Klub chovateľov Belgických obrov
17.10.2014

Spravodaj 2012

Program

z výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.03.2012 v Ružomberku

 

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z členskej schôdze z roku 2011 konanej v Ružomberku

 3. Správa o hospodárení

 4. Správa o registrácii

 5. Správa o činnosti klubu

 6. Vyhodnotenie klubových súťaží a odovzdanie cien

 7. Predstavenie nových členov klubu BO

 8. I. Európska výstava BO v Nemecku vo Weidene

 9. Diskusia

 10. Návrh na uznesenie a záver

 

Správa o činnosti klubu chovateľov Belgických obrov a BOA

za rok 2011

Vážení priatelia vítam Vás na členskej schôdze ktorá sa už tradične uskutočňuje v moteli Ranč.

Úlohy z uznesenia členskej schôdze zo dňa 5.3.2011 boli splnené nasledovne:

- usporiadanie špeciálnej výstavy BO a BOA

- účasť na medzinárodnej špeciálke BO a BOA vo Weidene/ SRN /

Rok 2011 bol pre našich členov z pohľadu výstavníctva bohatý. Bola výstava mladých zvierat Nitra, špeciálna výstava klubu  15.10.2011 v Geči, medzinárodná špeciálna výstava BO a BOA vo Weidene a národná výstava drobných zvierat Nitra.

Výstava mladých zvierat Nitra: Na tejto výstave bolo vystavených 68 kusov obrov. Z toho 37 divoko sfarbených , 6 železitých, 4 čierne a 21 bielych . Potešenie je , že obry vystavované členmi klubu vynikali kvalitou. Spomeniem niekoľkých ako Ivan Kuszí „ Majster Slovenska“,

Gregor Koraczynski „ Šampión „ , Jozef Dinka „ Čestná cena „ a ďalšie výborné ocenenia.

Špeciálna výstava GEČA 2011: Výstava sa konala dňa 15.10.2011, zúčastnili sa na nej osemnásti chovatelia s počtom králikov 107. Môžeme konštatovať , že špeciálka bola na dobrej úrovni. Výstava bola usporiadaná tak že 14.10.2011 sa uskutočnilo ocenenie a 15.10.2011 bola výstava od 8.00 do 14. 00 . ZO Geča nám pripravila výstavnú miestnosť a klietky na úrovni hodnej špeciálky. Posudzovanie vykonali 2 posudzovatelia p. Ladislav Adam a MVDr. Peter Supuka s odborným prístupom. Králiky boli na výbornej úrovni .Boli zaradené do jednotlivých kategórií podľa sfarbenia. Divoko sfarbené 71 ks. , farebné /modrý, železité, čierne činčilové/v počte 20ks a biele 16 ks. Aj z hora uvedených je vidno že , nie každý z členov klubu má záujem porovnať si odchov za daný rok na vrcholnej výstave klubu. Keď zvážim že klub má 50 členov a vystavovali len 18 tak máme sa nad čím zamyslieť.

Medzinárodná výstava WEIDEN / SRN / : Výstava bola usporiadaná v dňoch 5 a 6 . novembra 2011. Bola to zároveň jubilejná stá výstava Nemeckého klubu . Zúčastnili sa jej chovatelia z Francúzka , Talianska , Rumunska , Poľska , Maďarska , Rakúska , Slovenska a Nemecka. Slovenskú kolekciu tvorili králiky 8 chovateľov : Jozefa Marka, Jozefa Dinku, Dávida Jacáka , Miroslava Benedikoviča , Gregora Koraczynskeho , Jána Labuna , Miroslava Diňu a Alexandra Stecza. Okrem vystavovateľov sa jej zúčastnili aj 2 členovia klubu

pr. Andrášik a pr . Šimek . Výstava bola usporiadaná na medzinárodnej úrovni ktorej riaditeľom a hlavným usporiadateľom bol p. Hans Prufling. Môžeme konštatovať že , porovnanie králikov našich členov s králikmi chovateľskej špičky Európy bolo úspešné , svedčia o tom aj výborné ocenenia.

Národná výstava zvierat NITRA: Na národnej výstave bolo vystavených 87 kusov obrov. Divoko sfarbených 48, železitých 13. čiernych 5 a bielych 21 kusov. Majstra Slovenska získal Jozef Dinka , šampiónku Jozef Dinka , šampióna Marian Benedikovč, majstra bielych Vladimír Vrba, šampióna bielych Ján Labun. Aj tieto výborné výsledky dokazujú odbornosť našich členov a kvalitu ich zvierat.

K výstavníckej činnosti by som dodal len toľko aby sme v budúcnosti rešpektovali viac špeciálnu výstavu, ktorá je vrcholnou prehliadkou našej chovateľskej činnosti.

Rok 2011 priniesol okrem radosti z výstav aj smutné správy do života klubu. Naše rady opustili dvaja výborní priatelia a chovatelia , pr. Vladimír Strcoň a pr. Ľubomír Čapčík „ česť ich pamiatke „

 

Alexander Stecz
Tajomník klubu BO a BOA    


Vyhodnotenie súťaže o pohár predsedu klubu BO a BOA v roku 2011

BO divoké,farebne,BOA

 1. Kuszi Ivan 382,5b
 2. Koraczyňski Gregorz 381,5b

 3. Kubaska M. 381,0b

 4. Dinka Jozef 380,0b

 5. Labun Ján 379,5b

 6. Andraščik M. 379,5b

 7. Šimek Peter 379,0b

 8. Vrba Vladimír 378,5b

 9. Vrba Vladimír 378,5b

 10. Labun Ján 378,5b

 

XVII. Celoštátna výstava mladých králikov 19.-22.8.2011

Číslo klietky

Pohlavie

Body

Kolekcia

Ocenenie

Vystavovateľ

divoko sfarbený

1

2

1.0

95,0

 

ČC

Dinka Jozef

2

1.0

95,0

 

 

 

3

1.0

95,0

 

 

 

4

0.1

95,0

380,0

 

 

5

1.0

 

 

 

Koraczyňski Gregorz

6

1.0

95,0

 

 

 

7

0.1

95,0

 

 

 

8

0.1

94,5

 

 

 

9

1.0

96,0

 

 

Koraczyňski Gregorz

10

1.0

96,5

 

 

 

11

0.1

94,5

 

 

 

12

0.1

94,5

381,5

 

 

13

1.0

95,5

 

 

Kuszy Ivan

14

1.0

96,0

 

 

 

15

0.1

96,0

 

 

 

16

0.1

95,0

382,5

 

 

17

1.0

95,5

 

 

Šimek P.

18

1.0

94,5

 

 

 

19

0.1

94,5

 

 

 

20

0.1

94,5

379,0

 

 

23

1.0

95,0

 

 

Vrba Vladimír

24

0.1

94,5

 

 

 

25

0.1

94,5

 

 

 

26

0.1

94,0

378,0

 

 

27

1.0

 

 

 

Diňa Miroslav

28

0.1

 

 

 

 

29

0.1

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

železitý

35

1.0

95,0

 

 

Andrášik Marian

36

1.0

94,0

 

 

 

37

1.0

95,0

 

 

 

38

0.1

94,5

379,5

 

 

čierny

41

1.0

95,5

 

 

Labun Ján

42

1.0

94,5

 

 

 

43

0.1

94,5

 

 

 

44

1.0

95,0

379,5

 

 

Belgický obor albín

49

1.0

95,0

 

 

Kubaška M.

50

0.1

95,5

 

 

 

51

1.0

95,5

 

 

 

52

1.0

95,0

381,0

 

 

53

1.0

94,5

 

 

Labun Ján

54

0.1

95,0

 

 

 

55

0.1

94,5

 

 

 

56

0.1

94,5

378,5

 

 

61

1.0

94,5

 

 

Vrba Vladimír

62

0.1

95,0

 

 

 

63

0.1

94,5

 

 

 

64

0.1

94,5

378,5

 

 


Špeciálna výstava králikov Belgických obrov – Geča 2011

Č

Meno, kontakt

Pohl.

Far.

K.

Body,cena

1

László Barcsa

1.0

Div.

K1

95,5b

2

Kultyrhaz UT 7

1.0

Div.

 

95,0b

3

3924 Taktakenez, HU

0.1

Div.

 

95,5b

4

0036/303255579

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

382,0b

5

Jozef Dinka

1.0

Div.

K1

95,0b

6

Boreková 59

1.0

Div.

 

96,0b

7

821 06 Bratislava

0.1

Div.

 

96,0b

8

0907 222 250

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

383,0b

9

Jozef Marko

1.0

Div.

K1

96,0b

10

Beloveža 90

0.1

Div.

 

96,5b

11

086 14 Bardejov

1.0

Div.

 

96,0b

12

0905 551 384

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

384,5b

13

Ján Cech

1.0

Div.

K

96,0b

14

Skalité 1030

1.0

Div.

 

96,0b

15

023 14 Skalité

0.1

Div.

 

96,5b

16

0905 431 494

0.1

Div.

 

97,0b

 

 

 

 

 

385,5b

17

Ladislav Davala

1.0

Div.

K

95,5b

18

Berehovská 2217

0.1

Div.

 

95,0b

19

075 01 Trebišov

0.1

Div.

 

95,0b

20

056/49 36 42

0.1

Div.

 

94,5b

 

 

 

 

 

380,0b

21

Vincent Gľaba

1.0

Div.

K

95,5b

22

Kokošovce 104

1.0

Div.

 

95,0b

23

082 52

1.0

Div.

 

95,5b

24

051/779 83 66

0.1

Div.

 

95,5b

 

 

 

 

 

381,5b

25

Jozef Gubač

1.0

Div.

K

95,5b

26

Kendice 305

0.1

Div.

 

96,0b

27

082 01

1.0

Div.

 

96,0b

28

051/779 73 38

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

383,5b

29

Dávid Jacak

1.0

Div.

K

94,5b

30

Matovce 36

1.0

Div.

 

95,5b

31

Okruhle 090 42

0.1

Div.

 

95,0b

32

0949 792 166

0.1

Div.

 

94,5b

 

 

 

 

 

379,5b

33

László Barcsa

1.0

Div.

K2

96,0b

34

Kultyrhaz UT 7

1.0

Div.

 

96,0b

35

3924 Taktakenez, HU

0.1

Div.

 

96,0b

36

0036/303255579

0.1

Div.

 

95,5b

 

 

 

 

 

383,5b

37

Jozef Dinka

1.0

Div.

K2

0b

38

Boreková 59

0.1

Div.

 

95,5b

39

821 06 Bratislava

0.1

Div.

 

96,0b

40

0907 222 250

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

0b

41

Jozef Marko

1.0

Div.

K2

97,0b

42

Beloveža 90

1.0

Div.

 

96,5b

43

086 14 Bardejov

0.1

Div.

 

96,5b

44

0905 551 384

0.1

Div.

 

97,0b

 

 

 

 

 

387,0b

45

Róbert Jurkovič

1.0

Div.

K

95,5b

46

Tatranská 271

1.0

Div.

 

96,0b

47

061 01 Spišská n. Ves

0.1

Div.

 

96,5b

48

0904 414 281

0.1

Div.

 

95,5b

 

 

 

 

 

383,5b

49

Gregorz Koraczňski

1.0

Div.

K

96,0b

50

Bielsko-Biala ul. Ježvnowa 32

1.0

Div.

 

97,0b

51

43-300 Poľsko

1.0

Div.

 

96,5b

52

0048 601 478 356

1.0

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

385,5b

53

Alexander Stecz

1.0

Div.

K

96,0b

54

Sídlisko 333

0.1

Div.

 

96,0b

55

044 02 Turňa n. Bodvou

1.0

Div.

 

97,0b

56

0908 987 729

0.1

Div.

 

95,0b

 

 

 

 

 

384,0b

57

László Barcsa

1.0

Div.

K3

0b

58

Kultyrhaz UT 7

0.1

Div.

 

96,0b

59

3924 Taktakenez, HU

0.1

Div.

 

96,5b

60

0036/303255579

0.1

Div.

 

96,5b

 

 

 

 

 

0b

61

Miroslav Diňa

1.0

Div.

J

95,0b

 

Ľubotín 22/44

 

 

 

 

 

065 41 Stará Ľubovňa

 

 

 

 

 

0908 270 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Emil Pieger

1.0

Div.

J

95,5b

63

SNP 17

1.0

Div.

 

95,5b

64

056 01 Gelnica

1.0

Div.

 

95,0b

65

0904 358 779

0.1

Div.

 

94,5b

66

 

0.1

Div.

 

94,0b

 

 

 

 

 

 

67

Peter Šimek

1.0

Div.

J

95,0b

68

 

0.1

Mod

 

95,5b

 

 

 

 

 

 

69

Marián Benedikovič

1.0

Žel.

K

95,0b

70

Pivovárska 420/9

0.1

Žel.

 

95,5b

71

919 04 Smolenice

0.1

Žel.

 

95,0b

72

0907 897 955

0.1

Žel.

 

96,0b

 

 

 

 

 

381,5b

73

Jozef Marko

1.0

Žel.

K

95,0b

74

Beloveža 90

1.0

Žel.

 

96,0b

75

086 14 Bardejov

1.0

Žel.

 

95,5b

76

0905 551 384

0.1

Žel.

 

96,5b

 

 

 

 

 

383,0b

77

Marián Andrášik

1.0

Žel.

J

 

78

Zápotočie 384

0.1

Žel.

 

94,0b

 

906 32 Jablonica

 

 

 

 

 

0903 976 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Emil Pieger

0.1

Žel.

J

94,5b

 

SNP 17

 

 

 

 

 

056 01 Gelnica

 

 

 

 

 

0904 358 779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Marián Benedikovič

1.0

Čier

J

97,0b

81

Pivovárska 420/9

1.0

Čier

 

0b

82

919 04 Smolenice

1.0

Čier

 

95,5b

83

0907 897 955

1.0

Čier

 

96,5b

 

 

 

 

 

 

84

Jozef Marko

1.0

Čin.

K

95,5b

85

Beloveža 90

0.1

Čin.

 

96,0b

86

086 14 Bardejov

0.1

Čin.

 

95,5b

87

0905 551 384

0.1

Čin.

 

95,5b

 

 

 

 

 

382,5b

88

Miroslav Diňa

1.0

Biel.

K

 

89

Ľubotín 22/44

0.1

Biel.

 

95,5b

90

065 41 Stará Ľubovňa

0.1

Biel.

 

95,5b

91

0908 270 264

0.1

Biel.

 

95,5b

 

 

 

 

 

0b

92

Miroslav Horvath

1.0

Biel.

K

95,5b

93

Ul. Svianteka 15

0.1

Biel.

 

0b

94

085 01 Bardejov

1.0

Biel.

 

96,5b

95

0905 270 150

0.1

Biel.

 

95,5b

 

 

 

 

 

0b

96

Ján Labun

0.1

Biel.

K

97,0b

97

Pavlovičová 178/18

0.1

Biel.

 

95,0b

98

089 01 Svidník

1.0

Biel.

 

95,0b

99

0907 359 680

1.0

Biel.

 

95,0b

 

 

 

 

 

382,0b

100

Alexander Stecz

1.0

Biel.

K

94,0b

101

Sídlisko 333

1.0

Biel.

 

96,0b

102

044 02 Turňa n. Bodvou

0.1

Biel.

 

94,5b

103

0908 987 729

0.1

Biel.

 

96,0b

 

 

 

 

 

380,5b

104

Koraczňski Gregorz

1.0

Div.

K

94,5b

105

Bielsko-Biala ul. Ježvnowa 32

0.1

Div.

 

96,0b

106

43-300 Poľsko

0.1

Div.

 

96,5b

107

0048 601 478 356

0.1

Div.

 

96,0b

 

 

 

 

 

383,0b


Výsledky klubových súťaží

Súťaž o MAJSTRA KLUBU v roku 2012

 Podmienkou v tejto súťaži pre rok 2009 bolo vystavenie minimálne 1 kolekcie. Keďže sa špeciálka klubu konala pri konaní sa Európskej výstavy tak za kolekciu sa počítali štyria jedinci v jednej farbe tak ako som to oznamoval v obežníku pred Európskou výstavou.

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto bude mať ocenenú kolekciu najvyšším počtom bodov.

Ďalej pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet samíc, ich súčet bodov a nakoniec hmotnosť. Ocenenie a poháre získavajú prví traja, ktorí získavajú tituly.

 1. miesto - MAJSTER KLUBU 200
 2. miesto - 1. VICEMAJSTER KLUBU 150
 3. miesto - 2. VICEMAJSTER KLUBU 100
 4. miesto 90
 5. miesto 80
 6. miesto 70
 7. miesto 60
 8. miesto 50
 9. miesto 40
 10. miesto 30

 

Výsledky:

 1. miesto MAJSTER KLUBU MARKO Jozef 771,5 b BO divoké
 2. miesto 1. VICEMAJSTER KLUBU Koraczyňski Gregorz 768,5 b BO divoké
 3.  miesto 2.VICEMAJSTER KLUBU Barcsa Laszlo 765,5 b BO divoké
 4. miesto Marko Jozef 765,5 b BO
 5. miesto Stecz Alexander 764,5 b BO
 6. miesto Dinka Jozef 383,0 b BO
 7. miesto Benedikovic Marian 381,5 b BO

​Súťaž o ŠAMPIÓNA a ŠAMPIÓNKA KLUBU

áto súťaž sa vyhodnocuje na klubovej špeciálke, zvlášť BO a BOA. Titul Šampión a Šampiónka klubu môže získať najlepší samec a samica u BO a BOA pri dosiahnutí min. 95 a viac bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov v pozícii, typ a nakoniec hmotnosť. Podmienkou súťaže je vystavenie min. jednej kolekcie staré min. 6 mesiacov. Titul Šampión a pohár získavajú traja najlepší vo svojej kategórii, ostatní do 10. miesta body do súťaže o MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA. Titul Šampión a Šampiónka klubu môže získať iba králik, ktorý má už 8 mesiacov a je teda bodovaný vo všetkých pozíciách. Na ďalších poradiach môžu byť aj mladšie králiky s celkovým odhadom bodov v zátvorke, pri 95 b. v zátvorke a 95 už oceneného 8 mesačného králika má prednosť ten starší!

BO DIVOKÉ

Šampión BO

1.

Stecz Alexander

97,0 b

S-1-1

S-502

15,0

2.

Koraczyňski Gregorz

97,0 b

S-2-1

S-9803

15,0

3.

Marko Jozef

97,0 b

S-1-1

S-7401

14,5

4.

Marko Jozef

96,5 b

S-2-1

S-5404

15,0

5.

Koraczyňski Gregorz

96,5 b

S-2-1

S-1527

14,5

6.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-1

S-4302

14,5

7.

Koraczyňski Gregorz

96,0 b

S-2-1

S-9805

14,5

8.

Barcsa Lászlo

96,0 b

S-2-1

S-4412

14,5

9.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-1

S-6001

14,5

10.

Gubač Jozef

96,0 b

S-4-0

S-5401

14,5

 

Šampiónka BO

1.

Cech Ján

97,0 b

S-2-1

S-3409

15,0

2.

Marko Jozef

97,0 b

S-2-1

S-5407

14,5

3.

Cech Ján

96,5 b

S-2-1

S-3410

15,0

4.

Barcsa Laszlo

96,5 b

S-2-1

S-4413

15,0

5.

Barcsa Laszlo

96,5 b

S-2-1

S-4410

15,0

6.

Marko Jozef

96,5 b

S-1-1

S-7404

14,5

7.

Marko Jozef

96,5 b

S-1-1

S-4304

14,5

8.

Jurkovič Róbert

96,5 b

S-1-1

S-6915

14,5

9.

Marko Jozef

96,0 b

S-1-1

S-6006

15,0

10.

Gubač Jozef

96,0 b

S-1-1

S-2403

15,0

 

Farebné 1.0

1.

Benedikovič Marian

97,0 b

S-1-1

S-1505 14

14,5

2.

Benedikovič Marian

96,5 b

S-1-1

S-6937

14,5

3.

Marko Jozef

96,0 b

S-3-1

S-6929

 

4.

Benedikovic Marian

95,5 b

S-1-1

S-1507

14,0

5.

Marko Jozef

95,5 b

S-3-1

S-6930

 

6.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-1

S-4603

14,0

7.

Marko Jozef

95,0 b

S-3-1

S-6926

 

8.

Benedikovič Marian

95,0 b

S-3-1

S-4631

 

 

Farebné 0.1

1.

Marko Jozef

96,5 b

S-3-1

S-6931

 

2.

Benedikovic Marian

96,0 b

S-3-1

S-4634

 

3.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-1

S-4605

14,5

4.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-1

S-4604

14,5

5.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-1

S-4607

14,0

6.

Benedikovic Marian

95,5 b

S-3-1

S-4633

 

7.

Benedikovic Marian

95,0 b

S-3-1

S-4636

 

 

Šampión BOA

1.

Horvath Miroslav

96,5 b

S-1-1

S-5201

14,0

2.

Stecz Alexander

96,0 b

S-1-1

S-3004

14,5

3.

Horvath Miroslav

95,5 b

S-1-1

S-4201

14,0

4.

Labun Ján

95,0 b

S-1-1

S-6706

14,5

5.

Labun Ján

95,0 b

S-2-1

S-6005

14,0

6.

Labun Ján

95,5 b

S-1-1

S-6005

14,0

 

Šampiónka BOA

1.

Labun Ján

97,0 b

S-1-1

S-6708

15,0

2.

Stecz Alexander

96,5 b

S-1-1

S-3005

14,5

3.

Horvath Miroslav

95,5 b

S-1-1

S-5204

14,0

4.

Labun Ján

95,0 b

S-2-1

S-6007

14,0

5.

Stecz Alexander

94,5 b

S-1-1

S-3002

14,0


 

Nitra 2011

BO divoko sfarbený

Číslo klietky

Pohlavie

Body

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

3001

1.0

0,0

 

Nedodal

Barcsa Lászlo

3002

1.0

0,0

 

Nedodal

 

3003

0.1

0,0

 

Nedodal

 

3004

0.1

0,0

0,0

Nedodal

 

3005

1.0

95,5

 

M

Dinka Jozef

3006

1.0

96,0

 

M S

 

3007

0.1

95,5

 

M

 

3008

0.1

96,0

383,0

M

 

3009

1.0

95,0

 

 

Gondoľ Š.

3010

1.0

95,5

 

 

 

3011

1.0

95,0

 

 

 

3012

0.1

94,5

380,0

 

 

3013

1.0

95,5

 

ČC

Marko Jozef

3014

1.0

95,5

 

 

 

3015

1.0

95,0

 

 

 

3016

0.1

96,0

382,0

 

 

3017

1.0

95,5

 

 

Ondrušek Miroslav

3018

0.1

94,5

 

 

 

3019

0.1

95,5

 

 

 

3020

0.1

95,0

380,5

 

 

3025

1.0

95,0

 

 

Šimek P.

3026

1.0

96,0

 

 

 

3027

1.0

93,5

 

 

 

3028

0.1

95,0

379,5

 

 

3033

0.1

95,0

 

 

Vrba Vladimír

3034

0.1

95,0

 

 

 

3035

0.1

94,5

 

 

 

3036

0.1

94,5

379,0

 

 

3037

1.0

95,5

 

 

Dinka Jozef

 

BO železitý a čierny

Číslo klietky

Pohlavie

Body

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

železitý

3049

1.0

95,5

 

 

Benedikovič Marian

3050

0.1

95,5

 

 

 

3051

0.1

95,0

 

 

 

3052

0.1

95,5

381,5

 

 

3053

1.0

94,5

 

 

Ondrušek Miroslav

3054

1.0

95,5

 

 

 

3055

1.0

96,0

 

 

 

3056

1.0

95,5

381,5

 

 

3057

1.0

95,0

 

 

Andrášik Marian

3058

0.1

94,5

 

 

 

3059

0.1

95,5

 

 

 

čierny

3062

1.0

95,5

 

 

Andrášik Marian

3063

1.0

95,5

 

 

 

3064

0.1

96,0

 

 

 

3065

1.0

96,0

 

S

Benedikovič Marian

3066

1.0

95,5

 

 

 

BO albín

Číslo klietky

Pohlavie

Body

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

3067

1.0

94,5

 

 

Kubaška M.

3068

1.0

94,5

 

 

 

3069

1.0

93,5

 

 

 

3070

1.0

94,5

377,0

 

 

3071

1.0

94,5

 

 

Labun Ján

3072

0.1

95,5

 

 

 

3073

0.1

95,0

 

 

 

3074

0.1

96,0

381,0

S

 

3079

0.1

95,5

 

M

Vrba Vladimír

3080

0.1

96,5

 

M

 

3081

1.0

96,0

 

M

 

3082

0.1

96,0

384,0

M

 

3083

0.1

0,0

 

Nedodal

Diňa Miroslav

3084

0.1

0,0

 

Nedodal

 

3085

0.1

0,0

 

Nedodal

 

3086

0.1

95,0

 

 

Labun Ján

3087

0.1

0,0

 

Nedodal

 


 

Súťaž o najlepšieho chovateľa Belgických obrov v roku 2011 o 

MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA

Je to najstaršia a súčasne najťažšia klubová súťaž pomenovaná po dlhoročnom výbornom chovateľovi klubu chovateľov BO na Slovensku Gabrielovi Siksayovi. Vyhodnocuje sa v nej celoročná práca všetkých členov klubu vo všetkých súťažiach.

Propozície súťaže:

 1. Súťaž o pohár Predsedu klubu:​​​​​

 • 1.miesto 100 bodov
 • každé nižšie miesto -10 bodov
 1. Súťaž o Šampióna a Šampiónku klubu:

 • 1.miesto 100 bodov
 • každé nižšie miesto -10 bodov
 1. Súťaž o Majstra klubu:
  1. miesto 200
  2. miesto 150
  3. miesto 100
  4. miesto 90
  5. miesto 80
  6. miesto 70
  7. miesto 60
  8. miesto 50
  9. miesto 40
  10. miesto 30
 2. Za uznaný P-chov 30 bodov
 3. Za povolený V-chov 20 bodov

 4. Za vystavenie kolekcie na CV – mláďat (za každú) 20 bodov

 5. Za čestnú cenu CV – mláďat 30 bodov

 6. Za víťaznú kolekciu na CV – mláďat 50 bodov

 7. Za víťaza výstavy na CV – mláďat 100 bodov

 8. Za vystavenie na špeciálke resp. Celoštátnej V. 30 bodov

 9. Za čestnú cenu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 50 bodov

 10. Za víťaznú kolekciu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 80 bodov

 11. Za víťaza výstavy resp. Šampióna Slovenska 100 bodov

 12. Za vystavenie kolekcie na Európskej výstavy 50 bodov

 13. Za výťaza, šampióna Európskej výstavy 200 bodov

 14. Za majstra Európskej výstavy 300 bodov

 15. Za čestnu cenu alebo ine ocenenie pri EV 100 bodov

 16. Za účasť na členskej schôdzi 20 bodov

 17. Za registráciu jedného králika 1 bod


MEMORIAL VLADIMÍRA STRCOŇA

Je to nová súťaž ktorá bude pod zašitou predsedu klubu, ako viete pán STRCON Vladimír bol prvým zahraničným členom ktorý bol v našom klube BO a BOA na Slovensku. Bol to môj veľmi dobrý blízky priateľ a chovateľ s ktorým sme sa roky navštevovali, chodili na nemecké výstavy a navštevovali nemeckých chovateľov. Bol oporou nielen mojou ale viacerých chovateľov ktorým roky dodával kvalitne králiky zo svojho chovu.

Súťaž Memoriál Vladimíra Strcona bude spočívať v tom že ju získa najlepší zahraničný chovateľ v klube BO a BOA na Slovensku zo súťaže o najlepšieho chovateľa za cely rok.

 

Predseda klubu BO a BOA
MARKO Jozef

Výsledky v súťaži o MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA

 

Uznesenie z členskej schôdze konanej v Ružomberku z dňa 15.03.2012

Čenská schôdza berie na vedomie:

 1. správu o hospodárení

 2. správu o registrácii

 3. správu o činnosti klubu

 4. vyhodnotenie klubových súťaží

 5. schvaľuje nových členov klubu BO a BOA

 

Členská schôdza schvaľuje:

 1. Ukladá: Zrealizovať spoločný zvoz králikov na EURÓPSKU VÝSTAVU do LIPSKA v Nemecku v prípade ak by ho neorganizoval SZCH a zabezpečiť prihlášky pre zaujemcov.
 2. Zabezpečiť špeciálku klubu v roku 2012 po dohode s členmi klubu
  • ​​Z: Výbor klubu
  • T: r. 2012
 3. Zabezpečiť ceny pre klubové súťaže v roku 2012

  • Z: Výbor klubu

  • T: Najbližšia špeciálka

 4. Revíznej komisii raz ročne vykonať revíziu finančných prostriedkov

  • Z: Revízna komisia

  • T: rok 2012

 5. Spracovať a vydať klubový spravodaj

  • Z: Výbor klubu

  • T: 30.3.2012

​​​

Ako sa bude súťažiť o klubové súťaže v roku 2012

Súťaž o POHÁR PREDSEDU KLUBU

Súťažiť sa bude v štvorčlenných súrodeneckých kolekciách alebo v kolekciách 2 + 2 súrodenci. Víťazom sa stáva kolekcia s najvyšším súčtom bodov. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viac kolekcií má prednosť kolekcia, kde je väčší počet samíc, ďalej vyššie ocenenie najlepšej samice, typ a nakoniec hmotnosť.

BO a BOA sa vyhodnocujú od roku 2005 osobitne, prví traja obdržia pohár, ostatní do 10. miesta obdržia body, ktoré sa započítajú do súťaže o MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA.

 1. miesto 100
 2. miesto 90
 3.  miesto 80
 4. miesto 70
 5. miesto 60
 6. miesto 50
 7. miesto 40
 8. miesto 30
 9. miesto 20
 10. miesto 10

 

Súťaž o MAJSTRA KLUBU

Podmienkou súťaže od roku 2009 je vystavenie minimálne jednej súrodeneckej kolekcií. Pri vystavení dvoch a viac kolekcií sa do súťaže započítava každa samostatne a može sa viackrat objaviť v prvej bodovanej desiatke kolekcii.

Možnosti zloženia kolekcií:

 1. 2 súrodenci BO + 2 súrodenci BO ( v jednej farbe BO môžu byť divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedomodré )

 2. 2 súrodenci BOA + 2 súrodenci BOA

 3. 4 súrodenci z jedného vrhu /v jednej farbe BO a BOA môžu byť biele, divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedomodré/

 

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto získa v kolekcií najvyšší súčet bodov.

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku B

dsadsa

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

2

4.1.9

Z-250

Weberus

SRN

Hrabovský M.

3

C-1-0

P-24

Cihlař J.

Česko

Pieger E.

4

2.7.53

B-365

Seiler J.

SRN

Marko J.

5

1.0.13

W 488

Molers

SRN

Stecz A.

6

1.0.10

W 690

Reiss

SRN

Vrba V.

7

1.8.6

T-15

Maurer

Rakúsko

Hric R.

8

2.7.10

F 44

Holl N.

Rakúsko

Marko J.

9

5.4.23

B-197

Hage

SRN

Strcoň V.

10

2.9.25

K 64

Schleicher

SRN

Šilhanek

 

 

11

1.7.57

F-61

Lemke

SRN

Dinka J.

12

C-1-1

S-131

Buchta

Česko

Strcoň V.

13

4.9.18

Z 258

Wildman

SRN

Šimek

14

C-1-1

S-131

Obdržalek

Česko

Liščak

15

2.6.186

U-86

Jensen

SRN

Barcsa L.

16

1.3.9

W-328

Mölers

SRN

Dinka J.

17

2.6.24

B-636

Roder

SRN

Barcsa L.

18

1.8.13

B 662

Stocker

SRN

Hrabovský

19

2.4.18

B-365

Seiler

SRN

Barcsa

20

 

 

Zachman

SRN

Koracsinsky

21

4.5.35

N-20

Keisling

Rakúsko

Kyzek F.

22

2.3.8

S-323

Dresel

SRN

Janoušek

23

1.8.48

T-8

Wechselberger

SRN

Meško I.

24

3.7.43

B 914

Gutman

SRN

Strcoň V.

25

2.6.11

B 636

Roder

SRN

Strcoň V.

26

2.3.82

K-19

Fischer

SRN

Strcoň V.

27

3.8.3

B-53

Dornscheit

SRN

Barcsa L.

28

3.4.2

W-11

Reiter

Rakúsko

Palacka

29

1.6.19

E-54

Knoll

Rakúsko

Hric R.

30

2.7.1

B 53

Domscheit

SRN

Barcsa L.

31

1.8.2

B 842

Polster

SRN

Sliacky M.

32

2.9.17

T 460

Miller

SRN

Meško

33

1.0.12

M 124

Jackschies

SRN

Hrabovsky M.

34

1.9.39

S-68

Talik

Poľsko

Hrušik M.

35

1.0.15

RN 25

Stumm

SRN

Marko J.

36

1.9.26

K 7

Puchnitz

Rakúsko

Buček M.

37

3.7.71

K-64

Schleicher

SRN

Barcsa

38

1.0.80

U 86

Postel

SRN

Hrabovsky M.

39

3.8.49

F-37

Gerlof

SRN

Marko J.

40

1.8.1

P 108

Betz

SRN

Barcsa L.

41

2.0.2.

S-681

Rasch

SRN

Pieger E.

42

1.9.5

Z 3

Schurle

SRN

Strcoň V.

43

1.6.29

TJ-596

Hartleb

SRN

Luberda P.

44

2.9.139

F 61

Kremer E.

SRN

Dinka J.

45

1.9.10

R 347

Biefel

SRN

Nitray J.

46

2.8.41

B 669

Bruner

SRN

Dinka J.

47

3.1.21

B-783

Bauer

SRN

Čurma E.

 

48

H-2-4

KA-46

Kirali

Maďarsko

Hegyi

 

49

4.1.7

B-784

Barke B.

SRN

Janoušek

 

50

4.6.48

S-251

Vogel

SRN

Davala

 

51

1.4.22

B-784

Barke

SRN

Barcsa

 

52

 

 

 

 

 

 

53

1.9.11

F 53

Meier

SRN

Koraczynski

 

54

2.6.66

B-104

Knappe M.

SRN

Marko J.

 

55

1.2.2

B-662

Stocker

SRN

Marko J.

 

56

1.1.15

B-363

Luley

SRN

Fedor

 

57

1.2.3

E-1

Haber Korn

Rakúsko

Barcsa L.

 

58

1.8.11

M-1

Forsteniechner

SRN

Fedor

 

59

1.7.88

T 8

Wechselberger

Rakúsko

Hrabovský MMM.

 

60

1.9.109

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

 

61

4.0.11

B-138

Kink A.

SRN

Fedor

 

62

0.0.1

W 712

Twent

SRN

Marko J.

 

63

2.6.94

D-706

Kilian

SRN

Hrabovský

 

64

4.3.56

Z-456

Máhr

SRN

Hrabovský M.

 

65

4.7.34

B-791

Ruprecht

SRN

Marko J.

 

66

1.3.9

B-140

Jambor

SRN

Marko J.

 

67

2.3.1

B-53

Domscheit

SRN

Marko J.

 

68

1.3.13

B-697

Kilinger

SRN

Strcoň V.

 

69

2.3.17

K-84

Schleicher

SRN

Barcsa L.

 

70

3.4.135

D-706

Kilian

SRN

Barcsa

 

71

1.9.17

S 376

Steidel

SRN

Benedikovic

 

72

2.9.75

S-93

Koraczynski

Poľsko

Jurkovič

 

73

1.3.40

ST-17

Ladreiter

Rakúsko

Buček M.

 

74

1.0.13

P-53

Scheithe

SRN

Marko

 

75

2.8.82

T-6

Bliem

Rakúsko

Buček M.

 

76

3.2.38

S-323

Dressel

SRN

Strcoň V.

 

77

1.3.11

B-106

Knappe

SRN

Sliacky M.

 

78

1.4.8

B-206

Engelniederhammer

SRN

Marko J.

 

79

1.9.5

RN 25

Klink

SRN

Hrabovský

 

80

1.4.52

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko J.

 

81

 

 

 

 

 

 

82

1.6.19

F-37

Gerlof

SRN

Barcsa L.

 

83

4.5.82

B 755

Schon

SRN

Barcsa L.

 

84

3.5.33

B 718

Hindringer

SRN

Marko J.

 

85

2.5.18

B 755

Prufling H.

SRN

Hrabovský

 

86

2.5..9

E 44

Holl N.

Rakúsko

Sliacky M.

 

87

2.5.23

B 636

Roder G.

SRN

Strcoň V.

 

88

1.7.8

E-54

Knoll

Rakúsko

Novotný

 

 

89

4.7.209

F 61

Henn H.

SRN

Marko

 

90

1.6.53

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko

 

91

1.9.26

F 37

Gerloff W.

SRN

Barcsa L.

 

92

1.9.3

W 712

Twent

SRN

Barcsa L.

 

93

2.7.21

K 64

Schleicher

SRN

Marko J.

 

94

1.7.10

HB 25

Hini H.

SRN

Marko J.

 

95

1.6.36

T 15

Maurer

Rakúsko

Buček M.

 

96

2.8.39

F 37

Gerlof W.

SRN

Marko J.

 

97

3.8.28

B 1346

Hartman

SRN

Marko J.

 

98

1.9.40

F 61

Kremer E.

SRN

Hrabovský M.

 

99

2.8.108

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

 

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BOA

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

30

1.8.54

E-54

Knoll E.

Rakúsko

Stecz A.

31

C-1-2

67-2

Havelka

Česko

Budoš J.

32

1.7.2

B-206

Riedl

SRN

Čurma E.

33

1.0.1

B 492

Barthel

SRN

Stecz A.

34

7.3.42

W-2

Fraisl

Rakúsko

Boya K.

35

2.0.32

B 492

Barthel

SRN

Vrba V.

36

2.6.17

B 784

Barke

SRN

Barcsa L

37

1.5.38

E 54

Mahringer

Rakúsko

Oborný

38

3.0.32

F-61

Knust

SRN

Hrabovsky M.

39

S-3-1

S-3901

Hrabovský M.

Slovensko

Hrabovský M..

40

C-1-0

S-42

Mikešová

Česko

Budoš

41

1.2.3

W-103

Fimpeler A.

SRN

Hrabovský M.

42

1.8.1

Z 434

Heniger

SRN

Horvath M.

43

1.9.5

B 492

Barthel

SRN

Vrba V.

44

1.9.12

B 718

Strunz

SRN

Hrabovský

45

 

 

Lemke

SRN

Koracsynski

46

1.6.2

S-251

Vogel G.

SRN

Hrabovský M.

47

1.8.7

B 206

Riedl

SRN

Vrba V.

49

1.9.21

U 11

Wachter

SRN

Barcsa L

50

2.6.14

W-446

Rautenberg

SRN

.Labun J.

51

 

 

 

 

 

52

1.9.12

B 108

Hotezberger

SRN

Horvath M

53

2.0.8

5-WT

Hoojonk

Holandsko

Barcsa L.

54

1.3.1

RN-19

Boden

SRN

Vaško M.

55

4.4.30

B-718

Weinert

SRN

Hrabovský

56

2.4.1

B-53

Preisacher

SRN

Oborný

57

2.5.21

Z 258

Widman

SRN

Labun

58.

2.4.46

R 347

Biefel

SRN

Dzudzia

 

59

3.5.16

RN 19

Boden

SRN

Obšut S.

60

2.6.53

F-61

Knust

SRN

Labun

61

2.7.4

B 108

Hotzelsperger

SRN

Barcsa L.

62

2.7.9

B 492

Barthel

SRN

Vrba V.

63

2.7.38

V 11

Wachter

Rakúsko

Barcsa L.

64.

1.7.40

F 61

Knust

SRN

Obšut S.

65.

2.7.105

E 54

Mahringer

Rakúsko

Labun J.

66.

2.7.10

B 151

Haringer

SRN

Hrabovský

67.

2.8.1

B-53

Preisacher

SRN

Labun J.

68.

1.8.3

B 33

Hartman

SRN

Hrabovský

82.

1.6.19

F 37

Gerloff

SRN

Stecz

 

Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO činčilové

33.

1.9.12

B 718

Strunz

SRN

Hrabovský

35.

4.9.17

B492

Barthel

SRN

Hrabovský

46.

S-2-8

S-4601

 

SRN

Marko

47.

S-2-8

SL-2

 

Slovinsko

Marko

48.

3.8.14

H-178

Christmann

SRN

Marko

55.

4.4.30

B 718

Weinert

SRN

Hrabovský

63.

3.6.160

D 706

Kilian

SRN

Marko

66.

2.7.10

B 151

Haringer

SRN

Hrabovský

68.

1.8.3

B 33

Hartman

SRN

Hrabovský

90.

1.6.53

T 8

Wechselberger

Rakúsko

 

Marko


Správa registrátora

V roku 2011 bolo zaregistrovaných 1242 belgických obrov z toho bolo BOA 231ks,41 ks činčilových a divokých spolu zo železitými a čiernymi 970ks,čo je nárast oproti roku 2010 o 90ks králikov. Počas roku boli udelené čísla línii, naopak línie v ktorých sa 5 rokov neregistrovalo zanikli a číslo sa dáva novému plemenníkovi. Poplatok za kus v roku 2012 je 10 centov + poštovné. U zahraničných králikov je potrebné zasielať minimálne oceňovací /prefotený/lístok .Upozorňujem na včasné zasielanie rodokmeňov, tri mesačné mláďatá už budem vracať nepotvrdené. Pre pracovnú zaneprázdnenosť na počkanie u mňa doma už robiť nebudem, iba po predchádzajúcej dohode.

 

Hrabovský Miroslav
registrátor klubu BO a BOA

 

Pri príležitosti 100 rokov od založenia Bavorského klubu Belgických obrov sa vo Weidene konala dna 5-6.11.2011 Európska špeciálka klubu belgických obrov. Na tejto špeciálke sa zúčastnili aj chovatelia zo Slovenského klubu a to menovite: p.MARKO Jozef, DINKA Jozef ,BENEDIKOVIČ Marian, STECZ Alexander, LABUN Ján, JACAK Dávid, KORACZYNSKY Gregor, DIŇA Miroslav. Aj keď na schôdzi pred rokom v Ružomberku sa prihlásilo podstatne viacej chovateľov ktorý sľúbili účasť nakoniec na zastupovali 8 chovatelia ktorý dodali celkom 13 kolekcii. Získali sme 3 čestné ceny na divokú kolekciu získal p.KORACZYNSKY Gregor, a na činčilovú kolekciu p.MARKO Jozef a BENEDIKOVIČ Marian na železitou kolekciou. Odvoz králikov zabezpečil Predseda klubu Bo a BOA p. MARKO Jozef. Odvoz bol bezplatný a je len škoda že svoje králiky si neporovnali aj ostatný chovatelia. Ja sa chcem osobne poďakovať všetkým vystavovateľom za účasť a dobre výsledky ktorými sme sa prezentovali na tejto výstave. Celkom bolo vystavených 791 králikov divokých,34 králikov čiernych spolu zo železitými ,21kralikov modrých,20 králikov divomodrých,30 králikov činčilových,32 králikov žltých,198 králikov bielych. Celkom bolo vystavených 1126 ks králikov obrov. Páčilo sa mi posudzovanie králikov keď bolo asi 20 posudzovateľov každý mal vypísané čísla klietok králikov ktoré posudzoval + mal každý prideleného 1garanta ktorý tieto králiky nosil posudzovateľovi na stôl. Ak chcel posudzovateľ udeliť 97 bodov volal si vedúceho posudzovania ktorý určil či menovaný králik dostane 97bodov. Všetky králiky boli posúdené behom 3hodin ostatní chovatelia stali bokom a nezasahovali do posudzovania.

Nedá mi nespomenúť večer sme mali jedného chovateľa ktorý mal udelených 97 bodov na králika no ráno mal nový oceňovací lístok s 95 bodmi zrejme preto že nemal nemecké tetovanie, ináč posúdenie prebehlo podľa predpokladov a nakoniec aj všetky významne trofeje ostali v Nemecku okrem Martina WACHTERA z Rakúska z králikmi BOA ktoré nemali v bielych konkurenciu divokých mal veľmi pekné králiky WECHSELBERGER Johan z Rakúska ktorý mal králiky podcenene z nemeckých králikov sa mi páčili králiky Joachima MOTZFIELDA a BIEFELA Bernda v prípade druhého sa hmotnostne pohybovali na urovni9,5-10kg cele kolekcie, čo sa týka pekných otvorených uší treba spomenúť chovateľov Andreja MILERA a Wolganga HUMPELSTETTERA a samozrejme Manfreda KNAPPEHO ktorý ma roky dobre otvorene uši no nemá dobru medzi farbu a tým aj stráca body ja však verím že tohto roku pri konaní sa EV v LIPSKU to bude ináč a verím že dosiahneme ešte lepšie výsledky ako sme dosiahli vo Weidene. V prípade že by Slovensky zväz neriešil odvoz zvierat budeme Váš ako vybor kontaktovať o spoločnom zvoze králikov do Lipska cez klub BELGICKYCH OBROV. Bol by som rad ak by som tam ako predseda klubu videl viac chovateľov s klubu aj ako vystavovateľov.

Vo Weidene sa posudzovatelia dosť zamerali na kvalitu srsti, kde sme mali aj dosť zrazene body typovo si myslím že sme mali králiky na výbornej úrovni dobre hlavy a pekne otvorené uši pri činčilových sme mali trochu svetlejšie králiky ale podstatne lepšie typovo, pri železitých a čiernych výborný typ, farba no srsť potrebovala možno 2tyzdne.

Tu sú výsledky :

 1. miesto BO divoké MAJSTER EVROPY LENSEN Mario 388,5b
 2. miesto BO divoké MAJSTER EVROPY SCHON Robert 388,5b
 3. miesto BO divoké MAJSTER EVROPY MOTZFIELD Joachim 388,5b

 

 1. miesto BOA MAJSTER EVROPY WACHTER Martin 389,0b
 2. miesto BOA MAJSTER EVROPY HOTZELBERGER Andreas 388,0b
 3. miesto BOA MAJSTER EVROPY LEMKE Ewald 387,5b

 

 1. miesto BO čierne MAJSTER EVROPY ZGM WIDMAN 383,5b

 

 1. miesto BO železité MAJSTER EVROPY SCHMID Thomas 384,0b

 

 1. miesto BO modre MAJSTER EVROPY ANDOK Ute 384,5b

 

 1. miesto BO čincilové MAJSTER EVROPY PAPENFUB Frank 384,5b

 

 1. miesto BO žlté MAJSTER EVROPY RENINGHOFF Johanes 384,0b

 

 • 1.0 SAMPION BO divoké MOTZFIELD Joachim 98,0b
 • 0.1 SAMPIONKA BO divoké JENSEN Mario 98,0b
 • 1.0 SAMPION BOA WACHTER Martin 97,5b
 • 0.1 SAMPIONKA BO divoké JHOTZELSBERGER Andreas 97,0b
 • 1.0 SAMPION BO čierne ZGM WIDMAN 96,5b
 • 1.0 SAMPION BO činčilové PAPENFUB Frank 97,0b
 • 1.0 SAMPION BO žlte RENNINHOFF Johanes 96,5b

 

30.Bundes-Kaninchenschau v Nemecku sa uskutočnila v Erfurte 10-11.decembra 2011 bolo tam vystavených 836 ks králikov z toho 435ks divokých,30ks železitých,44ks čierných,28ks modrých,16ks sivo modre,12ks činčilových,92ks žltých,179ks bielych, z toho predajných 423ks čo predstavuje 50,60% vystavených Belgických Obrov. Velmi pekne kraliky vystavoval KREMER Ewald,BIEFEL Bernd,HARTLEB Werner a MILER Andrej vsetky na tom boli vyborne hmotnoste s dobrym korenom a peknym otvorenými usnicami a v dobrej srsti.

Majstrami Nemecka sa stali:

 • BO divoké SCHLEICHER Markus 387,5b
 • BO železité REICH Thomas 385,0b
 • BO čierne WIDMAN Hans 382,0b
 • BO modre TIMMIG Stephan 382,0b
 • BO šedo modre LANGE Joachim 381,5b
 • BO činčilové PAPENFUB Frank 384,0b
 • BO žlté KAHNIS Jens 384,0b
 • BOA LEMKE Ewald 388,0b

Šampiónov získali:

 • BO divoké 1.0 THOM Georg 97,5b
 • BO divoké 0.1 LEITSCHUH Heribert 97,5b
 • BO železité 1.0 REICH Thomas 97,5b
 • BO čierne 0.1 WIDMAN Hans 96,0b
 • BO zlte 1.0 PALMI Siegfred 97,0b
 • BO zlte 0.1 KELERMAN Thorsten 96,5b
 • BOA 1.0 GROENEWOLD Reiner 97,0b
 • BOA 0.1 LEMKE Ewald 97,5b 

 

Menný zoznam členov klubu BO na Slovensku pre rok 2012

 1. ANDRAŠÍK Marian
  • Zápotočie 384, Jablonica 906 32
  • tel. 0903 976 073
 2. BARANYI Péter
 3. BARCSA Lászlo
  • Kultyrhaz UT 7,3924 Taktakenez, Maďarsko
  • tel. 0036 / 303255579
 4. BEDE Sándor
  • 4150 Puspohladány , Petri-Pal 106 Maďarsko
  • tel. 0036 / 204182428
 5. BEĽUŠKO Jozef
  • Zimná 5, 056 01 Gelnica
  • tel. 053 / 4821980
 6. BENEDIKOVIČ Marian
  • Pivovárská 420/9,919 04 Smolenice
  • tel.0907 897 955
 7. BUČEK Mikuláš
  • Dargov 220, 076 61
  • tel. 056 / 6783553,0903 974 357
 8. BUDOŠ Jozef
  • Raková 339,023 51 Čadca
  • tel. 0907 811 580
 9. CECH Ján
  • Skalité 1030,023 14 Skalité
  • tel. 0905 431 494
 10. ČEPIGA Milan
  • kpt. Nalepku 64,085 01 Bardejov
  • tel. 054 / 4727870
 11. ČORBA Mikulaš
  • Kačanov 3,072 05 Bracovce
  • tel.0918 126 901
 12. ČUJAS Anatoli
  • ​​ul. Prometárska 36, Feski, Zoločevski rajón,
  • Charkov, UKRAJINA, tel. 0038/576495481
 13. DAVALA Ladislav
  • Berehovská 2217, 075 01 Trebišov
  • tel.056 / 493642
 14. DAVALA Juraj
  • Jatkova 539/20, 075 01 Trebišov
  • tel. 0907 133 470
 15. DINKA Jozef
  • Boreková 59, 821 06 Bratislava
  • tel. 0907 222 250
 16. DURAJ Jaroslav
  • Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
  • tel. 0907 521 066
 17. DIŇA Miroslav
  • Ľubotín 22/44, okr. Stará Ľubovňa, 065 41
  • tel. 0908 270 264
 18. ĎUREJ Ondrej
  • Revúcka Lehota 24, 04918
 19. DZUDZIA Miroslav
  • Ružová 22, 075 01 Trebišov
  • tel. 0905 838 573
 20. GERGEL Peter
 21. GĽABA Vincent
  • Kokošovce 104,082 52
  • tel. 051 / 7798366
 22. GUBAČ Jozef
  • Kendice 305, 082 01
  • tel.051 / 7797338
 23. GULČIK Anton
  • Raková 244, 023 51 Čadca
  • tel.
 24. HORVATH Miroslav
  • ul. Svianteka 15, 085 01 Bardejov
  • tel. 0905 270 150
 25. HOMOLA Peter
 26. HRABOVSKÝ Miroslav
  • Bracovce 89, 072 05
  • tel. 056 / 6495106
 27. HRIC Rastislav
  • Dargov 1, 076 61
  • tel. 0905 712 703
 28. HRUŠIK Milan
  • Rieka 2336, Čadca 022 01
  • tel.041 / 4331148 , 0907 246 660
 29. JACAK Dávid
  • Matovce 36,Okruhle 090 42
  • tel.0949 792 166
 30. JACAK Jozef
  • Matovce 36,Okruhle 090 42
  • tel.0918 081 522
 31. JURKOVIČ Róbert
  • Tatranská 271,061 01 Spišská Stará Ves
  • tel.0904 414 281
 32. KANCNÝŘ Josef
  • Makov 13, Čadca 023 56
  • tel.
 33. KLACZYNSKI Pawel
  • Kuczek 2a,87 700 Aleksandrow Kujawski
  • tel.0048/512493995 POĽSKO
 34. KORACZYŇSKI Gregorz
  • Jezenowa 32,Bielsko Biala POĽSKO
  • tel.0048/601478356
 35. KORDULIAK Miroslav
  • Klokočov 589,Raková
 36. KOTYRA Ján
  • Svrčinovec 694, Čadca 022 01
  • tel. 041/4327834
 37. KUBAŠKA Miroslav
  • 17.novembra 2700/504, 02201 čadca
  • tel.: 0911 822 612
 38. KUSZY Ivan
  • Školská 38.Horná Kraľova 951 32
  • tel. 0908 737 511
 39. KYZEK František
 40. Mlošová 2561,
  • Čadca 022 01
  • tel.
 41. LABUN Ján
  • Pavlovičová 178/18, 089 01 Svidnik
  • tel. 054 / 7522552 , 0907 359 680
 42.  LIŠČAK Ladislav
  • U Halušky 1271, Raková 023 51
  • tel. 041 / 25314
 43. MARKO Jozef
 44. MARKO Kristian
  • Beloveža 90,08614p.Hažlin
  • tel.054/4797261
 45. MEŠKO Ivan
  • Duchnovičová 175, Rakošino –Ruské
  • Mukačevo, UKRAJINA
  • tel. 00380505428084 , 00380313174638
 46. MRAZIK Peter
 47. MOJCHER Ľubomír ml.
 48. MOJCHER Ľubomír st.
 49. NITRAY Jozef
  • Šturová 22,Sobrance 073 01
  • tel.056 / 6523686
 50. NOVOTNÝ Ján
  • Zemplinská Teplica 321, 076 64
  • tel. 056 / 722445
 51. OBORNÝ Zdenek
  • Zbyšov 176, p. Křenovice 683 52
  • Česko, tel. 00420 603170098
 52. OLEJNIK Vitalij
  • ul.Budenogo 119,Nezin Černohovská oblast Ukrajina
  • tel.00380681297559
 53. ONDRUŠEK Miroslav
  • Raková 839, 023 51
  • tel. 0908 599 835
 54. PÁLINKÁS Libor
  • Agátová 541/32,929 01 Veľke Dvorníky
  • Mail:palibor@palinkas.com
 55. PASTIRÁK Tomáš
  • Udavské 337, 067 31 Humenné
  • tel. 0905 751151
 56. PETER Rastislav
  • Pichné 105, Snina 069 01
  • tel.057 / 7685908
 57. PIEGER Emil
  • SNP 17, Gelnica 056 01
  • tel. 0904 358779 , 0910 644 188 , 053 4821 366
 58. PIGULA Silvester
  • Ličartovce 18,082 03 p.Lemešany
  • tel. 0907 903 978
 59. POLJAK Juraj
  • Minaj ,Uźhorod UKRAJINA
  • tel.0038/312667522
 60. RAMŠA Jozef
 61.  SLEPÁK Peter
  • Pusté Čemerné 70,
  • tel. 056/64491019, 0915 483 882
 62. SLIACKÝ Milan
  • Karola Sarvu 8/25,Ružomberok 034 01
  • tel. 0915 813 806
 63. SLONČIK Ján
  • Raková 1121, 022 01Čadca
  • tel. 0907 875 507
 64. STECZ Alexander
  • Sídlisko 333, 044 02 Turňa nad Bodvou
  • tel. 0908 987 729
 65. ŠECKO Anton
  • Udavské 139, 067 31 Humenné
  • tel. 057 / 7796122 , 0907 185 404
 66. ŠIMEK Peter
  • Zalázne 20, 91904 Smolenice
  • tel.0918 728 427
 67. ŠOLTES Martin
  • Ruská 38, 076 77
  • tel. 056 / 380105, 0905 983 606
 68. VARGA Aurel
  • Magurská 8, 040 00 Košice
 69. VOLANSKY Marek
  • Magurská 4, 040 01 Košice
 70. VRBA Vladimír
  • Luběnice 37, p. Tešetice 783 46 Česko
  • tel. 00420 774 16 99 56