104

1.0

S-1-5 S-4202

9,0/18,5/13,5/19,0/19,5/9,0/5,0

93,5

   
 

fano@drevovyroba.eu

     

377,5

   
               

53

Jozef Marko

1.0

S-1-5 S-8005

10,0/19,0/14,0/19,0/18,5/10,0/5,0

95,5

   

54

Beloveža 90

0.1

S-1-5 S-8008

10,0/19,0/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   

55

086 14 Hažlín

1.0

S-4-5 S-8058

10,0/18,0/14,5/19,5/19,0/9,0/5,0

95,0

 

 

56

Tel. +421905551384

0.1

S-1-5 S-3503

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

   
 

markojozef99@gmail.com

     

381,5

   
               

57

Ľubomír Macko

1.0

S 5-5 S 2338

mláďa

94,0

   

58

Hrnčiarska 4/a

0.1

S 5-5 S 2339

mláďa

95,5

   

59

958 11 Halič

0.1

S 2-5 S 6703

10,0/18,5/14,0/19,0/18,5/10,0/5,0

95,0

   

60

Tel. +421907169872

0.1

S 2-5 S 6704

neocenený

0,0

 

 
 

lubomir38@centrum.sk

     

284,5

 

 
           

 

 

Belgický obor divoko sfarbený

           
         

 

   

61

Peter Šimek

0.1

S-2-5 S-8042

10,0/18,0/14,5/19,0/19,5/9,0/5,0

95,0

   

62

Zalázne 20

0.1

S-2-5 S-8043

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

63

919 04 Smolenice

0.1

S-2-5 S-8046

10,0/18,5/14,0/18,5/19,0/9,5/5,0

94,5

   

64

Tel. +421918728427

0.1

S-2-5 S-8044

10,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   
 

a112.simekova]gmail.com

     

380,0

   
               

65

Jozef Jacak

1.0

S 1-5 S 2306

10,0/19,0/15,0/19,0/19,0/10,0/5,0

97,0

Č.cena

 

66

Matovce 36

0.1

S 1-5 S 2307

10,0/19,0/14,0/19,5/18,5/9,5/5,0

95,5

   

67

090 42

1.0

S 2-5 S 2308

10,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   

68

Tel. +421907232074

0.1

S 2-5 S 2309

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

   
 

jacakdavid@gmail.com

     

383,5

   
               

69

Jiří Spačil

1.0

S 1-5 S 6008

10,0/19,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,5

   

70

Hliníky 170/5

0.1

S 1-5 S 6010

10,0/18,5/14,0/19,0/19,5/10,0/5,0

96,0

 

 

71

Horní Hoštenice ČR

0.1

S 4-5 S 2004

10,0/18,0/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

94,5

   

72

Tel. +420736440520

0.1

S 4-5 S 2005

10,0/19,0/13,5/19,5/18,5/9,5/5,0

95,0

   
 

pavlina.peskova@centrum.cz

   

382,0

     
           

 

 

73

Jozef Dinka

1.0

S 2-5 S 1910

10,0/20,0/15,0/19,0/19,0/9,0/5,0

97,0

Č.cena

 

74

Borekova 59

1.0

S 2-5 S 1911

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

   

75

821 06

0.1

S 2-5 S 1913

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

95,5

   

76

Tel. +421907222250

0.1

S 2-5 S 1915

10,0/19,0/14,5/19,5/19,0/9,5/5,0

96,5

 

 
 

anickadinkova@gmail.com

   

385,0

 

 

 
               

77

Mikuláš Buček

1.0

S 1-5 S 58 1

10,0/19,0/15,0/19,0/18,5/9,5/5,0

96,0

   

78

Nova 220

1.0

S 3-5 S 64 3

10,0/19,5/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

96,0

 

 

79

076 61 Dargov

0.1

S 3-5 S 64 2

10,0/19,5/15,0/19,0/18,5/9,0/5,0

96,0

   

80

Tel. +421911643017

0.1

S 3-5 S 64 1

10,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   
 

optolov@trenaf.sk

     

383,0

   
               
 

Belgický obor

divoko sfarbený

           

81

Jozef Marko

1.0

S-1-5 S-8001

10,0/20,0/15,0/19,0/19,5/9,5/5,0

98,0

Šamp.

 

82

Beloveža 90

1.0

S-3-5 S-8901

10,0/19,0/15,0/19,5/19,5/9,0/5,0

97,0

Č.cena

 

83

086 14 Hažlín

1.0

S-3-5 S-8902

10,0/19,0/15,0/18,5/19,0/10,0/5,0

96,5

 

 

84

Tel. +421905551384

0.1

S-3-5 S-8904

10,0/19,5/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

96,0

   
 

markojozef99@gmail.com

     

387,5

Víťaz.

kolek .

 
               

85

Jozef Marko

1.0

S-1-5 S-3508

10,0/19,5/15,0/19,0/18,5/9,0/5,0

96,0

   

86

Beloveža 90

0.1

S-1-5 S-3510

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/10,0/5,0

96,0

   

87

086 14 Hažlín

0.1

S-2-5 S-3523

10,0/18,5/15,0/19,5/19,5/9,5/5,0

97,0

Č.cena

 

88

Tel. +421905551384

0.1

S-2-5 S-3522

10,0/19,0/15,0/19,5/19,0/9,0/5,0

96,5

 

 
 

markojozef99@gmail.com

     

385,5

 

 
               

89

Ľubomír Macko

0.1

S-5-5 S-2341

neocenený

0,0

   
 

Hrnčiarska 4/a

           
 

985 11 Halič

           
 

Tel. +421907169872

           
         

 

   

90

Emil Pieger

1.0

S 2-5 S 336

10,0/18,0/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

94,0

   

91

Banícka 76

1.0

S 2-5 S 338

10,0/19,5/14,0/19,0/19,0/9,0/4,5

95,0

   

92

056 01 Gelnica

0.1

S 2-5 S 9330

10,0/18,5/13,5/18,5/19,0/9,5/5,0

94,0

   
 

Tel. +421904170261

           
 

piegeremil@gmail.com

           
 

 

           

93

Štefan Faňo

0.1

S 4-5 S 6232

mláďa

95,0

   
 

Na Salaš 1350/1A

     

 

   
 

014 01 Bytča

     

 

   
 

Tel. +421905839104

     

 

   
 

 

     

 

   

 

Belgický obor železitý

             
               

94

Ladislav Liščák

1.0

S 2-5 S 6238

10,0/18,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

94,5

   

95

Rakova 1271

0.1

S 2-5 S 6241

neocenený

0,0

   

96

023 51

0.1

S 2-5 S 6242

10,0/19,5/14,5/19,0/19,0/9,0/4,5

95,5

   

97

Tel.+421908910494

0.1

S 2-5 S 6243

10,0/19,0/18,5/18,5/19,0/9,0/5,0

94,0

   
 

 

     

284,0

   

98

Ľubomír Mojcher

1.0

S 3-5 S 909

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

95,0

   

99

Hromoš 85

1.0

S 3-5 S 910

10,0/18,0/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

94,5

   

100

065 45 Plavnica

0.1

S 3-5 S 913

10,0/19,5/15,0/19,5/19,0/9,0/5,0

97,0

Šamp.

 

101

Tel. +421948585424

0.1

S 3-5 S 914

neocenený

0,0

   
 

 

lubomir885@azet.sk

     

286,5

 

 
 

 

     

 

 

 

102

Jaroslav Duraj

1.0

S 1-5 S 3912

10,0/19,5/15,0/19,5/18,5/9,5/5,0

97,0

Č.cena

 

103

Bernolakova 2609

0.1

S 1-5 S 3913

10,0/19,0/14,0/19,5/19,0/9,0/5,0

95,5

   

104

022 01 Čadca

0.1

S 3-5 S 2207

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

105

Tel. +421907521066

0.1

S 3-5 S 2208

10,0/18,5/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

94,5

   
 

 

   

382,5

 

 

 
 

 

     

 

 

 

106

Marián Benedikovič

1.0

S-1-5 S-1904

10,0/19,0/15,0/19,0/19,5/9,5/5,0

97,0

Šamp.

 

107

Pivovarska 420/9

0.1

S-1-5 S-1905

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

95,5

 

 

108

919 04 Smolenice

1.0

S-1-5 S-3918

10,0/19,5/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

96,0

   

109

Tel.+421907897955

0.1

S-3-5 S-603

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

96,0

   
 

benedikovic@chemolak.sk

     

383,5

Víťaz.

kolek .

 

 

       

 

   

110

Jozef Gubač

1.0

S 1-5 S 6236

10,0/19,0/14,0/19,5/19,0/9,5/5,0

95,5

 

 

111

Kendice 305

0.1

S 3-5 S 6404

10,0/19,0/14,5/18,5/19,5/9,5/5,0

96,0

   

112

8201

1.0

S 2-5 S 8620

neocenený

0,0

   

113

Tel. +421908987317

1.0

S 2-5 S 8621

10,0/19,0/14,5/18,5/19,0/10,0/5,0

96,0

   
 

 

     

287,5

 

 
 

 

       

 

 

114

Ľubomír Mojecher

1.0

S 1-5 S 7908

10,0/19,5/14,5/19,0/18,5/9,0/5,0

95,5

   

115

Hromoš 85

1.0

S 3-5 S 908

neocenený

0,0

 

 

116

065 45 Plavnica

1.0

S 3-5 S 911

10,0/18,5/14,0/19,0/19,5/9,5/5,0

95,5

   

117

 

1.0

S 3-5 S 912

10,0/19,0/14,0/19,0/18,0/9,5/5,0

94,5

   
 

 

     

285,5

 

 
               

118

Ladislav Liščák

0.1

S 2-5 S 359

10,0/18,5/14,5/19,5/19,0/9,0/5,0

95,0

   

119

Rakova 1271

0.1

S 2-5 S 360

10,0/19,0/15,0/18,5/18,5/9,5/5,0

95,5

   

120

023 51

0.1

S 2-5 S 361

10,0/19,5/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,5

   

121

Tel.

0.1

S 2-5 S 362

10,0/19,5/14,0/18,5/19,0/9,0/5,0

95,0

   
         

381,0

 

 

 

122

Marián Andrašík

1.0

S 3-5 S 6024

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

123

Zapotočie 384

1.0

S 1-5 S 1209

10,0/19,5/18,5/19,0/19,5/9,5/5,0

96,0

   

124

Jablonica

0.1

S 1-5 S 6003

10,0/18,5/15,0/18,5/19,5/9,0/5,0

95,5

   
 

Tel. +421903976073

           
 

andrascikmarian@azet.sk

   

 

     
               

125

Marián Benedikovič

1.0

S-3-5 S-601

10,0/19,0/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   

126

Pivovarská 420/9

0.1

 

nedodaný

 

 

 
 

919 04 Smolenice

           
 

Tel. +421907897955

           
               

127

Emil Pieger

0.1

S 3-5 S 9804

10,0/19,5/14,0/18,5/19,0/9,0/5,0

95,0

   

128

Banícka 76

0.1

S 3-5 S 9805

10,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

 

 
 

056 01 Gelnica

       

 

 
 

Tel. +421904170261

           
 

piegeremil@gmail.com

           
               

Belgický obor čierne

             
               

129

Štefan Faňo

1.0

S 1-5 S 302

neocenený

0,0

 

 

130

Na Salaš 1350/1A

1.0

S 1-5 S 303

9,0/19,0/13,5/19,0/19,0/9,0/5,0

93,5

   

131

014 01 Bytča

1.0

S 1-5 S 4204

9,0/19,0/14,0/18,5/18,5/9,5/5,0

93,5

   

132

Tel. +421905839104

0.1

S 1-5 S 4201

neocenený

0,0

   
 

fano@drevovyroba.eu

     

187,0

 

 
               

133

Jozef Marko

1.0

S-4-5 S-8066

10,0/19,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,5

 

 

134

Belovža 90

0.1

S-4-5 S 8061

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

94,5

 

 

135

086 14 Hažlín

1.0

S-4-5 S-7309

10,0/19,0/15,0/18,5/19,0/10,0/5,0

96,5

   

136

Tel. +421905551384

1.0

S-1-5 S-3508

10,0/19,5/15,0/19,0/19,0/9,5/5,0

97,0

Č.cena

 
 

markojozef99@gmail.com

     

384,5

   
               

137

Marián Benedikovič

1.0

S-1-5 S-3922

10,0/18,5/15,0/18,5/19,0/9,5/5,0

95,0

   

138

Pivovarska 420/9

1.0

S-4-5 S-3920

10,0/19,5/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

139

919 04 Smolenice

0.1

S-1-5 S-5805

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

   

140

Tel.+421907897955

1.0

S-3-5 S-2803

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

95,0

   
 

george@altech.sk

     

381,5

 

 
               
               

141

Ľubomír Mojcher

1.0

S 1-5 S 4301

10,0/19,0/15,0/18,5/18,5/9,5/5,0

94,5

   
 

Hromoš 85

           
 

065 45 Plavnica

           
 

Tel. +421948585424

           
 

 

     

 

   
               

142

Štefan Faňo

1.0

S 1-5 S 4205

výluka

 

 

 
 

Na Salaš 1350/1A

           
 

014 04 Bytča

           
 

Tel. + 421905839104

           
               

143

Marián Andrašík

       

 

 

144

Zapotočie 384

0.1

S 1-5 S 6007

10,0/18,5/15,0/18,5/18,5/10,0/5,0

95,0

   
 

Jablonica

0.1

S 1-5 S 6808

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

 

 
 

Tel. +421903976073

           
 

andrascikmarian@azet.sk

     

 

   
               
               

145

Róbert Mislovič

0.1

S 3-5 S 6955

10,0/19,5/14,0/18,5/18,5/9,5/5,0

95,0

   

146

Hlavna 490/160

0.1

S 1-5 S 604

10,0/18,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

95,0

   
 

922 41 Drahovce

   

 

 

 

 
 

Tel. +421902806025

           
 

robertmislovic@gmail.com

           
               

Belgický obor modré

 

             

147

Peter Mrázik

1.0

S 1-5 S 311

10,0/19,5/14,5/18,0/19,5/10,0/5,0

95,5

   

148

Hlavna 590/42

1.0

S 1-5 S 314

10,0/19,5/13,5/19,0/19,0/9,5/5,0

95,5

   

149

922 41 Drahovce

0.1

S 1-5 S 6923

10,0/18,5/14,0/18,5/19,0/10,0/5,0

95,0

   

150

Tel. +421905616012

0.1

S 1-5 S 6925

10,0/19,5/14,0/19,0/18,5/9,0/5,0

95,0

   
         

381,0

 

   

151

Peter Šimek

0.1

S-1-5 S-307

10,0/19,0/15,0/19,0/19,0/9,5/5,0

96,5

   

152

Zalázne 20

0.1

S-1-5 S-308

10,0/19,0/14,0/18,5/19,0/9,5/5,0

95,0

   

153

919 04 Smolenice

0.1

S-1-5 S-306

10,0/19,0/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   

154

Tel. +421918728427

0.1

S-3-5 S-329

10,0/19,0/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   
 

 

   

381,5

     
               

155

Róbert Mislovič

1.0

S 1-5 s 601

10,0/19,0/15,0/18,5/19,0/10,0/5,0

96,5

 

 

156

Hlavna 490/160

1.0

S 1-5 s 602

10,0/19,5/14,5/19,5/18,5/9,0/4,5

95,5

   

157

922 41 Drahovce

1.0

S 3-5 s 6953

10,0/19,5/14,5/18,5/18,5/9,0/5,0

95,0

   

158

Tel.+421902806025

0.1

S 3-5 S 6954

10,0/18,5/14,0/18,0/18,5/10,0/5,0

94,0

   
         

381,0

   
               

159

Peter Mrázik

1.0

S 1-5 S 313

10,0/18,5/14,0/19,5/18,5/9,5/5,0

95,0

   

160

Hlavna 590/42

1.0

S 1-5 S 312

10,0/18,5/14,5/19,0/18,5/9,5/5,0

95,0

   

161

922 41 Drahovce

1.0

S 1-5 S 322

10,0/18,5/15,0/18,5/18,5/9,5/5,0

95,0

 

 

162

Tel.+ 421905616012

0.1

S 1-5 S 323

10,0/19,5/14,5/19,0/18,5/9,0/5,0

95,5

 

 
         

380,5

 

 

 

163

Igor Gregel

0.1

S 3-5 S 6958

10,0/18,5/15,0/18,5/19,0/9,0/5,0

95,0

   

164

Šturova 43

0.1

S 3-5 S 6969

10,0/18,5/14,0/18,5/19,0/9,5/5,0

94,5

   

165

919 04 Smolenice

1.0

S 3-5 S 6965

9,0/19,0/14,0/19,0/18,5/10,0/5,0

94,5

 

 

166

Tel. +421907284053

1.0

S 3-5 S 6960

10,0/19,0/14,5/18,5/19,0/9,5/5,0

95,5

   
       

379,5

 

 

 

 

167

Igor Gergel

0.1

S 3-5 S 6970

10,0/18,5/15,0/18,5/18,5/10,0/5,0

95,5

 

 
 

Šturova 43

191 04 Smolenice

           

 

Belgický obor žlté

     

 

 

 

 
               

168

László Szabolcs

0.1

S 3-5 S 612

9,0/18,0/14,0/19,0/19,5/9,0/5,0

93,5

   

169

Nam. Priateľstva 2171/36

0.1

S 3-5 S 613

10,0/18,5/13,5/18,5/19,5/9,0/5,0

94,0

   

170

929 01 Dunajská Streda

0.1

S 3-5 S 614

10,0/18,5/13,5/19,0/18,5/9,5/5,0

94,0

   

171

Tel. +421903394506

0.1

S 3-5 S 615

10,0/18,5/14,0/19,0/19,5/9,0/5,0

95,0

   
 

 

     

376,5

   
           

 

 

172

László Szabolcs

0.1

S 0-5 S 606

9,0/19,0/14,0/18,5/19,5/9,0/5,0

94,0

   

173

Nam. Priateľstva 2171/36

0.1

S 0-5 S 607

10,0/18,5/14,5/18,5/19,0/10,0/5,0

95,5

   

174

929 01 Dunajská Streda

1.0

S 3-5 S 611

9,0/18,5/14,0/19,0/18,5/9,0/5,0

93,0

   

175

Tel. +421903394506

0.1

S 3-5 S 616

10,0/19,0/14,5/18,5/19,5/9,0/5,0

95,5

 

 
 

 

     

378,0

   
               

176

László Szabolcs

1.0

S 3-5 S 609

9,0/18,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

93,0

   

177

Nam. Priateľstva 2171/36

1.0

S 3-5 S 610

9,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

94,5

   

178

929 01 Dunajská Streda

1.0

S 4-5 S 803

mláďa

94,5

   

179

Tel. +421903394506

0.1

S 4-5 S 806

mláďa

94,0

   
 

 

     

376,0

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

Belgický obor činčilové

     

 

 

 
           

 

 

180

Jozef Marko

1.0

S-2-5 S-5701

10,0/19,5/14,0/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

 

 

181

Beloveža 90

0.1

S-2-5 S-4608

10,0/18,5/15,0/19,0/18,5/9,0/5,0

95,0

 

 

182

086 14 Hažlín

1.0

S-2-5 S-4607

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

 

 

183

Tel. +421905551384

0.1

S-2-5 S-4617

10,0/18,5/15,0/18,5/19,5/9,5/5,0

96,0

 

 
 

markojozef99@gmail.com

     

382,5

 

 
         

 

 

 

184

Jozef Marko

1.0

S-2-5 S-5704

10,0/19,5/14,5/19,0/19,5/9,5/5,0

97,0

Šamp.

 

185

Beloveža 90

0.1

S-2-5 S-5705

10,0/18,5/15,0/19,0/18,5/10,0/5,0

96,0

 

 

186

086 14 Hažlín

0.1

S-1-5 S-460

10,0/19,5/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

 

 

187

Tel. +421905551384

0.1

S-1-5 S-4603

10,0/19,5/15,0/18,5/18,5/9,5/5,0

96,0

 

 
         

384,5

Víť.

kolek.

 
 

 

       

 

 

188

Jozef Marko

0.1

S-1-5 S-3411

10,0/19,0/14,0/19,0/19,5/9,0/5,0

95,5

 

 

189

Beloveža 90

0.1

S-2-5 S-4610

10,0/19,0/15,0/19,0/19,0/9,5/5,0

96,5

Šamp.

 

190

086 14 Hažlín

1.0

S-1-5 S-3406

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,0

 

 

191

Tel. +421905551384

0.1

S-3-5 S-6903

10,0/18,0/14,0/19,5/19,5/10,0/5,0

95,0

 

 
         

383,0

 

 

 

 

Belgický obor biele

             
               

192

Juraj Balint

1.0

S-1-5 S-6603

10,0/20,0/14,0/19,0/19,5/9,0/5,0

96,5

   

193

1.Mája

0.1

 

nedodal

     

194

044 42 Rozhanovce

0,1

 

nedodal

     

195

Tel. +421904907307

0.1

 

nedodal

     
 

 

     

 

   
           

 

 

196

Pavel Rečo

0.1

S-1-5 S-5414

10,0/19,0/14,5/18,5/19,5/9,5/5,0

96,5

   

197

Mládežnícka č.12

0.1

S-1-5 S-5415

10,0/19,0/15,0/19,0/18,5/9,5/5,0

96,0

 

 

198

040 15 KE-Šaca

0.1

S-1-5 S-5411

10,0/19,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

96,5

   

199

Tel. +421907900099

0.1

S-1-5 S-5410

10,0/18,0/15,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   
 

 

     

384,0

 

 
               

200

Ján Labun

1.0

S 3-5 S 7539

10,0/19,0/14,0/19,0/19,0/9,0/5,0

95,0

   

201

Pavlovičová 178/18

0.1

S 3-5 S 7541

10,0/20,0/14,5/18,5/19,0/9,5/5,0

96,5

   

202

089 01 Svidník

1.0

S 3-5 S 6911

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   

203

Tel. +421907359680

0.1

S 3-5 S 6914

10,0/18,5/14,5/19,5/18,5/10,0/5,0

96,0

 

 
 

 

     

383,0

   
               

204

László Szabolcs

1.0

S 2-5 S 3407

10,0/19,5/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

96,0

   

205

Nam. Priateľstva 2171/36

0.1

S 2-5 S 3409

10,0/19,5/14,5/19,0/19,5/9,0/5,0

96,5

   

206

929 01 Dunajská Streda

1.0

S 2-5 S 3401

10,0/18,5/14,0/18,5/19,0/9,0/5,0

96,0

   

207

Tel. +421903394506

1.0

S 2-5 S 6903

10,0/19,0/15,0/18,5/19,5/9,0/5,0

96,0

   
         

384,5

   
         

 

   
               

208

Vladimír Vrba

1.0

C 3-5 80-11

10,0/19,5/14,0/19,5/19,0/9,5/5,0

96,5

   

209

Luběnice 37

1.0

C 3-5 80-12

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/10,0/5,0

96,5

Šamp.

 

210

783 46 Těšetice, ČR

0.1

C 2-5 80-3

10,0/19,0/14,5/19,0/19,5/9,0/5,0

96,0

   

211

Tel. +420774169956

0.1

C 2-5 80-4

10,0/19,0/14,5/19,5/19,0/9,0/5,0

96,0

   
         

385,0

   
               

212

Ján Labun

0.1

S 2-5 S 7535

10,0/18,5/14,0/19,0/18,5/9,5/5,0

94,5

 

 

213

Pavlovičová 178/18

0.1

S 2-5 S 7536

10,0/19,0/15,0/18,5/20,0/9,5/5,0

97,0

Č.cena

 

214

089 01 Svidník

0.1

S 2-5 S 7526

10,0/19,5/14,5/19,5/19,0/9,5/5,0

97,0

Č.cena

 

215

Tel. +421907359680

0.1

S 2-5 S 7528

10,0/18,0/14,5/19,0/19,0/10,0/5,0

95,5

   
 

 

     

384,0

   
               

216

Pavel Rečo

1.0

S-1-5 S-5403

10,0/18,5/14,5/19,0/19,0/9,5/5,0

95,5

 

 

217

Mládežnícka č.12

1.0

S-1-5 S-5404

10,0/18,5/14,5/19,0/18,5/9,0/5,0

94,5

   

218

040 15 KE - Šaca

0.1

S-1-5 S-5405

10,0/18,5/14,0/19,0/19,5/9,5/5,0

94,5

   

219

Tel. +421097900099

0.1

S-3-5 S-7804

10,0/19,0/14,5/18,0/19,5/9,5/5,0

95,5

   
 

 

     

381,0

   
               

220

Juraj Balint

1.0

S-1-5 S-7010

10,0/19,0/14,5/18,5/19,5/9,5/5,0

96,0

   

221

1.Mája

1.0

S-1-5 S-6604

10,0/18,5/15,0/19,0/18,5/9,5/5,0

95,5

   

222

044 42 Rozhanovce

0.1

S-1-5 S-7003

10,0/19,0/15,0/19,0/20,0/9,5/5,0

97,5

Šamp.

 

223

Tel. +421904907307

0.1

S-1-5 S-7004

10,0/20,0/15,0/19,0/19,0/9,0/5,0

97,0

Č.cena

 
         

385,5

V.cena

 
               

224

Ján Labun

1.0

S 3-5 S7401

10,0/18,5/14,0/18,5/19,0/9,0/5,0

94,0

   

225

Pavlovičová 178/18

1.0

S 3-5 S 7538

nedodal

     
 

089 01 Svidník

           
 

Tel. +421907359680

           
         

 

   
               

226

Juraj Balint

0.1

S 4-5

       

227

1. Mája

0.1

S 4-5

nedodal

     
 

044 42 Rozhanovce

       

 

 
 

Tel. +421904907307

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228

Pavel Rečo

1.0

S 4-5 6P

       
 

Mládežnícka č. 12

           
 

040 15 KE -Šaca

           
 

Tel.+421097900099

       

 

 
         

 

 

 
           

 

 

229

Marián Benedikovič

1.0

S-1-5 S-1201

10,0/19,5/15,0/19,5/19,0/9,0/5,0

97,0

Č.cena

 

230

Pivovarska 420/9

0.1

S-1-5 S-5413

10,0/19,0/14,5/19,0/19,0/9,0/5,0

95,5

   
 

919 04 Smolenice

           
 

Tel.+421907897955

           
         

 

   
           

 

 

XVlll. Celoštátna výstava zvierat Nitra 12. – 13. 12. 2015

 

Celoštátna výstava zvierat sa konala už tradične v areáli výstaviska Agrokomlex Nitra. Ustajnenie a kŕmenie zvierat bolo na dobrej úrovni. Počet vystavovaných králikov bol veľmi uspokojivý, čo sa nedá povedať o počte návštevníkov v porovnaní s minulým rokom. V nedeľu bol počet návštevníkov najnižší, prišli len chovatelia, ktorí vystavovali králikov. V tejto situácii bolo nepochopiteľné zdržiavanie vydávania králikov zo strany garantov. Podobne ako v minulom roku sa opakoval problém s veľmi malými, zle čitateľnými písmenami len v expozícii králikov v katalógu. Ocenenia boli na dobrej úrovni, za šampiónov obdržali vkusné poháre a za majstrovské kolekcie diplomy. Zvlášť by som vyzdvihol majstrovskú kolekciu p. Marka s počtom bodov 385,5. Veľmi pekné kolekcie prezentovali aj s BOž p. Szabolcs, s BOm p. Mrázik a s BOA p. Vrba. Čo sa týka oceňovania králikov treba podotknúť, že v porovnaní s celoštátnou výstavou mláďat bolo hodnotenie králikov na tejto výstave o 0,5-1 b nižšie.

Celkovo možno povedať, že Klub BO sa na výstave veľmi dobre prezentoval vo všetkých farebných rázoch, o čom svedčia aj ohlasy priateľov chovateľov zo zahraničia, hlavne z Čiech a Srbska.

Králiky posudzovali:

Ing. Volentier , p. Kelemen, p. Liščák

Počty králikov BO

BO div. 36 ks

BO čier. 10 ks

BO žel. 10 ks

BO modrý 17 ks

BO činčila 4 ks

BO žltý 12 ks

Počty králikov BOA

BOA 33 ks

Ocenenia získali:

Majster SR BO div. Marko Jozef 385,5 b

Šampión SR BO div. Marko Jozef 97 b

Šampiónka SR BO div. Spačil Jiří 96,0 b

ČC kolekcie Spačil Jiří

Majster SR BO žel. Cena nebola udelená

Šampión SR BO žel. Cena nebola udelená

Šampiónka SR BO žel. Benedikovič Marián 96,5 b

Majster SR BO čierny Benedikovič Marián 385,0 b

Šampión SR BO čierny Cena nebola udelená

Šampiónka SR BO čierny Benedikovič Marián 96,5 b

Majster SR BO žltý Szabolcs László 380,5 b

Šampión SR BO žltý Cena nebola udelená

Šampiónka SR BO žltý Szabolcs László 95,5 b

Majster SR BO modrý Mrázik Peter 379,5 b

Šampión SR BO modrý Mrázik Peter 96,5 b

Šampiónka SR BO modrý BOA Cena nebola udelená

Majster SR BOA Vrba Vladimír 381,5 b

Šampión SR BOA Burdiak Tiomáš 96,0 b

Šampiónka SR BOA Labun Ján 96,5 b

Expozícia králikov

 

Belgický obor

divoko sfarbený

Volentier - Kelemen

1. 1,0 K Ned. Dinka J.

2. 1,0 K Ned. (53)

3. 0,1 K Ned.

4. 0,1 K Ned.

 1. 1,0 K 95,0 Gerboc P.
 2. 1,0 K 94,5 (66)
 3. 0,1 K 94,0
 4. 0,1 K 95,0 378,5

9. 1,0 K 95,0 Jelemenský T.

10. 1,0 K 96,0 (105)

11. 1,0 K 95,5

12. 1,0 K 94,5 381,0

13. 1,0 K1 Majster 96,5 Marko J.

14. 1,0 K1 Majster Šampión 97,0 (163)

15. 1,0 K1 Majster 96,0

16. 0,1 K1 Majster 96,0 385,5

17. 1,0 K 94,5 Rašš M.

18. 1,0 K 95,0 (236)

19. 1,0 K 95,5

20. 0,1 K 95,0 380,0

21. 1,0 K1 95,5 Spačil J.

22. 1,0 K1 96,0 (252)

23. 1,0 K1 94,5

24. 1,0 K1 95,5 381,5

25. 1,0 K2 ČCK 96,0 Spačil J.

26. 0,1 K2 95,0 (252)

27. 0,1 K2 94,5

28. 0,1 K2 Šampión 96,0 381,5

29. 1,0 K1 93,0 Szabolcs

30. 0,1 K1 95,5 (265)

31. 0,1 K1 94,0

32. 0,1 K1 95,0 377,5

33. 0,1 K1 93,0 Šimek P.

34. 0,1 K1 95,5 (270)

35. 0,1 K1 92,0

36 . 0,1 K1 93,5 374,0

37. 1,0 94,0 Hunryová M.

38. 1,0 94,5 (92)

39. 1,0 94,0

40. 1,0 94,5 Mlynárik (185)

 

 

 

železitý

41. 1,0 K1 Ned. Benedikovič

42. 1,0 K1 Ned. (15)

43. 0,1 K1 Ned.

44. 0,1 K1 Šampión 96,5

45 . 1,0 K1 V Liščák L.

46. 0,1 K1 95,0 (145)

47. 0,1 K1 96,0

48. 0,1 K1 96,0 0,0

49. 1,0 K2 0,0 Liščák L.

50. 0,1 K2 0,0 (145)

51. 0,1 K2 93,0

52 .0,1 K2 96,0 0,0

53. 1,0 0,0 Hunryová (92)

54. 1,0 95,5 Mlynárik L.

55. 1,0 0,0 (185)

žltý

56. 0,1 K1 Majster Šampión 95,5 Szabolcs

57. 0,1 K1 Majster 94,5 (265)

58. 0,1 K1 Majster 95,5

59. 0,1 K1 Majster 95,0 380,5

60. 1,0 K2 94,5 Szabolcs L.

61. 1,0 K2 93,0 (265)

62. 0,1 K2 94,5

63. 0,1 K2 94,0 376,0

64. 1,0 94,0 Szabolcs

65. 0,1 93,5 (265)

66. 0,1 94,0

67. 0,1 91,5

čierny

68. 1,0 K Majster 96,5 Benedikovič

69. 1,0 K Majster 96,0 (15)

70. 0,1 K Majster 96,0

71. 0,1 K Majster Šampión 96,5 385,0

72. 1,0 96,0 Andrašík M.

73. 0,1 95,5 (4)

74. 1,0 94,5 Bugáň M.

75. 1,0 94,5 (30)

76. 0,1 95,0

77. 0,1 0,0

modrý

78. 1,0 K1 96,0 Mrázik P.

79. 1,0 K1 Šampión 96,5 (193)

80. 0,1 K1 95,0

81. 0,1 K1 93,0 380,5

82. 1,0 K2 Majster 95,0 Mrázik P.

83. 0,1 K2 Majster 95,5 (193)

84. 0,1 K2 Majster 94,0

85. 0,1 K2 Majster 95,0 379,5

86. 1,0 95,0 Mrázik P.

87. 0,1 94,5 (193)

88. 0,1 94,0

89. 0,1 95,0

90. 0,1 K 94,5 Šimek P.

91. 0,1 K 93,5 (270)

92. 0,1 K Ned.

93. 0,1 K Ned. 0,0

94. 1,0 V Jakab D.

95. 1,0 93,0 (101)

96. 0,1 94,5

činčilový

97. 1,0 K 95,0 Marko J.

98. 1,0 K 95,5 (163)

99. 1,0 K 93,0

100. 1,0 K 95,5 379,0

Belgický obor Albín

Liščák

101. 1,0 K 94,5 Burdiak T.

102 . 1,0 K Šampión 96,0 (131)

103. 0,1 K Nekl.

104. 0,1 K Nekl.

105. 1,0 K1 94,5 Labun L.

106. 1,0 K1 94,0 (142)

107. 0,1 K1 Nekl.

108. 0,1 K1 Šampión 96,5

109. 1,0 K2 94,5 Labun J.

110. 1,0 K2 95,5 (142)

111. 0,1 K2 95,0

112. 0,1 K2 94,5 379,5

113. 1,0 K 95,0 Szabolcs L.

114. 1,0 K 95,0 (256)

115. 0,1 K 94,5

116 . 0,1 K 95,0 379,5

117. 0,1 K Majster 96,0 Vrba V.

118. 0,1 K Majster 96,0 (298)

119. 0,1 K Majster 94,5

120. 0,1 K Majster 95,0 381,5

121. 1,0 Ned. Buzek Ľ.

122. 1,0 Nekl. (33)

123. 0,1 95,0

124. 0,1 95,5

125. 1,0 94,5 Hajník S.

126. 1,0 93,5 (74)

127. 0,1 95,0

128. 1,0 94,0 Osuský L.

129. 1,0 93,5 (212)

130. 0,1 94,0

131. 0,1 94,0

132. 0,1 0,0

133. 0,1 95,5

 

Súťaž o MAJSTRA KLUBU v roku 201 6

Podmienkou v tejto súťaži od roku 2009 bolo vystavenie minimálne dvoch kolekcií.

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto bude mať súčet ocenených 2 kolekcií najvyšším počtom bodov.

Ďalej pri rovnosti bodov rozhoduje aby boli všetky králiky v súťaži dospelé. Ďalej väčší počet samíc, ich súčet bodov a nakoniec hmotnosť. Ocenenie a poháre získavajú prví traja, ktorí získavajú tituly.

1. miesto MAJSTER KLUBU 200

2. miesto 1. VICEMAJSTER KLUBU 150

3. miesto 2. VICEMAJSTER KLUBU 100

4. miesto 90

5. miesto 80

6. miesto 70

7. miesto 60

8. miesto 50

9. miesto 40

10. miesto 30

Výsledky za rok 201 6:

1. miesto MAJSTER KLUBU MARKO Jozef 773,0 b

 

2. miesto 1. VICEMAJSTER KLUBU LABUN Ján 767,0 b

 

3. miesto 2. VICEMAJSTER KLUBU REČO Pavel 765,0 b

 

4. miesto Marko Jozef 770,0 b

5. miesto Marko Jozef 767,0 b

6. miesto Benedikovič Marián 765,0 b

7. miesto Marko Jozef 764,0 b

8. miesto Spačil Jiří 763,5 b

9. miesto Duraj Jaroslav 763,5 b

10. miesto Szabolcs László 752,5 b

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž o ŠAMPIÓNA a ŠAMPIÓNKA KLUBU

Táto súťaž sa vyhodnocuje na klubovej špeciálke, zvlášť BO a BOA. Titul šampión a šampiónka klubu môže získať najlepší samec a samica u BO a BOA pri dosiahnutí min. 95 bodov a viac. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov v pozícii, typ a nakoniec hmotnosť. Podmienkou súťaže je vystavenie aspoň jednej kolekcie králikov starých min. 6 mesiacov. Titul šampión a pohár získavajú traja najlepší vo svojej kategórii. Ostatní do 10. miesta pokračujú s bodmi o najlepšieho chovateľa za príslušný rok. Titul šampión a šampiónka klubu môže získať iba králik, ktorý má už 8 mesiacov a je teda bodovaný vo všetkých pozíciách. Na ďalších poradiach môžu byť aj mladšie králiky s celkovým odhadom bodov v zátvorke. Pri 95. bodoch v zátvorke a 95. bodoch už oceneného 8 mesačného králika má prednosť ten starší.

BO DIVOKÉ

 

Šampión BO

1.

MARKO Jozef

98,0 b

S-1-5

S-8001

15,0 9,10 kg

 

2.

Jacak Dávid

97,0 b

S-1-5

S-2306

15,0 8,80 kg

 

3.

Marko Jozef

97,0 b

S-3-5

S-8901

15,0 8,80 kg

 

4.

Dinka Jozef

97,0 b

S-2-5

S-1910

15,0 8,50 kg

 

5.

Marko Jozef

96,5 b

S-3-5

S-8902

15,0 8,30 kg

 

6

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-3701

15,0 8,10 kg

 

7.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-3511

15,0 8,10 kg

 

8.

Spačil Jiří

96,5 b

S-1-5

S-2001

15,0 8,00 kg

 

9.

Spačil Jiří

96,5 b

S-1-5

S-6008

14,5 8,30 kg

 

10.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-3513

14,5 7,40 kg

 

11.

Duraj Jaroslav

96,5 b

S-3-5

S-2218

14,5 7,30 kg

 

12.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-5

S-3508

15,0 8,40 kg

 

12.

Buček Mikuláš

96,0 b

S-1-5

S-581

15,0 8,40 kg

 

14.

Dinka Jozef

96,0 b

S-2-5

S-1911

14,5 8,80 kg

 

15.

Buček Mikuláš

96,0 b

S-3-5

S-643

14,5 8,30 kg

 

16.

Baranyai Peter

96,0 b

S-2-5

S-9509

14,5 8,10 kg

 

17.

Marko Jozef

96,0 b

S-3-5

S-8051

14,0 7,90 kg

 

18.

Slončík Ján

95,5 b

S-1-5

S-9903

14,5 9,00 kg

 

19.

Marko Jozef

95,5 b

S-2-5

S-3702

14,5 8,00 kg

 

20.

Marko Jozef

95,5b

S-4-5

S-7322

14,0 7,50 kg

 

Šampiónka BO

1.

MARKO Jozef

97,0 b

S-2-5

S-3523

15,0 9,70 kg

 

2.

Baranyai Peter

97,0 b

S-2-5

S-9505

15,0 9,10 kg

 

3.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-3522

15,0 9,80 kg

 

4.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-8013

15,0 7,50 kg

 

5.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-3703

14,5 8,90 kg

 

6.

Dinka Jozef

96,5 b

S-2-5

S-1915

14,5 8,80 kg

 

7.

Buček Mikuláš

96,0 b

S-3-5

S-642

15,0 8,70 kg

 

8.

Baranyai Peter

96,0 b

S-2-5

S-9506

15,0 8,50 kg

 

9.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-5

S-8014

15,0 8,10 kg

 

10.

Buček Mikuláš

96,0 b

S-2-5

S-927

14,5 9,60 kg

 

11.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-5

S-3510

14,5 9,10 kg

 

12.

Marko Jozef

96,0 b

S-3-5

S-8904

14,5 9,10 kg

 

13.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-5

S-3503

14,5 8,80 kg

 

14.

Dinka Jozef

96,0 b

S-2-5

S-1911

14,5 8,80 kg

 

15.

Faňo Štefan

96,0 b

S-4-5

S-343

14,5 8,30 kg

 

16.

Jacak Dávid

96,0 b

S-2-5

S-2309

14,5 7,50 kg

 

17.

Szabolcs László

96,0 b

S-1-5

S-5903

14,5 7,00 kg

 

17.

Spáčil Jiří

96,0 b

S-1-5

S-6010

14,0 9,00 kg

 

18.

Kyzek František

95,5 b

S-1-5

S-2502

14,5 9,50 kg

 

19.

Marko Jozef

95,5 b

S-2-5

S-3704

14,5 8,70 kg

 

20.

Dinka Jozef

95,5 b

S-2-5

S-1913

14,5 8,40 kg

 

 

 

Farebné 1.0

1.

DURAJ Jaroslav

97,0 b

S-1-5

S-3912

15,0 8,70 kg

2.

Benedikovič Marián

97,0 b

S-1-5

S-1904

15,0 8,40 kg

3.

Marko Jozef

97,0 b

S-2-5

S-5704

14,5 8,60 kg

4.

Mislovič Róbert

96,5 b

S-1-5

S-601

15,0 8,80 kg

5.

Gubač Jozef

96,0 b

S-2-5

S-8621

14,5 9,50 kg

6.

Marko Jozef

96,0 b

S-3-5

S-3406

14,5 8,30 kg

7.

Benedikovič Marián

96,0 b

S-1-5

S-3918

14,5 8,00 kg

8.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-5

S-5701

14,0 8,00 kg

9.

Mislovič Róbert

95,5 b

S-1-5

S-602

14,5 8,20 kg

10.

Mojcher Ľubomír

95,5 b

S-1-5

S-7908

14,5 7,60 kg

11.

Gergel Igor

95,5 b

S-3-5

S-6960

14,5 7,50 kg

12.

Marko Jozef

95,5 b

S-2-5

S-4607

14,5 7,30 kg

13.

Mrázik Peter

95,5 b

S-1-5

S-311

14,5 7,10 kg

14.

Mojcher Ľubomír

95,5 b

S-1-5

S-911

14,0 8,30 kg

14.

Gubač Jozef

95,5 b

S-1-5

S-6236

14,0 8,30 kg

16.

Benedikovič Marián

95,5 b

S-4-5

S-3920

14,0 8,20 kg

17.

Mrázik Peter

95,5 b

S-1-5

S-314

13,5 7,30 kg

18.

Benedikovič Marián

95,0 b

S-1-5

S-3922

15,0 8,30 kg

19.

Mrázik Peter

95,0 b

S-1-5

S-322

15,0 7,60 kg

20.

Mrázik Peter

95,0 b

S-1-5

S-312

14,5 8,50 kg

Farebné 0.1

1.

MOJCHER Ľubomír

97,0 b

S-3-5

S-913

15,0 8,40kg

2.

Šimek Peter

96,5 b

S-1-5

S-307

15,0 8,20 kg

3.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-5

S-4610

15,0 7,90 kg

4.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-5

S-4167

15,0 8,20 kg

5.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-5

S-4603

15,0 7,90 kg

6.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-5

S-5705

15,0 7,70 kg

7.

Benedikovič Marián

96,0 b

S-1-5

S-5805

14,5 7,80 kg

7.

Gubač Jozef

96,0 b

S-3-5

S-6404

14,5 7,80 kg

9.

Liščak Ladislav

95,5 b

S-2-5

S-360

15,0 8,20 kg

10.

Ličšak Ladislav

95,5 b

S-2-5

S-6242

14,5 9,50 kg

11.

Benedikovič Marián

95,5 b

S-1-5

S-1905

14,5 8,00 kg

12.

Duraj Jaroslav

95,5 b

S-3-5

S-2207

14,5 7,40 kg

13.

Mrázik Peter

95,5 b

S-1-5

S-323

14,5 7,10 kg

14.

Szabolcs László

95,5 b

S-0-5

S-607

14,5 6,70 kg

15.

Szabolcs László

95,5 b

S-3-5

S-616

14,5 6,50 kg

16.

Liščak Ladislav

95,5 b

S-2-5

S-361

14,0 8,20 kg

17.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-5

S-3411

14,0 7,90 kg

18.

Duraj Jaroslav

95,5 b

S-1-5

S-3913

14,0 7,70 kg

19.

Marko Jozef

95,0 b

S-1-5

S-460

14,0 7,50 kg

20. Marko Jozef 95,0 b S-2-5 S-4608 15,0 8,00 kg

 

         

Šampión BOA

 

1.

SZABOLCS László

96,0 b

S-2-5

S-6903

15,0 7,40 kg

2.

Balint Juraj

96,0 b

S-1-5

S-7010

14,5 7,50 kg

3.

Szabolcs László

96,0 b

S-2-5

S-3407

14,5 7,10 kg

4.

Szabolcs László

96,0 b

S-2-5

S-3401

14,0 7,40 kg

5.

Balint Juraj

95,5 b

S-1-5

S-6604

15,0 7,50 kg

6.

Rečo Pavol

95,5 b

S-1-5

S-5403

14,5 8,00 kg

7.

Labun Ján

95,5 b

S-3-5

S-6911

14,5 7,20 kg

8.

Labun Ján

95,0 b

S-3-5

S-7539

14,0 7,40 kg

9.

Rečo Pavol

94,5 b

S-1-5

S-5404

14,5 7,80 kg

Šampiónka BOA

1.

BALINT Juraj

97,5 b

S-1-5

S-7003

15,0 8,50 kg

2.

Balint Juraj

97,0 b

S-1-5

S-7004

15,0 8,50 kg

3.

Labun Ján

97,0 b

S-2-5

S-7536

15,0 7,80 kg

4.

Labun Ján

97,0 b

S-2-5

S-7526

14,5 7,60 kg

5.

Rečo Pavol

96,5 b

S-1-5

S-5414

14,5 8,70 kg

6.

Rečo Pavol

96,5 b

S-1-5

S-5411

14,5 8,30 kg

7.

Labun Ján

96,5 b

S-3-5

S-7541

14,5 7,30 kg

8.

Szabolcs László

96,5 b

S-2-5

S-3409

14,5 7,10 kg

9.

Rečo Pavol

96,0 b

S-1-5

S-5415

15,0 8,50 kg

10.

Labun Ján

96,0 b

S-3-5

S-6914

14,5 7,40 kg

 

Súťaž o POHÁR PREDSEDU KLUBU 2015

1. miesto GUBAČ Jozef 386,5b

2. miesto Šimek Peter 383,5b

3. miesto Labun Ján 380,5b

4. miesto Andrašík Marián 379,0b

5. miesto Szabolcs László 378,5b

6. miesto Šimek Peter 378,5b

7. miesto Rašš Martin 378,0b

8. miesto Rašš Martin 378,0b

9. miesto Szabolz László 377,0b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO CHOVATEĽA

 

Je to najstaršia a súčasne najťažšia klubová súťaž. Vyhodnocuje sa v nej celoročná práca všetkých členov klubu vo všetkých súťažiach.

 

Propozície súťaže:

1. Súťaž o pohár Predsedu klubu:

1.miesto 100 bodov

každé nižšie miesto -10 bodov

2. Súťaž o Šampióna a Šampiónku klubu:

1.miesto 100 bodov

každé nižšie miesto -10 bodov

3. Súťaž o Majstra klubu:

1. miesto 200

2. miesto 150

3. miesto 100

4. miesto 90

5. miesto 80

6. miesto 70

7. miesto 60

8. miesto 50

9. miesto 40

 

 

4. Za uznaný P-chov 30 bodov

5. Za povolený V-chov 20 bodov

6. Za vystavenie kolekcie na CV – mláďat (za každú) 20 bodov

7. Za čestnú cenu CV – mláďat 30 bodov

8. Za víťaznú kolekciu na CV – mláďat 50 bodov

9. Za víťaza výstavy na CV – mláďat 100 bodov

10. Za vystavenie na špeciálke resp. Celoštátnej V. 30 bodov

11. Za čestnú cenu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 50 bodov

12. Za víťaznú kolekciu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 80 bodov

13. Za víťaza výstavy resp. Šampióna Slovenska 100 bodov

14. Za vystavenie kolekcie na Európskej výstavy 50 bodov

15. Za víťaza, šampióna Európskej výstavy 200 bodov

16. Za majstra Európskej výstavy 300 bodov

17. Za čestnú cenu alebo iné ocenenie pri EV 100 bodov

18. Za účasť na členskej schôdzi 20 bodov

19. Za registráciu jedného králika 1 bod

MEMORIÁL VLADIMÍRA STRCOŇA

5. ROČNÍK

Je to nová súťaž, ktorá bude pod záštitou predsedu klubu. Ako viete pán STRCOŇ Vladimír bol prvým zahraničným členom, ktorý bol v našom klube BO a BOA na Slovensku. Bol to môj veľmi dobrý blízky priateľ a chovateľ, s ktorým sme sa roky navštevovali, chodili na nemecké výstavy a navštevovali nemeckých chovateľov. Bol oporou nielen mojou, ale viacerých chovateľov, ktorým roky dodával kvalitne králiky zo svojho chovu.

Súťaž Memoriál Vladimíra Strcoňa bude spočívať v tom, že ju získa najlepší zahraničný chovateľ v klube BO a BOA na Slovensku zo súťaže o najlepšieho chovateľa za cely rok.

Pre rok 2015 tento pohár získava:

SPAČIL Jiří z Česka

Predseda klubu BO a BOA

MARKO Jozef

 

 

Body

celkom

3601

1281

1187

1138

952

630

502

493

480

436

397

329

270

268

235

228

227

195

174

130

Registr.

211

71

77

78

32

30

32

93

40

26

27

49

 

18

35

28

27

25

24

20

Európska výstava

Čest-cena

200

                                     

Majster

EU

300

                                     

Šampión

       

200

                             

Účasť

100

50

100

50

100

 

50

50

 

50

             

50

   

Nitra

Čest.

cena

0

 

0

             

50

                 

Šampión SR

100

100

200

100

     

100

   

100

                 

Majster SR

80

80

80

       

80

   

0

 

80

             

Účasť

60

150

60

60

60

   

90

   

60

 

30

     

30

 

60

 

Žilina

Majster klubu

430

30

70

150

   

40

   

100

50

                 

Šampiónka BOA

 

30

 

200

 

190

     

130

                   

Šampión BOA

 

250

 

70

 

150

     

70

                   

Šampiónka farebné

260

 

40

 

90

     

40

   

100

           

30

 

Šampión farebné

180

 

140

     

100

 

70

   

20

               

Šampiónka BO div.

330

                       

120

 

50

     

50

Šampión BO div.

340

                 

50

     

90

70

       

Víťaz. cena

160

80

160

 

80

80

                           

Čest. cena

150

   

100

 

50

50

             

50

50

50

     

Šamp

Žilina

400

200

200

   

100

         

100

100

100

           

Účasť

300

120

60

60

60

30

60

60

30

60

60

60

60

30

60

30

30

0

60

60

 

Čest.

cena

               

30

                     

 

Šam

pión

     

100

100

     

100

               

100

   

 

Pohár

PRED

 

80

 

80

140

     

100

             

70

     

CVM

Víť.

cena

     

50

50

     

50

                     

Účasť

 

40

 

40

40

   

20

20

             

20

20

   

Meno

Marko

Szabolcs

Benedikovič

Labun

Šimek

Balint

Duraj

Mrázik

Gubač

Rečo

Spáčil

Mojcher

Vrba

Baranyai

Jacak

Dinka

Andrašík

Budoš

Liščák

Buček

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:            Výsledky súťaže o najlepšieho chovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie z členskej schôdze konanej v Ružomberku z dňa 14.03.2015

 

Členská schôdza berie na vedomie:

a)správu o hospodárení

b)správu o registrácii

c)správu o činnosti klubu

d)vyhodnotenie klubových súťaží

e)schvaľuje nových členov klubu BO a BOA

Členská schôdza schvaľuje:

a)Zabezpečiť špeciálku klubu špeciálnu výstavu v roku 2015 na termín: 20-21.11.2015

Z: Výbor klubu

T: r. 2015

b)Zabezpečiť ceny pre klubové súťaže v roku 2015

Z: Výbor klubu

T: Najbližšia špeciálka

c)Revíznej komisii raz ročne vykonať revíziu finančných prostriedkov

Z: Revízna komisia

T: rok 2015

d)Spracovať a vydať klubový spravodaj

Z: Výbor klubu

T: 30.3.2016

e) Zaplatiť členské do konca marca v príslušnom roku Z:členovia klubu

T: v príslušnom roku

f) Podpredsedovi klubu, p.Liščakovi zvolať výborovú schôdzu ohľadom špeciálky klubu

T:do 30.9.2015

g) p. Jacakovi spojiť sa s Babejom Máriom a prevziať stránku klubu BO a BOA.

T:30.4.2015

 

Ako sa bude súťažiť o klubové súťaže v roku 201 6

 

Súťaž o POHÁR PREDSEDU KLUBU

Súťažiť sa bude v štvorčlenných súrodeneckých kolekciách alebo v kolekciách 2 + 2 súrodenci. Víťazom sa stáva kolekcia s najvyšším súčtom bodov. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viac kolekcií má prednosť kolekcia, kde je väčší počet samíc, ďalej vyššie ocenenie najlepšej samice, typ a nakoniec hmotnosť.

BO a BOA sa vyhodnocujú od roku 2005. Prví traja obdržia pohár, ostatní do 10. miesta obdržia body, ktoré sa započítajú do súťaže o najlepšieho chovateľa.

1. miesto 100

2. miesto 90

3. miesto 80

4. miesto 70

5. miesto 60

6. miesto 50

7. miesto 40

8. miesto 30

9. miesto 20

10. miesto 10

 

Súťaž o MAJSTRA KLUBU

Podmienkou súťaže od roku 2009 je vystavenie minimálne dvoch súrodeneckých kolekcií alebo kolekcií 2+2. Pri vystavení dvoch a viac kolekcií sa do súťaže započítavajú dve najlepšie. Avšak pri vystavení viac kolekcií sa môže aj viackrát objaviť v prvej bodovanej desiatke kolekcií.

Možnosti zloženia kolekcií:

A) 2 súrodenci BO + 2 súrodenci BO ( v jednej farbe BO môžu byť divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedo modré)

B) 2 súrodenci BOA + 2 súrodenci BOA

C) 4 súrodenci z jedného vrhu /v jednej farbe BO a BOA môžu byť biele, divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedo modré/

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto získa v kolekcií najvyšší súčet bodov.

 

 

 

 

 

 

Špeciálka klubu 2015

II. stredoeurópska výstava

Žilina 20. - 21. 11. 2015

 

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

2

3.3.6

S 563

Reich

SRN

Piescok R.

3

C-1-0

P-24

Cihlař J.

Česko

Pieger E.

4

2.7.53

B-365

Seiler J.

SRN

Marko J.

5

1.2.1

W 488

Molers

SRN

Dinka J.

6

3.3.39

S 13

Orth

Rakúsko

Benedikovič M.

7

0.1.6

R 347

Biefel

SRN

Marko J.

8

3.2.45

T 596

Hartleb W.

SRN

Marko J.

9

S-1-1

27-32

Bolya

Slovensko

Mojcher Ľ.

10

2.9.25

K 64

Schleicher

SRN

Duraj J.

11

1.8.9

F 37

Gerlof W.

SRN

Kuszy I.

12

C-1-1

S-131

Vanek

Česko

Ondrušek M.

13

4.9.18

Z 258

Wildman

SRN

Šimek P.

14

1.1.18

R 105

Monzfield

SRN

Šimek P.

15

2.0.3

U-86

Jensen

SRN

Benedikovič M.

16

         

17

2.6.24

B-636

Roder

SRN

Barcsa L.

18

1.8.13

B 662

Stocker

SRN

Hrabovský

19

1.4.81

RN 25

Stumm

SRN

Marko J.

20

1.2.1

R 174

Bajus

SRN

Marko J.

21

4.5.35

N-20

Keisling

Rakúsko

Kyzek F.

22

2.3.8

S-323

Dresel

SRN

Kuszy I.

23

2.2.74

S 4

Stockl

Rakúsko

Jacak D.

24

         

25

2.6.11

B 636

Roder

SRN

Strcoň V.

26

2.3.82

K-19

Fischer

SRN

Strcoň V.

27

2.4.11

P 49

Haas

SRN

Hrabovsky M.

28

4.4.74

B 710

Dorfmedter

SRN

Benedikovič M.

29

 

F 158

Kremer

SRN

Marko J.

30

2.2.99

W 354

Hagemann H.

SRN

Marko J.

31

         

32

2.1.10

T 460

Miller

SRN

Marko J.

33

2.2.110

W 488

Hagenbauer

SRN

Hrabovsky M.

34

         

35

1.0.15

RN 25

Stumm

SRN

Marko J.

36

         

37

2.3.60

F 100

Lohsse

SRN

Marko J.

38

1.0.80

U 86

Postel

SRN

Hrabovsky M.

39

4.1.49

F-37

Gerlof

SRN

Marko J.

40

1.4.4

N 25

Zachman

SRN

Mojcher Ľ.

41

         

42

   

Konrad

SRN

Fano

43

3.9.62

T-596

Hartleb

SRN

Marko J.

44

2.9.266

F 61

Kremer E.

SRN

Barcsa.

45

1.9.10

R 347

Biefel

SRN

Nitray J.

46

2.8.41

B 669

Bruner

SRN

Dinka J.

47

H 21

K 727

Baranay

Maďarsko

Baranyai

48

H-2-4

KA-46

Kirali

Maďarsko

Hegyi

49

         

50

1.3.56

W 488

Hagenbaumer

SRN

Hrabovsky M.

51

1.4.22

B-784

Barke

SRN

Barcsa

52

1.1.7

B 1201

Geis

SRN

Hrabovsky M.

53

3.3.42

B 104

Knappe

SRN

Marko J.

54

3.0.103

B 104

Knappe

SRN

Marko J.

55

3.2.68

B-662

Stocker

SRN

Marko J.

56

1.2.5

H 119

Kirsch

SRN

Vrba V.

57

1.3.13

H 425

Mladek

SRN

Jakubovič

58

2.2.27

Z 182

Schulein

SRN

Benedikovič M.

59

1.0.15

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko J.

60

1.9.109

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

61

         

62

1.9.66

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

63

         

64

4.3.56

Z-456

Máhr

SRN

Hrabovský M.

65

0.0.1

W 712

Twent

SRN

Marko J.

66

         

67

1.2.55

RN 25

Klink

SRN

Marko J.

68

1.3.11

W 44

Holl

Rakúsko

Andrašik M.

69

2.3.17

K-84

Schleicher

SRN

Barcsa L.

70

2.3.6

W 378

Kramer

SRN

Marko J.

71

1.9.17

S 376

Steidel

SRN

Benedikovič

72

         

73

3.1.35

K 64

Schleicher K.

SRN

Marko J.

74

1.0.13

P-53

Scheithe

SRN

Marko J.

75

1.2.1

T-6

Bliem

Rakúsko

Marko J.

76

3.2.38

S-323

Dressel

SRN

Strcoň V.

77

1.1.26

B-106

Knappe

SRN

Hrabovsky M.

78

1.2.1

H 338

Hofman

SRN

Spačil J.

79

2.3.61

B 104

Knappe

SRN

Turoň

80

1.4.52

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko J.

81

1.1.7

Z- 212

Schlegl

SRN

Jacak D.

82

         

83

C-4-1

S-509

Nosal

Česko

Benedikovič

84

3.5.33

B 718

Hindringer

SRN

Marko J.

85

         

86

3.2.50

Z 305

Koller

SRN

Koraczynsky

87

4.1.77

HH 44

Schenken

SRN

Vrba V.

88

1.7.8

E-54

Knoll

Rakúsko

Duraj J.

89

4.7.209

F 61

Henn H.

SRN

Marko J.

90

1.3.12

F 100

Lohse

SRN

Marko J.

91

1.9.26

F 37

Gerloff W.

SRN

Barcsa L.

92

1.9.3

W 712

Twent

SRN

Barcsa L.

93

1.3.1

T 596

Hartleb

SRN

Marko J.

94

1.3.6

I 60

Spielman

SRN

Piescok

95

4.3.41

E 8

Buhringer

SRN

Baranyai

96

         

97

         

98

1.9.40

F 61

Kremer E.

SRN

Hrabovský M.

99

3.1.107

F 158

Kremer E.

SRN

Marko J.

             

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BOA

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

30

1.8.54

E-54

Knoll E.

Rakúsko

Stecz A.

31

         

32

1.7.2

B-206

Riedl

SRN

Diňa M.

33

2.2.110

W 488

Hagenbaumer

SRN

Hrabovsky M.

34

2.3.10

V 1

Orban

Rakúsko

Mrázik

35

         

36

1.2.14

EJ 16

Hannes

SRN

Labun J.

37

3.9.91

E 54

Mahringer

Rakúsko

Budoš J.

38

3.0.32

F-61

Knust

SRN

Hrabovsky M.

39

1.1.2

P 51

Weith

SRN

Hrabovský M..

40

C-1-0

S-42

Mikešová

Česko

Budoš

41

         

42

1.8.1

Z 434

Heniger

SRN

Horvath M.

43

         

44

2.1.41

P 6

Degen

SRN

Vrba V.

45

         

46

         

47

1.8.7

B 206

Riedl

SRN

Vrba V.

48

         

49

1.1.16

V 11

Wachter

SRN

Diňa M.

50

2.6.14

W-446

Rautenberg

SRN

Labun J.

51

2.1.22

Z 258

Widman

SRN

Hrabovsky M.

52

1.1.7

B 1201

Geis

SRN

Hrabovsky M.

53

         

54

1.9.12

B 108

Hotezberger

SRN

Horvath M

55

2.0.26

F 61

Lemke

SRN

KlaczynskiP.

56

4.2.24

B 776

Bolya

Slovensko

Hausleitner

57

2.5.21

Z 258

Widman

SRN

Labun

58.

3.3.28

Z 373

 

SRN

Vrba V.

59

         

60

2.6.53

F-61

Knust

SRN

Labun

61

         

62

H-2-3

R 2.5.2

Barcsa

Maďarsko

Horvath M.

63

2.2.59

U 86

Beckman

SRN

Vrba V.

64.

1.7.40

F 61

Knust

SRN

Labun J.

65.

2.7.105

E 54

Mahringer

Rakúsko

Labun J.

66.

2.2.5

R 344

Borgetto

SRN

Hrabovsky

67.

2.8.1

B-53

Preisacher

SRN

Labun J.

68.

1.8.3

B 33

Hartman

SRN

Hrabovský

69.

3.1.15

B-24

Karnich

SRN

Labun J.

70.

2.1.29

E 54

Mahringer

Rakúsko

Rečo

71.

4.1.14

S-563

Reich

SRN

Klaczynski P.

72.

         

73.

2.1.9

S 70

Talik

Poľsko

Vrba V.

74.

6.1.32

S-563

Reich

SRN

Klaczynski P.

75.

2.2.10

I-5

Lipinski

SRN

Klaczynski P.

76.

1.6.19

F 37

Gerloff

SRN

Stecz

77.

3.3.45

F 61

Lemke

SRN

Marko J.

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO činčilové

20.

2.7.65

B 784

Barke

SRN

Dzudzia

34.

1.4.15

U 86

Papenfus

SRN

Marko J.

43.

1.4.25

H 178

Christman

SRN

Marko J.

45.

1.1.13

U-86

Papenfus

SRN

Marko J.

46.

S-2-8

S-4601

Hrabovsky

Slovensko

Marko J.

47.

S-2-8

SL-2

Marko

Slovinsko

Marko J.

48.

3.8.14

H-178

ChristmannM.

SRN

Marko J.

51.

2.1.22

Z-258

Widman

SRN

Hrabovský M.

52.

1.1.7

B 1201

Geiss

SRN

Rašš

55.

4.4.30

B 718

Weinert

SRN

Hrabovský M.

57.

3.2.11

H 178

Christman M.

SRN

Marko J.

           

63.

3.6.160

D 706

Kilian

SRN

Marko J.

76.

2.2.3

C 188

Fenger

SRN

Hrabovsky M.

77.

3.3.45

F 61

Lemke

SRN

Marko J.

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO modré

3.

C 1-1

S 300

Pospichal

Česko

Gergel

6.

C 1-4

S 172

Kocian

Česko

Mislovič

69

C 1-1

S 118

Souček

Česko

Gergel

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO žlté

4.

1.2.1

G 325

Heimelt

SRN

Piescok R.

6.

1.3.11

K 2

Rasom

Rakúsko

Szabolcs L.

7.

1.4.46

K 2

Rasom

Rakúsko

Mrázik P.

8.

1.4.18

B 747

Fogl

SRN

Szabolcs L.

9.

4.4.58

B 747

Fogl

SRN

Mrázik P.

76.

S-2-3

S 7620

Hrabovský

Slovensko

Hrabovský

 

Správa registrátora

V roku 2015 bolo zaregistrovaných 1480 belgických obrov z toho bolo BOA 224 ks, 68 ks činčilových,163 ks modrých a divokých spolu zo železitými a čiernymi 1093 ks, čo je nárast oproti roku 2014 o 108 ks králikov, t.j. nárast o 7,3%. Počas roku boli udelené čísla línii. Naopak línie, v ktorých sa 5 rokov neregistrovalo zanikli a číslo sa dáva novému plemenníkovi. Poplatok za kus v roku 2016 je 10 centov + poštovné. U zahraničných králikov je potrebné zasielať minimálne oceňovací /okopírovaný/ lístok .Upozorňujem na včasné zasielanie rodokmeňov. Troj mesačné mláďatá už budem vracať nepotvrdené. Pre pracovnú zaneprázdnenosť na počkanie u mňa doma už robiť nebudem, iba po predchádzajúcej dohode.

Hrabovský Miroslav

registrátor klubu BO a BOA

28. Európska výstava zvierat Metz - Francúzsko

Na dlho očakávanú výstavu som sa už nemohol dočkať. Spolu s chovateľom p.Škriabom a p. Ľuberdom sme sa teda vybrali spoločne, králiky sme si osobne odviezli do Metz, zaklietkovali a spoločne aj priviezli domov. Celkom bolo na výstave 600 obrov, z toho: 361divokých, 28 železitých, 9 divomodrých, 24 činčilových, 18 čiernych, 24 modrých, 32 žltých a 104 bielych.

Čo sa týka organizácie výstavy myslím, že Francúzsko nie je na takéto podujatie vhodne pripravené. Nielen, že si každý musel sám zviera zaklietkovať, koniec výstavy prebiehal bez registrácie, resp. odpisovania zvierat. Ani si neviem predstaviť, koľko zvierat im chýbalo po ukončení výstavy. Ideálne podmienky pre kšeftárov a zlodejov . Sám som mal možnosť zažiť na vlastnej koži, keď som kúpil oboch predajných samcov od Schleichra a zrazu prídem v sobotu a Rumuni idú nakladať králika, ktorého som ja zakúpil a riadne vyplatil. Nebyť pomoci Sladekovej priateľky neviem ako by som dopadol. Rumuni si kúpili zopár králikov a v noci si vyrobili lacné doklady králikov, na ktoré ich aj vyvážali. Totálny chaos, aby ste si strážili to čo ste si zakúpili. Nedostatky som videl aj pri kŕmení zvierat. Môžem Vás ubezpečiť, že po tomto zistení som naše králiky osobne napájal a nakŕmil granulami, ktoré ponúkal stánok Mifuma ako vzorky pre vystavovateľov. Predaj zvierat pre mňa predstavoval skúsenosť, ktorú nikomu neprajem. Spustili tri pokladne. Podľa odhadov tam mohlo byť cca 1000-1200 ľudí v rade a aby toho nebolo málo, tak začali s predajom po jednom králikovi. Ak dotyčný kúpil králika a chcel dvoch musel sa vrátiť do rady. Takže rada neubúdala, skôr pribúdala. Hovorím tomu totálny chaos. Čo sa týka posudzovania králikov, tak to už mali vo svojej moci posudzovatelia z Nemecka. Je pochopiteľné, že keďže vystavovali najviac králikov mali zákonite aj najviac posudzovateľov. Posudzovalo sa striedavým systémom, vždy posudzovali dvaja. Každý farebný raz nad nimi bol OBMAN/ posudzovateľ, ktorý udeľoval 97,0b a viac/. V praxi to znamenalo, že ak chcel dotyčný posudzovateľ dať 97,0 a viac bodov musel volať OBMANA aby mu to podpísal. Zažil som to pri belgických obroch. Neostalo mimo môjho povšimnutia, že si najprv obzrel tetovanie, z ktorej krajiny králik pochádzal a až podľa toho povedal áno alebo nie. Pri činčilových mali 3 králiky 96,5 bodov a vyberali šampióna a to už musel prísť OBMAN. Zhodou okolnosti bol tam aj môj králik, ale keďže mal zlé tetovanie /slovenské/ vyhral králik s hmotnosťou 7,001kg. Môj mal 9,10kg. Je otázne či mal 7,001kg králik aj svoju hmotnosť. Výhodou bolo nemecké tetovanie a to zavážilo. Dotyčný OBMAN pozrel uši. Ani nepoložil ruku na králikov hneď bolo jasné kto bol šampión. Potom sa v nemeckom časopise Chovateľ dočítate akí sú Nemci úspešní chovatelia a aké výsledky dosiahli vo Francúzsku. Celé pozadie už nie je a v podstate chovateľov vždy zaujímali čísla a výsledky. Keďže mnohí viete, že chovám aj burgundské králiky na mäso a na podkladanie belgických obrov vzhľadom na nenáročnosť a mliečnosť samíc, podarilo sa mi dosiahnuť úspech aj v kategórií druhá najlepšia kolekcia Európy. Napriek všetkým týmto mojim postrehom som rad, že som sa na tejto výstave zúčastnil a som hrdý na naše úspechy, ktoré sme si odtiaľ priviezli. Darmo, Nemecko je chovateľská veľmoc a ešte asi aj dlho bude. Majú na to podmienky, chuť vlády spolupracovať, vynikajúce haly na výstavy a krmiva, ktoré sami dovážame. Čo im asi najviac závidíme je široká základňa, ktorá sa drží a má mierne stúpajúci trend. Žiaľ u nás je to práve opačne. To, že náš klub podľa výsledkov a registrácie má stale stúpajúci trend ma ako predsedu nesmierne teší a vidím, že sa robí aj dobrá práca v klube, ktorá prináša svoje ovocie. Ceny, ktoré sme vyhrali mi samozrejme nedoručili. Pred týždňom mi došiel diplom od Francúzov za majstra Európy. Ale aj tak som sa na výstavu tešil a splnila moje očakávania. Stretol som mnoho svojich nemeckých priateľov, ktorí sa prišli tak isto pozrieť a vystaviť svoje králiky.

Skúsim zhodnotiť králiky podľa svojich postrehov. Čo sa týka farby divokej myslím, že to bolo strašne vyrovnané a králiky. Tie, ktoré dostali 96,5 bodov mohli mať o bod alebo aj o bod a pol viac. Išlo o posudzovateľov ako často chceli volať OBMANA. Niekedy mi pripadalo, že dal 96,5 bodov a mal postarané. Všetci chovatelia, ktorí boli v top desiatke mali super srsť a chrbty. Všetkých som si osobne prešiel. Rozhodovali detail, pásiky na predných nohách, medzifarba, prípadne celosfarbenie. Nejak nebrali ohľad, či je králik svetlejší alebo tmavší, skôr išlo o jednoliatu farbu. Možno rozhodla len momentálna forma králika a jeho príprava. Ak sa nevedel králik postaviť a pózovať ani sa s nim nebavili a bol odkázaný na neúspech. Páčili sa mi králiky Ewalda Kremera. Neskutočné chrbty a predné nohy, možno marcoví samec. Mal mať o bod viac. Neskutočná hlava na marcového a ten postoj sa len tak nevidí. Vo víťaznej kolekcii Heriberta Leitsucha mi niečo chýbalo. Pekné samice samozrejme bez lalokov a výborne v srsti, ale na moje gusto troch ľahšie. Možno mali šťastie. Keďže bola stanovená európskym vzorníkom aj max. dĺžka uší, mnoho chovateľov to rešpektovalo a vystavovalo v norme alebo králiky s kratšími ušnicami. Za povšimnutie stáli určite králiky Manfreda Knappeho, Karla Schleichra a Johanna Wechselbergera. Pekné otvorené ušnice. Presne podľa mojich predstáv.

Čo sa týka železitých a čiernych dodnes som nepochopil podľa čoho vyberali majstra a šampiónov. Musím povedať: “ Maroš, drž si svoje uši a farbu”. Každý asi vie o kom hovorím. Nemusí posudzovateľ vždy vybrať toho najlepšieho králika. Totálne kratšie žehlené ušnice o farbe? Nejaký zlepenec divokej a železitej. Musím povedať, že boli lepšie v srsti. Potrebovali sme dva týždne a skončilo by to inak… absolútnym slovenským úspechom. Farbu činčilovú nebudem hodnotiť. Vyhral som o jeden a pol bodu, ale páčili sa mi aj králiky Christmana Matiasa len boli trochu ľahšie. Čo sa týka modrých myslím, že priateľ Šimek dokázal, že sa dá získať titul šampión aj na Európskej výstave. Vcelku to boli vyrovnané králiky. Bude rozhodovať kto sa lepšie popasuje so srsťou. Waldemar Bernhard ukázal, že sa dá aj s kratšou srsťou vyhrávať na úkor typu.

V žltej jednoznačne prevládali ušaté králiky Renninghoffa a mohutným rámcom vynikali králiky Pinthera. Možno sa mal chovateľ Szabolcs trochu popasovať s dĺžkou ušníc a rámcom tela a v Dánsku by pozmenil poradie na prvých troch miestách. Strašne si vážim, že poslal na výstavu svoje králiky a vzhľadom na počet žltých ak by mal o niečo staršie králiky mohol dopadnúť inak. Nemôžme porovnávať mladé králiky s ročnými alebo aj staršími.

V bielych sa suverénom podľa výsledkov stal Wolgank Knust a myslím, že pravom. Myslím, že si ani nevedel lepšie naplánovať čas. Vyšla mu srsť a králiky boli v super kondícii. Aj v tomto prípade pri prechádzaní uličkou sa často účastníci zastavovali pri slovenských králikoch. Vynikali dĺžkou ušníc a dobrým typom. Vidno, že sa nabehlo na správny smer. Ostala už len tá srsť a správne tetovanie.

Tu sú výsledky ako to v horúcej atmosfére Francúzska skončilo:

Farba divoká:

1.miesto Európsky majster............................. Heribert LEITSCHUH Nemecko 388,5b

2.miesto Matthias EHSER Nemecko 387,0b

2.miesto Thomas LINSSEN Nemecko 387,0b

2.miesto Franz HOLL Rakúsko 387,0b

5.miesto Ewald KREMER Nemecko 386,5b

6.miesto Jozef MARKO Slovensko 386,0b

6.miesto Franz KNOLL Rakúsko 386,0b

6.miesto Herbert HENN Nemecko 386,0b

9.miesto Reinhard KILIAN Nemecko 385,5b

9.miesto Karl SCHLEICHER Nemecko 385,5b

9.miesto Gilbert BLANC Francúzsko 385,5b

1.0 Európsky šampión Thomas LINSSEN Nemecko 97,5b

0.1Európská šampiónka Heribert LEITSCHUH Nemecko 98,0b

Farba železitá:

1.miesto Európsky majster Jeanot NOSAL Francúzsko 383,5b

2.miesto Oswald Kuhn Nemecko 383,0b

3.miesto Marián Benedikovič Slovensko 382,5b

1.0 Európsky šampión Oswald Kuhn Nemecko 97,0b

farba divomodrá:

1.miesto Európsky majster Thomas SCHMIDT Nemecko 382,5b

farba činčilová:

1.miesto Európsky majster Jozef MARKO Slovensko 383,0b

2.miesto Sieglinde BRIEFENEDER Rakúsko 381,5b

3miesto Matthias CHRISTMANN Nemecko 381,0b

1.0Európsky šampión Matthias CHRISTMAN Nemecko 96,5b

farba čierna:

1.miesto Európsky majster ZGM Widmann Nemecko 382,5b

2.miesto Marián Benedikovič Slovensko 382,0b

2.miesto ZGM Widman Nemecko 382,0b

0.1Európska šampiónka ZGM Widmann Nemecko 96,5b

farba modrá:

1.miesto Európsky majster Waldemar Bernhard Nemecko 381,0b

2.miesto Waldemar Bernhard Nemecko 380,5b

3.miesto Peter ŠIMEK Slovensko 380,0b

3.miesto Rainer PAASCHEN Nemecko 380,0b

1.0Európsky šampión Peter ŠIMEK Slovensko 96,0b

farba žltá:

1.miesto Európsky majster Johanes RENNINGHOFF Nemecko 385,0b

2.miesto Bernd LAUMANN Nemecko 382,5b

3.miesto Thomas PINTHER Nemecko 381,0b

1.0 Európsky šampión Johanes RENNINGHOFF Nemecko 97,0b

farba biela:

1.miesto Európsky majster Wolgang KNUST Nemecko 388,5b

2.miesto Steffen HOLZINGER Nemecko 387,5b

3.miesto Martin WACHTER Rakúsko 386,0b

4.miesto Willi ORBAN Rakúsko 385,5b

5.miesto Rudolf HENNINGEN Nemecko 385,0b

6.miesto Frank SPATH Nemecko 384,5b

6.miesto Frank STAIGER Nemecko 384,5b

8.miesto Wolgang KNUST Nemecko 383,5b

8.miesto Dietrich LIPINSKI Nemecko 383,5b

8.miesto Miloslav STRAKA Česko 383,5b

1.0 Európsky šampión Steffen HOLZINGER Nemecko 97,5b

0.1 Európska šampiónka Wolgang KNUST Nemecko 98,0B

„OBRIA“ PARÁDA V ŽILINE

 

Zmena počasia, väčšinou v podobe zhoršujúceho sa obyčajne spôsobuje určitú nostalgiu.

Na nás chovateľov to až tak nevplýva, lebo toto obdobie vnímame ako vyvrcholenie našej činnosti. Poriadajú sa výstavy od tých miestnych, oblastných špeciálnych až po tie najväčšie akou nedávno bola 28. EURÓPA SCHAU METZ 2015, ktorá je už minulosťou. Týždeň po tejto výstave sa v priestoroch už veľmi známeho a obľúbeného žilinského výstaviska uskutočnila v poradí už 46. Špeciálka klubu BO a BOA, ktorú ich chovatelia považujú za svoj vrchol.

Na tejto výstave sme mohli zhliadnuť 204 ks králikov 6 farebných razov od 32 vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Česka, Poľska a Maďarska. Posudzovanie králikov realizovalo šesť posudzovateľov- dvaja z Českej republiky /priateľ Šitar Jozef a priateľ Dvořak Pavel/ a štyria zo Slovenska. Vzhľadom na skutočnosť, že králikov nepripadalo až tak veľa na jedného posudzovateľa, nemali sme dôvod sa niekam ponáhľať – naskytol sa priestor navzájom komunikovať a porovnávať a tak čo najlepšie posúdiť úroveň vystavených králikov. Tam, nielen

podľa mňa sa sústredila nesporne reprezentatívna kolekcia špičkových zvierat. Výnimoční boli aj ich chovatelia, vzájomne sa rešpektujúc a prajní, čo sa dnes až tak často nestáva. Mne sa dostalo cti posudzovať na takejto výstave už po tretí krát a tak si dovoľujem zhodnotiť túto špeciálnu výstavu a priblížiť ju aj tým chovateľom, ktorí ju nemali možnosť zhliadnuť a keďže „špeciálky“ už dávnejšie nie sú súčasťou veľkých celoštátnych výstav, aj to je dôvod oboznámenia s ňou chovateľskú verejnosť.

Na samom začiatku poznamenávam, že bola určite vydarená a hlavne vystavené králiky si zaslúžia až na niektoré výnimky „absolutórium“/čo potvrdili aj priatelia z Čiech/.

Belgických obrov v divokom sfarbení bolo vystavených 95 ks od 19 chovateľov. Titul majstra

v tomto sfarbení /nie po prvý raz/ získal priateľ Jozef Marko s počtom fantastických 387,5 bodov

v kolekcii. Z tejto kolekcie vyšiel šampión s výnimočným ocenením 98 bodov. Niekto môže namietať, že na naše výstavy je to predsa len nezvyčajné, ale tento králik si tieto body skutočne

zaslúžil, lebo okrem hmotnosti /9,10kg/ bol výnimočný v ďalších dvoch pozíciach /tvar a typ/ nad ostatnými. Určite by sa nestratil medzi králikmi zo „západu“ kam siahajú aj korene jeho predkov.

Šampiónkou sa stala tiež veľmi pekná predstaviteľka plemena samica maďarského chovateľa

Petera Baranyai s počtom bodov 97,0 /taktiež plný počet bodov v hmotnosti, tvare a type/, ktorej

konkurovala ďalšia z chovu priateľa Marka /97,0 b/ s hmotnosťou 9,70 kg.

Pekné králiky vystavil spomínaný chovateľ aj v ďalších dvoch kolekciách /dvakrát 385,5 b a jeden krát 385,0 b/, v ktorých vynikali dvaja 97,0 bodmi ocenení samci.

Páčili sa aj králiky priateľa Jozefa Dinku, chovateľskej verejnosti v minulosti známemu ako úspešnému, ak nie najúspešnejšiemu chovateľovi nemeckých obrovitých strakošov. Jeho kolekcia dosiahla 385,0 b a samec z tejto kolekcie obdržal 97,0 b a čestnú cenu. Čestnú cenu na 97,0 bodového samca získal aj pán Jozef Jacak, kolekcia 383,5 b. Škoda, že na tohtoročnej špeciálke absentovali králiky poľského chovateľa /Grzegorz Koraczyňski/, ktorý sa prezentoval už na špeciálkach aj celoštátnych výstavách a v dobrom svetle, lebo má taktiež kvalitných králikov. Ocenené králiky spomínaných chovateľov sa prezentovali značnou hmotnosťou /ďaleko prevyšujúcou požadovanú/ s impozantnou veľkosťou a mohutnými telami, dĺžkou ušníc 22,0 cm a viac, silou hrudných končatín atď. Pomerne dlho trvajúce teplo zanechalo stopy na kvalite srsti, ktorá bola mimoriadnej kvality len v niektorých prípadoch.

Zhruba o polovicu menej ako divokých obrov bolo v železitom sfarbení /8 kolekcií,2 nekompletné/, ktoré zaostávali za divokými aj v kvalite. Výnimkou boli králiky priateľa Mariána Benedikoviča, ktorý získal víťaznú kolekciu s 383,5 bodmi. Titul šampióna získal ten istý chovateľ na samca oceneného 97,0 b. Šampiónkou sa stala samica chovateľa Ľubomíra Mojchera /97,0b/. Čestnú cenu obdržal aj 97,0 bodový samec Jaroslava Duraja. Belgických obrov čiernych bolo 18 ks. Tu najvyrovnanejších králikov predstavil Marián Benedikovič so ziskom 381,5 bodov. /Podobne uspel aj na ostatnej európskej výstave/ Aj keď ako sám chovateľ priznáva kvalitou zaostali za tými, ktorých predstavil na minuloročnej špeciálke a prejavilo sa to hlavne v srsti a v 5-tej a 6-tej pozícií. /Dôvody resp. príčiny spomenuté skôr/.

O troch viacej ako čiernych bolo modrých BO /21/, tí však nedosahovali kvalitu predošlých a už vôbec nie divoko sfarbených. Najlepšiu kolekciu predstavil Peter Šimek /381,5b/, samica tohto chovateľa získala 96,5 b, podobne aj samec Roberta Misloviča. Na už spomínanej poslednej európskej výstave získal titul majstra Európy Jozef Marko na BO v činčilovom sfarbení. Tento titul nebol náhodný, lebo i na opisovanej špeciálke vystavených 12 kusov získal s týmto atraktívnym farebným razom, akým činčilové sfarbenie určite je, titul majstra medzi ostatnými farebnými razmi so ziskom 384,5 bodov. Titul šampióna získal samček z tejto kolekcie a titulom šampiónka bola poctená samica z druhej kolekcie so ziskom 96,5 b.

Kvalitou ako celok nenadchli žlté obry, ktoré sú ináč v súčasnosti veľmi populárne /výstave- ných 12 ks od jedného chovateľa/. Na ich obhajobu asi toľko, že predsa je to len najmladší farebný raz, ktorý si určite ešte nájde cestu k svojim chovateľom a tí sa budú musieť zamerať na zlepšenie typu, hlavne zväčšenie ich telesného rámca, predĺženie ušníc, aké vidíme u ostatných farebných razoch. Stretávame výnimky aj keď zatiaľ ojedinele, čo signalizuje zlepšenie aj v tomto sfarbení.

V inom svetle sa prezentovali BOA, ktoré prekvapili nielen počtom vystavených, ale určite aj kvalitou a zvlášť hmotnosťou, akú sme doposiaľ vídavali u ostatných farebných razoch.

Hmotnosť 8,50 kg a viac u niektorých jedincov je toho dôkazom. Titul majstra získal a obhájil

z minuloročnej špeciálky priateľ Juraj Balint so ziskom 385,5 b. Titul šampiónky získal ten istý chovateľ na samicu ocenenú 97,5 bodmi. Ďalšia samica z tejto kolekcie dosiahla 97,0 b a čestnú cenu. Titul šampióna získal český chovateľ Vladimír Vrba na samca oceneného 96,5 b z kolekcie so ziskom 385,0 bodov. Peknú kolekciu, vyznačujúcu sa vyrovnanosťou vystavil pán Laszlo Szabolcs. Museli sa páčiť aj králiky Pavla Reču a Jána Labuna, ktoré neostali nič dlžné úspechom z nedávnej minulosti. Neprepadli ani vo Francúzsku, aj keď métu Európskej výstavy s 97,5 bodovou samicou a čestnou cenou nedosiahli.

Spestrením „bielych“ boli ešte vystavené po jednom kuse králiky s modrými očami priateľa Balinta a Reču / Z tohoto miesta pozdravujem priateľa Alexandra Stecza, ktorý sa nimi tiež zapodieva a držím palce/.

Tak toľko odo mňa k 46. špeciálke klubu BO a BOA konanej v Žiline. Ostáva ešte poďakovať jej organizátorom, sponzorom a všetkým tým, čo sa pričinili o jej úspešný priebeh, chovateľov a vystavovateľov z tohto nevynímajúc. Môžu byť právom hrdí na to, čo sa im podarilo odchovať, čím sa prezentovali a ešte budú, ale to už s dátumom započatého roku 2016.

V ňom im prajem predovšetkým zdravie a šťastie, i to chovateľské na pekné odchovy, s ktorými

sa predstavia okrem iných výstav určite aj na pripravovanej 2. Stredoeurópskej špeciálke klubu

BO A BOA v Žiline v dňoch 19-20.11.2016, kde ste srdečne pozvaní týmto klubom. Spomínaný klub zastrešuje veľký počet organizovaných chovateľov, u nás momentálne asi najväčší nielen veľkosťou chovaného plemena, ale aj počtom členov. V svojich radoch majú špičkových chovateľov, u ktorých je záruka ďalšieho skvalitňovania chovu, nielen z hľadiska tvaru, typu, ale aj farebnosti, kvality srsti a podobne.

DUŠAN RADA - posudzovateľ králikov

Špeciálka klubu BO v Neuhofe organizácie Riesenclubu Hessen-Nassau

Zúčastnil som sa v dňoch 30.- 31. 10. 2015 špeciálky klubu BO v Neuhoffe organizácie Hessen-Nassau, kde bolo vystavených 310 ks belgických obrov.

Výstavy som sa zúčastnil sam nakoľko som to spojil so služobnou cestou v zahraničí. Výstava bola veľmi dobre zorganizovaná. No o priestoroch sa to už nedá povedať, nízke stropy rozhádzané králiky na medziposchodí a v hlavnej časti na mňa neurobili ten najlepší dojem.

Ja som sa na ňu dostal už v piatok, takže som si ju celú prešiel v kľude. Hoci nevystavovala celá nemecká špička, boli tam v celku veľmi kvalitné králiky. Typovo s dobrou hmotnosťou, ale málo výraznými ušnicami. Mňa mimoriadne zaujali králiky Jurgena Lohseho, Herberta Henna a Dietera Stumma. Boli viditeľne ťažšie s pekne otvorenými ušnicami. Čo sa týka hmotnosti, tak dominovali Valter Kater, Deltef Rumenap a Dieter Stumm. Všetci mali minimálne jedného 10,00 kg králika v kolekcii. Mne sa podarilo doniesť samca od Deltef Rumenapa o hmotnosti 10,80 kg s 23,5cm dĺžkou ušníc. V srsti dobré a v chrbtovej línii vystavoval Heribert Leitsuchuh a Joachim Motzfield u druhého menovaného mi chýbala trošku váha králiky, mali len niečo cez 7 kg .V železitých ma upútal akurát samček od Petra Jansen. Mal síce 9,00 kg a výbornú chrbtovú líniu, ale chýbala mi tam dĺžka a otvorené ušnice. Modré boli slabšie aj hmotnostne. Upútal ma akurát samček od Reinholda Niehuesa. V celkom dobrom svetle boli divomodré. Králikom viditeľne ešte chýba nejaký ten rok na došľachtenie. Vynikali skôr dobrou pružnou srsťou. Asi najviac mi sedeli od Thomasa Schmidta. Na prekvapenie ma zaujala výborná kvalita žltých a činčilových. V žltých výborne králiky predstavil Johannes Renninghoff o hmotnosti 8,00-8,60 kg a uši 21-22cm čo som u žltých nevidel. Od neho som zakúpil samca februárového so širokým otvoreným uchom, páčili sa mi aj králiky Sonji Rosbach a Tino Grund. V činčilových vynikali králiky Waldemara Wechsela a Cristophera Volbrachta. Od prvého menovaného som doniesol pekného samca a od Cristophera šampiónku výstavy s neskutočne dobrou štruktúrou srsti s perfektným chrbtom. V bielych dominovali králiky Wolganga Knusta a Winfrieda Rotha. Obaja mali až šialene dobrú pružnú srsť, kratšia nie ako sme navyknutí u nás, o chrbtoch ani nehovorím. Možno trochu predĺžiť ucho k absolútnej dokonalosti. Od Wolganga Rotha som doniesol 97,5b samičku.

Tu sú kompletné výsledky.

divoké 1. Joachim Motzfeld 387,5 b

2. Heribert Leitschuh 387,0 b

3. Jorg Sommer 387,0 b

Šampión 1.0 Joachim Motzfield 97,5b

Šampiónka 0.1 Heribert Leitschuh 98,0b

železité 1. Jensen Petra 386,0 b

biele 1. Roth Winfried 389,0 b

2.Roth Winfried 388,5b

3.Wolgang Knust 385,5b

Šampión 1.0 Roth Winfried 97,5b

Šampiónka 0.1Wolgang Knust 98,0b

činčilové 1. Wechsel Valdemar 383,5 b

2 .Wechsel Waldemar 383,5b

3.Christoph Volbracht 383,0b

Šampión 1.0Waldemar Wechsel 96,5b

Šampiónka 0.1Cristoph Volbracht 97,0b

žlté 1.Sonja Rosbach 386,5 b

2.Timo Grund 386,0b

3.Johanes Reinninghoff 385,5b

Šampión 1.0 Sonja Rosbach 97,0b

Šampiónka 0.1 Johannes Renninghoff 97,0b

divomodr é 1.Thomas Schmidt 379,5b

Menný zoznam členov klubu BO na Slovensku pre rok 201 5

Priezvisko

Krstné meno

Adresa

Mesto

PSČ

Kontakt

ANDRAŠÍK

Marián

Zátočie 384

Jablonica

906 32

0903 976 073

andrašikmarian@azet.sk

BALINT

Juraj

1.Mája 14

Rozhanovce

044 42

balintjuraj@centrum.sk

BARANYAI

Péter

Józef Atila ut 1

Borsárkány (HU)

9167

baranyai9@mail.datanet.hu

BENEDIKOVIČ

Marián

Pivovarska 4

Smolenice

919 04

0907 897 955

george@altech.sk

BUČEK

Mikuláš

Dargov220

Dargov

076 61

056/6783553

0903 974 357

BUDOŠ

Jozef

Raková

Čadca

023 51

0907 811 580

ČEPIGA

Milan

kpt.Nálepku 64

Bardejov

085 01

054/4727870

DAVALA

Ladislav

Brehovská2217

Trebišov

075 01

056/4932642

DAVALA

Juraj

Jatková539/20

Trebišov

075 01

0907133470

DINKA

Jozef

Boreková 59

Bratislava

821 06

0907 222 250

jarinaszabova@gmail.com

DOLNÍK

Pavol

Kunerád 217

Rajecké Teplice

01313

0903 567 743

dolnikpavol@gmail.com

DURAJ

Jaroslav

Bernoláková 2609

Čadca

022 01

0907 521 066

DZUDZIA

Miroslav

Ružová 22

Trebišov

075 01

0905 838 573

dzudzia@centrum.sk

EŠTOK

Pavel

Vojcice 508

 

076 22

0917 149 485

FANO

Štefan

Na Salaš 1350/1A

Bytča

014 01

0905 839 104

fano@drevovzroba.eu

GERGEL

Igor

Štúrová 43

Smolenice

919 04

0907 284 053

GONGOL

Štefan

Lekárovce 482

Lekárovce

072 54

 

GUBAČ

Jozef

Kendice 305

Kendice

082 01

051/7797338

ing. HAUSLEITNER

Roman

Tatranská 32

Nové Zámky

940 81

0918 873 651

hausleitner@zoznam.sk

HOMOLA

Peter

Svrčinovec 947

Svrčinovec

023 12

0904 862 290

HORVATH

Miroslav

ul.Svianteka 15

Bardejov

085 01

0905 270 150

muro2008@azet.sk

HRABOVSKÝ

Miroslav

Bracovce 89

Bracovce

072 05

056/6495106

HRUŠÍK

Milan

Rieka 2336

Čadca

022 01

041/4331148

0907 246 246

HUDAK

Ivan

Hlavná 166/25

Hrochoť

976 37

0907 904 947

JACAK

Dávid

Matovce 36

Okruhle

090 42

0949 792 166, 0918 081 522

jacakdavid@gmail.com

JACAK

Jozef

Matovce 36

Okruhle

090 42

0949 792 166

0918 081 522

JAKUBOVIC

Milan

Vojcice 495

 

076 22

0918 308 112

JURKOVIČ

Róbert

Tatranská 271

Spišská Stará Ves

061 01

0904414 281

KANCNÝŘ

Jozef

Makov 13

Čadca

023 56

 

KEREKES

Krisztian

     

uttrend@digikabel.hu

KORACZYŇSKI

Gregorz

ul.Ježvnowa 32

Bielsko-Biela (PL)

43-300

0048 601 478 356

S-93@WP.PL

KORDULIAK

Miroslav

Klokočov

Čadca

023 22

0918 910 017

KOTIRA

Ján

Svrčinovec 694

Čadca

022 01

0904 252 011

KRIŠTOFÍK

Milan

Za Mlyrová 69/2

Terchová

013 06

0911 790 412

mkristofik@stonline.sk

KUBAŠKA

Miroslav

17.Novembera

Čadca

022 01

kubaskam@gmail.com

KYZEK

František

Mlošová 2561

Čadca

072 01

 

LABUN

Ján

Pavlovičová 178/18

Svidník

089 01

054/7522552

0907 359 680

LIŠČAK

Ladislav

U Halušky 1271

Raková

023 51

041/25314

norkon18@gmail.com

MACKO

Ľubomír

       

MARKO

Jozef

Beloveža 90

p.Hažlín

086 14

054/4797261, 0905 551 384

markojozef99@gmail.com

MARKO

Kristián

Beloveža 90

p.Hažlín

086 14

0905 551 384

MISLOVIČ

Róbert

Drahanovce 490/160

 

922 41

0902 806 025

MOJCHER ml.

Ľubomír

Hromoš 85

Hromoš

065 45

0949 319 101

MOJCHER st.

Ľubomír

Hromoš 85

Hromoš

065 45

0944 123 866

lubomir885@azet.sk

MRÁZIK

Peter

Hlavná 590/42

Drahovce

922 41

0905 616 012

skuro.peter@gmail.com

NITRAY

Jozef

Štúrová 22

Sobrance

073 01

056/6523686

ONDRUŠEK

Miroslav

Raková 839

Raková

023 51

0908 599 835

miroslav.ondrusek@minv.sk

PETER

Rastislav

Pichné 105

Snina

069 01

057/7685908

rastislavpeter@centrum.sk

PETROV

Stefan Kontadinov

Sity Dobrich street

Aleko Konstantinov 2

 

+359 08 967 14924

stefanpetrov_80@abv.bg

PUEGER

Emil

SNP 17

Gelnica

056 01

0904 170 261

piegeremil@gmail.com

PIESZCZOCH

Robert

Nadolany 156

Bukowsko 38-505

 

505 188 980

PIGULA

Silvester

Ličartovece 18

Lemešany

082 03

0907 903 978

258852@post.sk

PIGULOVÁ

Katarína

Ličartovce 294

Lemešany

082 03

0903 643 017, 0911 643 016

258852@post.sk

RAMSA

Jozef

Klokočov 1038

Čadca

023 22

0908 511 641

RAŠŠ

Martin

Jakubany 47

Jakubany

065 10

0918 718 861

REČO

Pavol

Mladežnická 12

Košice Šaca

040 15

0907 900 099

albinobor@centrum.sk

SLIACKY

Milan

Karola Sarvu 8/25

Ružomberok

034 01

0915 813 806

milansliacky50@gmail.com

SLONČÍK

Ján

Raková

Čadca

022 01

0907 875 729

SPAČIL

Jiří

Hliníky 170/5

Horni Moštěnice

751 17

+420736440520

pavlina.peskova@centrum.cz

STECZ

Alexander

Sídlisko 333

Turňa nad Bodvou

044 02

0908 987 729

stecz.alexander@gmail.com

STOEV

Kiril Stefanov

Dragalevci ul.

Krushova

Gradina 33

Sofia Bulharsko

 

+359 892795971

uma_ben@abv.bg

SZABOLCZ

László

Nám.priateľstva 2171/36

Dunajská Streda

 

0903 394 506

Ing. TUROŇ

Anton

Baničova 19

Žilina

010 15

0911 501 460

turon@sudnyznalec.sk

ŠIMEK

Peter

Zalázne 440/20

Smolenice

919 04

0918 728 424

lubos.simek@azet.sk

VARGA

Aurel

Magurská 8

Košice

040 00

 

VOĽANSKÝ

Róbert

Magurská 4

Košice

040 01

volanskymarek@gmail.com

VRBA

Vladimír

Lubenice 37

Tešetice (CZ)

783 46

00420774169956

vrbavlada@seznam.cz

Obsah

Program................................................................................................ 1

Správa o činnosti klubu chovateľov Belgických obrov za rok 2014................... 1

Celoštátna výstava mláďat Vráble 2014....................................................... 5

Klubová výstava Žilina 2014..................................................................... 7

Celoštátna výstava zvierat Nitra 22.11. – 23.11.2014 Chyba! Záložka nie je definovaná.

Súťaž o MAJSTRA KLUBU v roku 2014.................................................. 20

Výsledky za rok 2015:........................................................................ 20

Súťaž o ŠAMPIÓNA a ŠAMPIÓNKA KLUBU.......................................... 21

BO DIVOKÉ.................................................................................... 21

Šampión BO................................................................................ 21

Šampiónka BO............................................................................. 21

Farebné 1.0.................................................................................. 22

Farebné 0.1.................................................................................. 23

Šampión BOA.............................................................................. 23

Šampiónka BOA........................................................................... 24

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO CHOVATEĽA................................................ 27

Propozície súťaže:.............................................................................. 27

MEMORIÁL VLADIMÍRA STRCOŇA.................................................... 27

Výsledky súťaže o najlepšieho chovateľa.................................................... 20

Uznesenie z členskej schôdze konanej v Ružomberku z dňa 14.03.2015........... 29

Členská schôdza berie na vedomie:....................................................... 29

Členská schôdza schvaľuje:................................................................. 29

Ako sa bude súťažiť o klubové súťaže v roku 2015...................................... 30

Súťaž o POHÁR PREDSEDU KLUBU................................................. 30

Súťaž o MAJSTRA KLUBU............................................................... 30

Špeciálka klubu 2015............................................................................. 31

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO.................... 32

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BOA............. 34

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO činčilové. 35

Správa registrátora................................................................................. 35

Špeciálka klubu BO v Kirchberg / Hunsruck............................................... 41

42. Landesverbandsschau v Nienburgu........ Chyba! Záložka nie je definovaná.

31. Bayernschau..................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

25. BUNDES-RAMMLERSCHAU........... Chyba! Záložka nie je definovaná.

Menný zoznam členov klubu BO na Slovensku pre rok 2013..................... 43