Klub chovateľov Belgických obrov
17.10.2014

Spravodaj 2011

Program

z výročnej členskej schôdze konanej dňa 05.03.2011 v Ružomberku

 

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z členskej schôdze z roku 2010 konanej v Ružomberku

 3. Správa o hospodárení

 4. Správa o registrácii

 5. Správa o činnosti klubu

 6. Vyhodnotenie klubových súťaží a odovzdanie cien

 7. Predstavenie nových členov klubu BO

 8. I. Európska výstava BO v Nemecku vo Weidene

 9. Diskusia

 10. Návrh na uznesenie a záver


Správa o činnosti klubu za rok 2010

 

Vážení chovatelia, priatelia klubu Belgických obrov

Na úvod Vás pozdravujem a chcem Vám zapriať veľa chovateľských a osobných úspechov v roku 2011. Rok 2010 i napriek sťaženým situáciám ,výkyvom počasia a rôznych kalamít neodradil našich členov o snahu vychovať čo najkvalitnejšie zvieratá a predviesť ich na našich významných výstavách. To svedči o tom , že náš klub združuje vyspelých chovateľov z domova a zo zahraničia , ktorí urobia všetko pre to aby chov BO a BOA neustále zveľaďovali a zušľachťovali. Keď sa obzrieme do minulosti , môžeme konštatovať, že úroveň našich chovoch a vystavovaných králikov sa vyrovná európskej úrovne . Presvedčili nás o tom naše vystavované zvieratá na výstavách usporiadaných SZCH , ako aj klubom BO a BOA.

Výstava mláďat králikov: Na výstave bolo vystavovaných menej králikov ako v minulých obdobiach vďaka už spomínaným dôsledkom Myxomatózy ,čo značne ovplyvnil stav našich chovancov. Králiky boli na výbornej úrovni.

Klubová špeciálka: Ako prvá v histórii bola usporiadaná v areáli ZO Žilina s podporou ZO a členmi výboru klubu dňa 30.10.2010.Na výstave bolo vystavených 133 ks králikov nasledovne:

BO div 77 ks, BO žel. 16 ks , BO č 2 ks , BO či 8 ks a BOA 30 ks. Pôvodne na výstave mali posudzovať 4 posudzovatelia / všetci členovia klubu / . Kvôli chorobe dvaja odstúpili, posudzovali traja , jeden bol dodatočne delegovaný. Kvalita králikov bola na výbornej úrovni.

Katalóg bol zostavený na základe Nemeckých špeciálok, teda králiky chovateľa ktorý vystavoval viac králikov boli rozložené podľa kolekcií a nie podľa abecedy. Výstava trvala 1 deň , čo postačuje na zhodnotenie úrovne chovov a nezaťažuje vystavovateľov. Posudzovanie sa uskutočnilo 29.10 .2010. Večer po posudzovaní bolo pripravené príjemné posedenie vďaka priateľovi Jankovi Cechovi. Osobne si myslím , že tento spôsob usporiadanie špeciálky treba zachovať, preto že špeciálka je hlavnou chovateľskou prehliadkou zvierat členov klubu.

Treba však k tomu dodať „ je potrebné aby sa jej zúčastnilo čím viac členov klubu“

Celoštátna výstava NITRA 2010:Na tejto výstave boli predvedené vynikajúce zvieratá. Z výsledkov hodnotenia je zrejmé ,že úroveň BOA bola o niečo nižšia ako v minulosti. Je možné , že posudzovatelia ktorí posudzovali BOA sú viac zvyknutí na iná plemená..

Okrem uvedených výstav sa naši chovatelia pravidelne zúčastňujú a stretávajú sa ako návštevníci na zahraničných výstavách hlavne špeciálok BO a BOA , kde majú možnosť si doplniť kvalitné chovné zvieratá a porovnať úroveň králikov , čo sa prejavuje na skvalitnení našich chovov.

Na záver mi dovoľte aby som niekoľkými slovami pripomenul popredného chovateľa a nestora chovu BO a BOA p. Alexandra VARGU ktorý opustil naše rady v roku 2010.

Bol výborným chovateľom , priateľom , znalcom plemena BO a BOA a zakladateľom nášho klubu . Nezabudnime na neho.

Alexander Stecz


Vyhodnotenie súťaže o pohár predsedu klubu
BO a BOA v roku 2010

BO divoké

 1. Koraczyňski Gregorz 383,5b

 2. Pigula Silvester 381,0b

 3. Marko Jozef 381,0b

 4. Dinka Jozef 380,0b

 5. Pigula Silvester 379,5b

 6. Benedikovič Marian 379,5b

 7. Sliacky Milan 379,0b

 

BO albín

 

 1. Horvath Miroslav 380,0b

 2. Diňa Miroslav 379,5b


XVII. Celoštátna výstava mladých králikov 19.-22.8.2010

Belgický obor divoko sfarbený a železitý

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Sfarbenie

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

1

2

 

 

1.0

 

div.

 

 

 

Barcsa Lászlo

2

 

 

1.0

 

div.

 

 

 

Nedodal

3

 

 

0.1

 

div.

 

 

 

 

4

 

 

0.1

 

div.

 

 

 

 

5

 

 

1.0

 

div.

 

 

 

 

6

 

 

1.0

 

div.

 

 

 

 

7

 

 

0.1

 

div.

 

 

 

 

8

 

 

0.1

 

div.

 

 

 

 

9

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

Dinka Jozef

10

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

11

 

 

0.1

95,5

div.

 

 

 

 

12

 

 

0.1

94,5

div.

 

380,0

 

 

13

 

 

0.1

95,0

div.

 

 

 

Koraczyňski G.

14

 

 

0.1

96,5

div.

 

 

 

 

15

 

 

1.0

95,5

div.

 

 

 

 

16

 

 

0.1

96,5

div.

 

383,5

 

 

17

 

 

1.0

96,0

div.

 

 

 

Marko Jozef

18

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

19

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

20

 

 

0.1

95,0

div.

 

381,0

 

 

21

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

Pigula Silvester

22

 

 

0.1

96,0

div.

 

 

 

 

23

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

24

 

 

0.1

95,0

div.

 

381,0

 

 

25

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

26

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

27

 

 

1.0

94,5

div.

 

 

 

 

28

 

 

0.1

95,0

div.

 

379,5

 

 

29

 

 

1.0

94,5

div.

 

 

 

Sliacky Milan

30

 

 

1.0

95,0

div.

 

 

 

 

31

 

 

1.0

94,5

div.

 

 

 

 

32

 

 

1.0

95,0

div.

 

379,0

 

 

36

 

 

0.1

96,0

žel.

 

 

 

Benedikovič Marián

37

 

 

1.0

94,5

žel.

 

 

 

 

38

 

 

1.0

94,5

žel.

 

 

 

 

39

 

 

1.0

94,5

žel.

 

379,5

 

 

 


Belgický obor albín

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Sfarbenie

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

42

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

 

43

 

 

0.1

95,0

 

 

379,5

 

 

44

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

45

 

 

0.1

94,5

 

 

 

 

 

46

 

 

0.1

95,0

 

 

 

 

 

47

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

Horvath Miroslav

48

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

 

49

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

 

50

 

 

0.1

94,5

 

 

380,0

 

 

51

 

 

1.0

 

 

 

 

 

Labun Ján

52

 

 

0.1

 

 

 

 

 

Nedodal

53

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

54

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 


Špeciálna výstava králikov Belgických obrov v Žiline 30.10.2010

Belgický obor divoký

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body

v type

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

1

2

S-1-0

S-9112

1.0

95,0

14,5

7,70kg

 

 

Barcsa Laszlo

2

S-1-0

S-9116

0.1

95,5

14,0

7,80kg

 

 

 

3

S-1-0

S-8219

0.1

95,5

14,5

7,60kg

 

 

 

4

S-1-0

S-8218

0.1

96,0

14,5

7,30kg

382,0

 

 

5

S-3-0

S-8805

 

1.0

95,0

VD

7,00kg

 

 

Čapčík Ľubomír

6

S-3-0

S-8806

1.0

95,0

VD

7,00kg

 

 

 

7

S-1-0

S-8807

1.0

96,5

VD

7,30kg

 

 

 

8

S-3-0

S-8808

0.1

95,0

VD

7,00kg

381,5

 

 

9

S-1-0

S-6402

1.0

96,0

14,5

7,30

 

 

Duraj Jaroslav

10

S-1-0

S-6403

1.0

95,0

15,0

7,50

 

 

 

11

S-1-0

S-6404

0.1

95,5

14,5

8,20

 

 

 

12

S-1-0

S-6407

0.1

95,5

14,0

7,80

382,0

 

 

13

S-3-0

S-306

0.1

 

VD

7,20

 

 

Jurkovič Róbert

14

S-3-0

S-302

1.0

 

 

7,20

 

 

 

15

S-3-0

S-301

1.0

 

 

7,30

 

 

 

16

S-2-9

S-2750

0.1

 

 

8,00

 

 

 

17

S-1-0

S-2731

1.0

95,5

14,5

8,20

 

 

 

18

S-4-0

S-5103

1.0

95,5

VD

 

 

 

Kacnýř Joef

19

S-1-0

S-2121

1.0

97,0

15,0

7,50

 

 

 

20

S-4-0

S-2129

0.1

98,0

VD

7,00

 

 

 

21

S-4-0

S-2130

0.1

95,5

VD

 

 

 

 

22

S-1-0

S-1904

0.1

95,5

15,0

8,00

 

 

Kotyra Ján

23

S-1-0

S-1903

0.1

95,0

15,0

8,30

 

 

 

24

S-1-0

S-7202

0.1

95,5

14,0

8,00

 

 

Koraczyňski G.

25

S-2-0

S-9801

1.0

95,5

15,0

8,50

 

 

 

26

S-1-0

S-7203

1.0

96,5

14,5

8,40

 

 

 

27

S-2-0

S-9802

0.1

96,5

14,5

8,10

384,0

 

 

28

S-3-0

S-2630

0.1

95,0

VD

7,50

 

 

Kyzek František

29

S-3-0

S-2629

0.1

96,0

VD

7,80

 

 

 

30

S-3-0

S-2525

1.0

95,5

VD

7,60

 

 

 

31

S-2-0

S-2504

0.1

96,0

14,0

8,00

382,5

 

 

32

S-2-0

S-1607

1.0

96,0

13,5

7,80

 

 

Liščák Ladislav

33

S-2-0

S-1602

1.0

95,0

14,0

7,80

 

 

 

34

S-2-0

S-1605

0.1

96,0

15,0

7,70

 

 

 

35

S-2-0

S-1608

0.1

96,5

14,0

7,90

383,5

 

 

36

S-1-0

S-3909

1.0

95,0

14,0

8,60

 

 

Marko Jozef

37

S-1-0

S-3907

1.0

-

-

7,90

 

 

 

38

S-2-0

S-6201

1.0

95,0

14,0

8,00

 

 

 

39

S-2-0

S-6202

1.0

96,0

14,5

8,00

 

 

 

40

S-3-0

S-7611

1.0

96,0

VD

7,80

 

 

Ondrušek Miroslav

41

S-3-0

S-7612

1.0

97,0

15,0

7,80

 

Šampión

 

42

S-3-0

S-7615

1.0

95,5

VD

8,50

 

 

 

43

S-3-0

S-7618

0.1

95,0

VD

8,40

383,5

 

 

44

S-1-0

S-7002

1.0

95,5

14,0

8,10

 

 

Pigula Silvester

45

S-4-0

S-5701

1.0

95,0

VD

7,10

 

 

 

46

S-1-0

S-7003

0.1

94,5

14,5

8,00

 

 

 

47

S-4-0

S-5402

0.1

96,5

VD

7,10

381,5

 

 

50

S-1-0

S-7811

1.0

95,5

14,0

8,20

 

 

Pieger Emil

51

S-1-0

S-7812

0.1

95,5

14,0

8,00

 

 

 

52

S-1-0

S-7807

0.1

96,0

15,0

8,00

 

 

 

53

S-1-0

S-7808

0.1

95,5

14,5

8,50

382,5

 

 

54

S-4-0

S-1711

0.1

95,5

VD

 

 

 

 

55

S-1-0

S-7802

1.0

96,0

15,0

8,00

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

Slončík Ján

57

 

 

 

 

 

 

 

 

nedodal

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

S-2-0

S-9825

1.0

96,0

14,5

 

 

 

Stecz Alexander

63

S-2-0

S-9826

1.0

96,0

14,5

9,20

 

 

 

64

S-1-0

S-9322

0.1

95,0

15,0

8,20

 

 

 

65

S-1-0

S-9821

0.1

96,0

15,0

8,00

383,0

 

 

66

S-1-0

S-9111

1.0

96,0

14,5

8,00

 

MSR

Barcsa László

67

S-1-0

S-916

0.1

96,5

15,0

7,60

 

 

 

68

S-1-0

S-8229

0.1

97,0

15,0

8,20

 

 

 

69

S-1-0

S-8228

0.1

96,5

14,5

8,40

386,0

 

 

70

S-2-0

S-6416

1.0

96,5

15,0

8,00

 

 

Duraj Jaroslav

71

S-2-0

S-6417

1.0

96,5

14,5

8,00

 

 

 

72

S-2-0

S-6418

0.1

96,5

-

9,10

 

 

 

73

S-1-0

S-6421

0.1

94,5

14,5

8,20

384,0

 

 

74

S-1-0

S-6011

0.1

97,0

15,0

8,30

 

 

Marko Jozef

75

S-1-0

S-6010

0.1

95,5

14,5

8,30

 

 

 

76

S-1-0

S-9911

0.1

96,0

15,0

8,30

 

 

 

77

S-1-0

S-9909

0.1

97,0

15,0

8,20

385,5

Šampiónka

 

 


Belgický obor železitý

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body

v type

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

81

S-2-0

S-1824

0.1

95,5

14,5

7,60

380,5

 

Kotyra Ján

82

S-3-0

S-1609

1.0

96,5

VD

7,60

 

 

Liščák Ladislav

83

S-3-0

S-1610

1.0

95,0

VD

7,60

 

 

 

84

S-3-0

S-1612

1.0

96,0

15,0

7,60

 

 

 

85

S-3-0

S-1613

1.0

95,5

14,0

7,50

383,0

 

 

86

S-1-0

S-6001

1.0

95,5

14,0

7,80

 

 

Marko Jozef

87

S-1-0

S-6003

0.1

95,5

14,5

9,10

 

 

 

88

S-1-0

S-9901

1.0

95,5

15,0

8,30

 

 

 

89

S-1-0

S-9905

0.1

96,5

14,5

8,10

383,0

Šampiónka

 

90

S-1-0

S-7501

1.0

95,5

14,5

9,80

 

MSR

Ondrušek Miroslav

91

S-1-0

S-7602

1.0

97,0

15,0

9,50

 

Šampión

 

92

S-1-0

S-7603

1.0

95,5

14,5

9,50

 

 

 

93

S-1-0

S-7504

0.1

95,5

14,5

9,80

383,5

 

 

 


Belgický obor čierny

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body

v type

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

94

S-1-0

S-9933

1.0

94,0

14,0

7,10

 

 

Labun Ján

95

S-1-0

S-9930

0.1

95,0

14,0

7,10

 

 

 

 


Belgický obor činčilový

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body

v type

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

96

S-4-0

S-3701

0.1

95,0

VD

6,20

 

 

Jacák Dávid

97

S-4-0

S-3702

0.1

95,0

VD

6,00

 

 

 

98

S-5-0

S-4805

1.0

95,0

VD

6,00

 

 

 

99

S-5-0

S-4807

0.1

95,0

VD

6,00

 

 

 

100

S-2-0

S-4601

1.0

94,5

14,0

7,70

 

 

Marko Jozef

101

S-2-0

S-4603

0.1

96,0

14,5

8,60

 

 

 

102

S-2-0

S-4608

0.1

95,0

14,0

7,10

 

 

 

103

S-2-0

S-4604

0.1

93,5

14,5

7,10

379,0

 

 

 


Belgický obor albín - BOA

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body

v type

Hmotnosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé ucho

Pravé ucho

104

S-2-0

S-4003

1.0

95,0

14,0

7,30

 

 

Budoš Jozef

105

S-2-0

S-4004

1.0

95,0

14,0

7,20

 

 

 

106

S-2-0

S-4907

0.1

94,5

14,0

7,50

 

 

 

107

S-2-0

S-4008

0.1

95,5

14,5

7,50

380,0

 

 

108

S-3-0

S-3202

1.0

96,0

14,5

7,50

 

 

Diňa Miroslav

109

S-3-0

S-3205

0.1

96,0

VD

7,00

 

 

 

110

S-3-0

S-3204

1.0

95,5

VD

7,50

 

 

 

111

S-3-0

S-3208

0.1

95,5

VD

7,80

383,0

 

 

112

S-1-0

S-4201

1.0

96,5

14,5

8,60

 

Šampion

Horváth Miroslav

113

S-1-0

S-4204

1.0

95,5

14,0

8,60

 

 

 

114

S-1-0

S-4208

0.1

96,0

14,5

8,00

 

 

 

115

S-1-0

S-4205

1.0

96,0

15,0

8,50

384,0

 

 

116

S-1-0

S-6004

0.1

97,0

14,5

7,80

 

Šampion

Labun Ján

117

S-2-0

S-6702

1.0

95,0

14,5

7,10

 

 

 

118

S-1-0

S-6701

1.0

95,0

14,5

7,15

 

 

 

119

S-1-0

S-6005

1.0

95,5

14,0

7,50

382,5

 

 

120

S-3-0

S-6015

1.0

95,5

-

6,80

 

 

 

121

S-2-0

S-4001

1.0

95,5

14,0

7,30

 

 

Budoš Jozef

122

S-2-0

S-4002

1.0

95,0

13,5

6,70

 

 

 

123

S-3-0

S-4312

0.1

95,0

VD

7,00

 

 

 

124

S-3-0

S-4310

0.1

95,0

VD

 

380,5

 

 

125

S-1-0

S-4213

1.0

96,0

-

8,30

 

 

Horváth Miroslav

126

S-1-0

S-4214

0.1

96,5

14,5

8,30

 

 

 

127

S-1-0

S-4215

0.1

96,0

15,0

8,30

 

 

 

128

S-1-0

S-4211

0.1

96,0

14,5

8,50

384,5

 

 

129

S-4-0

S-6108

0.1

95,0

-

7,50

 

 

 

130

S-4-0

S-6109

0.1

96,0

VD

7,00

 

 

 

131

S4-0

S-6110

0.1

95,0

VD

7,50

 

 

 

132

S-4-0

S-6111

0.1

95,0

-

7,50

381,0

 

 

133

S-4-0

S-4011

0.1

97,0

VD

7,00

 

 

 

 


Výsledky klubových súťaží

Súťaž o MAJSTRA KLUBU v roku 2010

Podmienkou v tejto súťaži pre rok 2009 bolo vystavenie minimálne 1 kolekcie. Keďže sa špeciálka klubu konala pri konaní sa Európskej výstavy tak za kolekciu sa počítali štyria jedinci v jednej farbe tak ako som to oznamoval v obežníku pred Európskou výstavou.

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto bude mať ocenenú kolekciu najvyšším počtom bodov.

Ďalej pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet samíc, ich súčet bodov a nakoniec hmotnosť. Ocenenie a poháre získavajú prví traja, ktorí získavajú tituly.

1. miesto MAJSTER KLUBU 200
2. miesto 1. VICEMAJSTER KLUBU 150
3. miesto 2. VICEMAJSTER KLUBU 100
4. miesto   90
5. miesto   80
6. miesto   70
7. miesto   60
8. miesto   50
9. miesto   40
10. miesto   30

Výsledky:

1. miesto MAJSTER KLUBU Barsca Laszlo 386,0 b BO divoké
2. miesto 1. VICEMAJSTER KLUBU Marko Jozef 385,5 b BO divoké
3. miesto 2. VICEMAJSTER KLUBU Horvath Miroslav 383,5 b BOA
4. miesto   Koraczyňski Gregorz 383,0 b BO divoké
5. miesto   Duraj Jaroslav 384,0 b BO divoké
6. miesto   Horváth Miroslav 384,0 b BOA
7. miesto   Liščak Ladislav 383,5 b BO divoké
8. miesto   Ondrušek Miroslav 382,5 b BO železité
9. miesto   Ondrušek Miroslav 383,5 b BO divoké
10. miesto   Marko Jozef 383,0 b BO železité

 


Súťaž o ŠAMPIÓNA a ŠAMPIÓNKA KLUBU

Táto súťaž sa vyhodnocuje na klubovej špeciálke, zvlášť BO a BOA. Titul Šampión a Šampiónka klubu môže získať najlepší samec a samica u BO a BOA pri dosiahnutí min. 95 a viac bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov v pozícii, typ a nakoniec hmotnosť. Podmienkou súťaže je vystavenie min. jednej kolekcie staré min. 6 mesiacov. Titul Šampión a pohár získavajú traja najlepší vo svojej kategórii, ostatní do 10. miesta body do súťaže o MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA. Titul Šampión a Šampiónka klubu môže získať iba králik, ktorý má už 8 mesiacov a je teda bodovaný vo všetkých pozíciách. Na ďalších poradiach môžu byť aj mladšie králiky s celkovým odhadom bodov v zátvorke, pri 95 b. v zátvorke a 95 už oceneného 8 mesačného králika má prednosť ten starší!

BO DIVOKÉ

Šampión BO

1.

Ondrušek Miroslav

97,0 b

S-3-9

S-9602

15,0

2.

Kancnýř Jozef

97,0 b

S-2-9

S-8230

15,0

3.

Duraj Jaroslav

96,5 b

S-1-9

S-7808

15,0

4.

Koraczyňski Gregorz

96,5 b

S-1-9

S-7809

14,5

5.

Duraj Jaroslav

96,5 b

S-3-9

S-9906

14,5

6.

Čapčík Ľubomír

96,5 b

S-3-9

S-9601

 

7.

Pieger Emil

96,0 b

S-1-9

S-3213

15,0

8.

Stecz Alexander

96,0 b

S-3-9

S-8801

14,5

9.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-9

S-5718

14,5

10.

Barcsa Lászlo

96,0 b

S-2-9

S-8231

14,5

 

Šampiónka BO

1.

Marko Jozef

97,0 b

S-3-9

S-804

15,0

2.

Marko Jozef

97,0 b

S-1-9

S-6913

15,0

3.

Barcsa Laszlo

97,0 b

S-2-9

S-6922

15,0

4.

Barcsa Laszlo

96,5 b

S-3-9

S-2709

15,0

5.

Duraj Jaroslav

96,5 b

S-3-9

S-6959

14,5

6.

Barcsa Laszlo

96,5 b

S-3-9

S-8214

14,5

7.

Koraczyňski Gregorz

96,5 b

S-3-9

S-6962

14,5

8.

Liščák Ladislav

96,5 b

S-3-9

S-6963

14,0

9.

Pigula Silvester

96,5 b

S-2-9

S-5719

 

10.

Marko Jozef

97,0 b

S-1-9

S-8213

15,0

 

Farebné 1.0

1.

Ondrušek Miroslav

97,0 b

S-1-0

S-7602

15,0

2.

Liščak Ladislav

96,5 b

S-3-0

S-1609

VD

3.

Liščak Ladislav

96,0 b

S-3-0

S-1612

15,0

4.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-0

S-9901

15,0

5.

Ondrušek Miroslav

95,5 b

S-1-0

S-7501

14,5

6.

Ondrušek Miroslav

95,5 b

S-1-0

S-7503

14,5

7.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-0

S-6001

14,0

8.

Liščak Ladislav

95,5 b

S-3-0

S-1613

14,0

9.

Kotyra Ján

95,0 b

S-2-0

S-2621

14,0

10.

Jacak David

95,0 b

S-5-0

S-4807

VD

 

Farebné 0.1

1.

Marko Jozef

96,5 b

S-1-0

S-9905

14,5

2.

Marko Jozef

96,0 b

S-2-0

S-4603

14,5

3.

Ondrušek Miroslav

95,5 b

S-1-0

S-7504

14,5

4.

Marko Jozef

95,5 b

S-1-0

S-6003

14,5

5.

Kotyra Ján

95,5 b

S-2-0

S-1824

14,5

6.

Kotyra Ján

95,0 b

S-2-0

S-2623

14,5

7.

Marko Jozef

95,0 b

S-2-0

S-4603

14,0

8.

Jacak David

95,0 b

S-4-0

S-3701

VD

9.

Jacak David

95,0 b

S-4-0

S-3702

VD

10.

Jacak David

95,0 b

S-5-0

S-4807

VD

 

Šampión BOA 

1.

Horvath Miroslav

96,5 b

S-1-0

S-4201

14,5

2.

Horvath Miroslav

96,0 b

S-1-0

S-4205

15,0

3.

Horvath Miroslav

95,5 b

S-4-0

S-4213

VD

4.

Diňa Miroslav

96,0 b

S-3-0

S-3202

14,5

5.

Horvath Miroslav

95,5 b

S-1-0

S-4204

14,0

6.

Labun Ján

95,5 b

S-1-0

S-6005

14,0

7.

Diňa Miroslav

95,5 b

S-3-0

S-3204

VD

8.

Budoš Jozef

95,5 b

S-2-0

S-4001

14,0

9.

Labun Ján

95,5 b

S-2-0

S-6701

14,5

10.

Labun Ján

95,5 b

S-2-0

S-6702

14,5

 

Šampiónka BOA

1.

Labun Ján

97,0 b

S-1-0

S-6004

14,5

2.

Horvath Miroslav

96,5 b

S-1-0

S-4214

14,5

3.

Horvath Miroslav

96,0 b

S-1-0

S-4215

15,0

4.

Horvath Miroslav

96,0 b

S-1-0

S-4211

14,5

5.

Horvath Miroslav

96,0 b

S-1-0

S-4208

14,5

6.

Diňa Miroslav

96,0 b

S-3-0

S-3205

VD

7.

Horvath Miroslav

96,0 b

S-4-0

S-6109

VD

8.

Budoš Jozef

95,5 b

S-2-0

S-4008

14,5

9.

Diňa Miroslav

95,5 b

S-3-0

S-3208

VD

10.

Horvath Miroslav

95,0 b

S-4-0

S-6110

VD

 


Nitra 2010

BO divoko sfarbený

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body v type

Hmonosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé

Pravé ucho

4001

 

 

1.0

 

 

 

 

 

Barcsa Lászlo

4002

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

4003

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

4004

 

 

0.1

 

 

 

 

nedodané

 

4005

 

 

0.1

 

 

 

 

 

Barcsa Lászlo

4006

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

4007

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

4008

 

 

0.1

 

 

 

 

nedodané

 

4013

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Koraczinsky Gregorz

4014

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

 

4015

 

 

0.1

96,0

 

 

 

 

 

4016

 

 

0.1

96,5

 

 

383,5

 

 

4017

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

Koraczinsky Gregorz

4018

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

 

4019

 

 

0.1

96,0

 

 

 

 

 

4020

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

4021

 

 

0.1

94,0

 

 

 

 

Liščák Ladislav

4022

 

 

0.1

95,0

 

 

 

 

 

4023

 

 

0.1

95,0

 

 

 

 

 

4023/1

 

 

0.1

95,0

 

 

379,0

 

 

4024

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Marko Jozef

4025

 

 

0.1

97,0

 

 

 

Šampiónka

 

4026

 

 

0.1

96,0

 

 

 

 

 

4027

 

 

0.1

96,5

 

 

385,5

Čestná cena

 

4036

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

Ondrušek Miroslav

4037

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

 

4038

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

 

4039

 

 

1.0

93,0

 

 

380,0

 

 

4040

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Pieger Emil

4041

 

 

0.1

94,5

 

 

 

 

 

4042

 

 

0.1

N

 

 

 

 

 

4043

 

 

0.1

95,5

 

 

 

 

 

4049

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Marko Jozef

4050

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Pieger Emil

4051

 

 

0.1

95,0

 

 

 

 

 

 

BO železitý

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body v type

Hmonosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé

Pravé ucho

4056

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Benedikovič Marian

4057

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

 

4058

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

 

4059

 

 

0.1

96,0

 

 

384,5

 

 

4060

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

Benedikovič Marian

4061

 

 

1.0

95,5

 

 

 

 

 

4062

 

 

0.1

96,5

 

 

 

 

 

4063

 

 

0.1

0,0

 

 

 

 

 

4064

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Dinka Jozef

4065

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

 

4066

 

 

0.1

95,5

 

 

 

 

 

4067

 

 

0.1

96,5

 

 

384,5

Čestná cena

 

4068

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Dinka Jozef

4069

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

 

4070

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

 

4071

 

 

0.1

96,5

 

 

385,5

 

 

4072

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Liščák Ladislav

4073

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

 

4074

 

 

1.0

96,5

 

 

 

Šampión

 

4075

 

 

1.0

94,5

 

 

383,0

 

 

4076

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

Marko Jozef

4077

 

 

0.1

96,5

 

 

 

 

 

4078

 

 

0.1

96,0

 

 

 

 

 

4079

 

 

0.1

97,0

 

 

386,0

Šampiónka

 

4080

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

Ondrušek Miroslav

4081

 

 

1.0

96,5

 

 

 

 

 

4082

 

 

1.0

96,0

 

 

 

 

 

4083

 

 

0.1

95,5

 

 

384,0

 

 

 

BO albín

Číslo klietky

Tetovacie značky

Pohlavie

Body

Body v type

Hmonosť

Body za kolekciu

Ocenenie

Vystavovateľ

Ľavé

Pravé ucho

4086

 

 

1.0

94,5

 

 

 

 

Horvath Miroslav

4087

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

 

4088

 

 

0.1

94,0

 

 

 

 

 

4089

 

 

0.1

95,5

 

 

379,0

 

 

4090

 

 

1.0

94,5

 

 

 

 

Labun Ján

4091

 

 

0.1

94,5

 

 

 

 

 

4092

 

 

0.1

94,0

 

 

 

 

 

4093

 

 

0.1

95,0

 

 

378,0

 

 

4094

 

 

1.0

0,0

 

 

 

 

Stecz Alexander

4095

 

 

1.0

94,5

 

 

 

 

 

4096

 

 

1.0

94,5

 

 

 

 

 

4097

 

 

1.0

96,0

 

 

285,0

Šampión

 

4102

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

Diňa Miroslav

4103

 

 

0.1

95,5

 

 

 

 

 

4104

 

 

0.1

95,0

 

 

 

 

 

4105

 

 

0.1

96,0

 

 

 

Šampiónka

Horvath Miroslav

4106

 

 

1.0

95,0

 

 

 

 

Labun Ján

4107

 

 

1.0

94,5

 

 

 

 

 

 


Súťaž o najlepšieho chovateľa Belgických obrov v roku 2010 o 

MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA

Je to najstaršia a súčasne najťažšia klubová súťaž pomenovaná po dlhoročnom výbornom chovateľovi klubu chovateľov BO na Slovensku Gabrielovi Siksayovi. Vyhodnocuje sa v nej celoročná práca všetkých členov klubu vo všetkých súťažiach.

 

Propozície súťaže:

 1. Súťaž o pohár Predsedu klubu:

1.miesto 100 bodov
každé nižšie miesto -10 bodov

 1. Súťaž o Šampióna a Šampiónku klubu:

1.miesto 100 bodov
každé nižšie miesto -10 bodov

 1. Súťaž o Majstra klubu:

1. miesto 200

2. miesto 150

3. miesto 100

4. miesto 90

5. miesto 80

6. miesto 70

7. miesto 60

8. miesto 50

9. miesto 40

10. miesto 30

 

 1. Za uznaný P-chov 30 bodov

 2. Za povolený V-chov 20 bodov

 3. Za vystavenie kolekcie na CV – mláďat (za každú) 20 bodov

 4. Za čestnú cenu CV – mláďat 30 bodov

 5. Za víťaznú kolekciu na CV – mláďat 50 bodov

 6. Za víťaza výstavy na CV – mláďat 100 bodov

 7. Za vystavenie na špeciálke resp. Celoštátnej V. 30 bodov

 8. Za čestnú cenu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 50 bodov

 9. Za víťaznú kolekciu na špeciálke resp. Celoštátnej V. 80 bodov

 10. Za víťaza výstavy resp. Šampióna Slovenska 100 bodov

 11. Za vystavenie kolekcie na Európskej výstavy 50 bodov

 12. Za výťaza, šampióna Európskej výstavy 200 bodov

 13. Za majstra Európskej výstavy 300 bodov

 14. Za čestnu cenu alebo ine ocenenie pri EV 100 bodov

 15. Za účasť na členskej schôdzi 20 bodov

 16. Za registráciu jedného králika 1 bod


Uznesenie z členskej schôdze konanej v Ružomberku z dňa 05.03.2011

Členská schôdza berie na vedomie:

 

 1. správu o hospodárení

 2. správu o registrácii

 3. správu o činnosti klubu

 4. vyhodnotenie klubových súťaží

 5. schvaľuje nových členov klubu BO a BOA

 

Členská schôdza schvaľuje:

a) Ukladá: Zrealizovať spoločný zvoz králikov na I.EURÓPSKU VÝSTAVU do Nemecka, zabezpečiť prihlášky a nahlásenie zvierat.

 1. Zabezpečiť špeciálku klubu na východe Slovenska v roku 2011

Z: Výbor klubu

T: r. 2011

 1. Zabezpečiť ceny pre klubové súťaže v roku 2011

Z: Výbor klubu

T: Najbližšia špeciálka

 1. Revíznej komisii raz ročne vykonať revíziu finančných prostriedkov

Z: Revízna komisia

T: rok 2011

 1. Spracovať a vydať klubový spravodaj

Z: Výbor klubu

T: 30.3.2011  


Ako sa bude súťažiť o klubové súťaže v roku 2011

Súťaž o POHÁR PREDSEDU KLUBU

Súťažiť sa bude v štvorčlenných súrodeneckých kolekciách alebo v kolekciách 2 + 2 súrodenci. Víťazom sa stáva kolekcia s najvyšším súčtom bodov. Pri rovnosti bodov dvoch alebo viac kolekcií má prednosť kolekcia, kde je väčší počet samíc, ďalej vyššie ocenenie najlepšej samice, typ a nakoniec hmotnosť.

BO a BOA sa vyhodnocujú od roku 2005 osobitne, prví traja obdržia pohár, ostatní do 10. miesta obdržia body, ktoré sa započítajú do súťaže o MEMORIAL GABRIELA SIKSAYA.  

1. miesto 100

2. miesto 90

3. miesto 80

4. miesto 70

5. miesto 60

6. miesto 50

7. miesto 40

8. miesto 30

9. miesto 20

10. miesto 10


Súťaž o MAJSTRA KLUBU

Podmienkou súťaže od roku 2009 je vystavenie minimálne jednej súrodeneckej kolekcií. Pri vystavení dvoch a viac kolekcií sa do súťaže započítava každa samostatne a može sa viackrat objaviť v prvej bodovanej desiatke kolekcii.

 

Možnosti zloženia kolekcií:

 1. 2 súrodenci BO + 2 súrodenci BO ( v jednej farbe BO môžu byť divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedomodré)

 2. 2 súrodenci BOA + 2 súrodenci BOA

 3. 4 súrodenci z jedného vrhu /v jednej farbe BO a BOA môžu byť biele, divoké, železité, čierne, činčilové, žlté, modré, šedomodré/

 

Súťaž sa vyhodnotí vždy na špeciálke klubu. Súťažia len králiky, ktoré v deň výstavy dosiahnu min. 7 mesiacov. Víťazom sa stane ten, kto získa v kolekcií najvyšší súčet bodov.


Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

2

4.1.9

Z-250

Weberus

SRN

Hrabovský M.

3

C-1-0

P-24

Cihlař J.

Česko

Pieger E.

4

2.7.53

B-365

Seiler J.

SRN

Marko J.

5

1.7.3

W 710

Meise

SRN

Strcoň V.

6

1.7.19

B 755

Prufling H.

SRN

Hric R.

7

1.8.6

T-15

Maurer

Rakúsko

Hric R.

8

2.7.10

F 44

Holl N.

Rakúsko

Marko J.

9

5.4.23

B-197

Hage

SRN

Strcoň V.

10

3.6.78

K 64

Schleicher

SRN

Stecz A.

 

 

11

1.7.57

F-61

Lemke

SRN

Dinka J.

12

C-1-1

S-131

Buchta

Česko

Strcoň V.

13

1.4.5

H-478

Matyas

Maďarsko

Bolya K.

14

C-1-1

S-131

Obdržalek

Česko

Liščak

15

2.6.186

U-86

Jensen

SRN

Barcsa L.

16

1.3.9

W-328

Mölers

SRN

Dinka J.

17

2.6.24

B-636

Roder

SRN

Barcsa L.

18

1.8.13

B 662

Stocker

SRN

Hrabovský

19

2.4.18

B-365

Seiler

SRN

Barcsa

20

3.7.125

B-784

Barke B.

SRN

Hric R.

21

4.5.35

N-20

Keisling

Rakúsko

Kyzek F.

22

2.3.8

S-323

Dresel

SRN

Janoušek

23

1.8.48

T-8

Wechselberger

SRN

Meško I.

24

3.7.43

B 914

Gutman

SRN

Strcoň V.

25

2.6.11

B 636

Roder

SRN

Strcoň V.

26

2.3.82

K-19

Fischer

SRN

Strcoň V.

27

3.8.3

B-53

Dornscheit

SRN

Barcsa L.

28

3.4.2

W-11

Reiter

Rakúsko

Palacka

29

1.6.19

E-54

Knoll

Rakúsko

Hric R.

30

2.7.1

B 53

Domscheit

SRN

Barcsa L.

31

1.8.2

B 842

Polster

SRN

Sliacky M.

32

2.9.17

T 460

Miller

SRN

Meško

33

2.7.65

B784

Barke B.

SRN

Hric R.

34

1.9.39

S-68

Talik

Poľsko

Hrušik M.

35

 

 

 

 

 

36

3.6.38

N-71

Hammerl

Rakúsko

Buček M.

37

3.7.71

K-64

Schleicher

SRN

Barcsa

38

 

F-525

Wanofel

SRN

Siksay G.

39

3.8.49

F-37

Gerlof

SRN

Marko J.

40

1.8.1

P 108

Betz

SRN

Barcsa L.

41

2.0.2.

S-681

Rasch

SRN

Pieger E.

42

1.9.5

Z 3

Schurle

SRN

Strcoň V.

43

1.6.29

TJ-596

Hartleb

SRN

Luberda P.

44

2.9.139

F 61

Kremer E.

SRN

Dinka J.

45

1.9.10

R 347

Biefel

SRN

Nitray J.

46

2.8.41

B 669

Bruner

SRN

Dinka J.

47

3.1.21

B-783

Bauer

SRN

Čurma E.

 

48

H-2-4

KA-46

Kirali

Maďarsko

Hegyi

 

49

4.1.7

B-784

Barke B.

SRN

Janoušek

 

50

4.6.48

S-251

Vogel

SRN

Davala

 

51

1.4.22

B-784

Barke

SRN

Barcsa

 

52

3.6.59

D-782

Papendorf

SRN

Andraščik

 

53

1.9.11

F 53

Meier

SRN

Koraczynski

 

54

2.6.66

B-104

Knappe M.

SRN

Marko J.

 

55

1.2.2

B-662

Stocker

SRN

Marko J.

 

56

1.1.15

B-363

Luley

SRN

Fedor

 

57

1.2.3

E-1

Haber Korn

Rakúsko

Barcsa L.

 

58

1.8.11

M-1

Forsteniechner

SRN

Fedor

 

59

1.7.88

T 8

Wechselberger

Rakúsko

Hrabovský MMM.

 

60

1.9.109

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

 

61

4.0.11

B-138

Kink A.

SRN

Fedor

 

62

 

 

 

 

 

 

63

2.6.94

D-706

Kilian

SRN

Hrabovský

 

64

4.3.56

Z-456

Máhr

SRN

Hrabovský M.

 

65

4.7.34

B-791

Ruprecht

SRN

Marko J.

 

66

1.3.9

B-140

Jambor

SRN

Marko J.

 

67

2.3.1

B-53

Domscheit

SRN

Marko J.

 

68

1.3.13

B-697

Kilinger

SRN

Strcoň V.

 

69

2.3.17

K-84

Schleicher

SRN

Barcsa L.

 

70

3.4.135

D-706

Kilian

SRN

Barcsa

 

71

1.3.14

Z-182

Schulein

SRN

Luberda P.

 

72

2.9.75

S-93

Koraczynski

Poľsko

Jurkovič

 

73

1.3.40

ST-17

Ladreiter

Rakúsko

Buček M.

 

74

1.6.9

B-53

Bormet

SRN

Marko

 

75

2.8.82

T-6

Bliem

Rakúsko

Buček M.

 

76

3.2.38

S-323

Dressel

SRN

Strcoň V.

 

77

1.3.11

B-106

Knappe

SRN

Sliacky M.

 

78

1.4.8

B-206

Engelniederhammer

SRN

Marko J.

 

79

1.9.5

RN 25

Klink

SRN

Hrabovský

 

80

1.4.52

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko J.

 

81

4.6.77

S-1

Hochgrundler

Rakúsko

Hric R.

 

82

1.6.19

F-37

Gerlof

SRN

Barcsa L.

 

83

4.5.82

B 755

Schon

SRN

Barcsa L.

 

84

3.5.33

B 718

Hindringer

SRN

Marko J.

 

85

2.5.18

B 755

Prufling H.

SRN

Hrabovský

 

86

2.5..9

E 44

Holl N.

Rakúsko

Sliacky M.

 

87

2.5.23

B 636

Roder G.

SRN

Strcoň V.

 

88

1.7.8

E-54

Knoll

Rakúsko

Novotný

 

 

89

4.7.209

F 61

Henn H.

SRN

Marko

 

90

1.6.53

T-8

Wechselberger

Rakúsko

Marko

 

91

2.7.31

B 662

Bruner

SRN

Barcsa L.

 

92

2.7.35

B 1201

Geis

SRN

Barcsa L.

 

93

2.7.21

K 64

Schleicher

SRN

Marko J.

 

94

1.7.10

HB 25

Hini H.

SRN

Marko J.

 

95

1.6.36

T 15

Maurer

Rakúsko

Buček M.

 

96

2.8.39

F 37

Gerlof W.

SRN

Marko J.

 

97

3.8.28

B 1346

Hartman

SRN

Marko J.

 

98

1.9.40

F 61

Kremer E.

SRN

Hrabovský M.

 

99

2.8.108

F 61

Kremer E.

SRN

Marko J.

 

 


Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BOA

Č. Línie

Ľ. Ucho

P. ucho

Chovateľ

Krajina pôvodu

Majiteľ

30

1.8.54

E-54

Knoll E.

Rakúsko

Stecz A.

31

C-1-2

67-2

Havelka

Česko

Budoš J.

32

1.7.2

B-206

Riedl

SRN

Čurma E.

33

4.9.17

B 492

Barthel

SRN

HrabovskyM

34

7.3.42

W-2

Fraisl

Rakúsko

Boya K.

35

2.6.14

B 492

Barthel

SRN

Hrabovský M.

36

2.6.17

B 784

Barke

SRN

Barcsa L

37

1.5.38

E 54

Mahringer

Rakúsko

Oborný

38

1.6.5

F-525

Detmer

SRN

Pastirak T.

39

S-3-1

S-3901

Hrabovský M.

Slovensko

Hrabovský M..

40

C-1-0

S-42

Mikešová

Česko

Budoš

41

1.2.3

W-103

Fimpeler A.

SRN

Hrabovský M.

42

1.8.1

Z 434

Heniger

SRN

Horvath M.

43

1.9.5

B 492

Barthel

SRN

Vrba V.

44

1.9.12

B 718

Strunz

SRN

Hrabovský

45

 

 

 

 

 

46

1.6.2

S-251

Vogel G.

SRN

Hrabovský M.

47

1.8.7

B 206

Riedl

SRN

Vrba V.

49

 

 

 

 

 

50

2.6.14

W-446

Rautenberg

SRN

.Labun J.

51

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

53

2.0.8

5-WT

Hoojonk

Holandsko

Barcsa L.

54

1.3.1

RN-19

Boden

SRN

Vaško M.

55

4.4.30

B-718

Weinert

SRN

Hrabovský

56

2.4.1

B-53

Preisacher

SRN

Oborný

57

2.5.21

Z 258

Widman

SRN

Labun

58.

2.4.46

R 347

Biefel

SRN

Dzudzia

 

59

3.5.16

RN 19

Boden

SRN

Obšut S.

60

2.6.53

F-61

Knust

SRN

Labun

61

2.7.4

B 108

Hotzelsperger

SRN

Barcsa L.

62

2.7.9

B 492

Barthel

SRN

Vrba V.

63

2.7.38

V 11

Wachter

Rakúsko

Barcsa L.

64.

1.7.40

F 61

Knust

SRN

Obšut S.

65.

2.7.105

E 54

Mahringer

Rakúsko

Labun J.

66.

2.7.10

B 151

Haringer

SRN

Hrabovský

67.

2.8.1

B-53

Preisacher

SRN

Labun J.

68.

1.8.3

B 33

Hartman

SRN

Hrabovský

82.

1.6.19

F 37

Gerloff

SRN

Stecz

 


Pôvod samcov zakladateľov jednotlivých línii na Slovensku BO činčilové

33.

1.9.12

B 718

Strunz

SRN

Hrabovský

35.

4.9.17

B492

Barthel

SRN

Hrabovský

46.

S-2-8

S-4601

 

SRN

Marko

47.

S-2-8

SL-2

 

Slovinsko

Marko

48.

3.8.14

H-178

Christmann

SRN

Marko

55.

4.4.30

B 718

Weinert

SRN

Hrabovský

63.

3.6.160

D 706

Kilian

SRN

Marko

66.

2.7.10

B 151

Haringer

SRN

Hrabovský

68.

1.8.3

B 33

Hartman

SRN

Hrabovský

90.

1.6.53

T 8

Wechselberger

Rakúsko

Marko

 


Správa registrátora

V roku 2010 bolo zaregistrovaných 1152 belgických obrov z toho bolo BOA 194ks,41 ks činčilových a divokých spolu zo železitými a čiernymi 917ks,čo je nárast oproti roku 2009 o 54ks králikov. Počas roku boli udelené čísla línii, naopak línie v ktorých sa 5 rokov neregistrovalo zanikli a číslo sa dáva novému plemenníkovi. Poplatok za kus v roku 2011 je 10 centov + poštovné. U zahraničných králikov je potrebné zasielať minimálne oceňovací /prefotený/lístok. Upozorňujem na včasné zasielanie rodokmeňov, tri mesačné mláďatá už budem vracať nepotvrdené. Pre pracovnú zaneprázdnenosť na počkanie u mňa doma už robiť nebudem, iba po predchádzajúcej dohode.

Hrabovský Miroslav
registrátor klubu BO a BOA


13. Riesen-Club –Vergleichsschau vo Withenhausene sa uskutočnila 23-24.oktobra 2010.Zučastnili sa tu aj členovia nášho klubu a to menovite p.Marko, Hrabovský, Stecz, Cech, Benedikovič, Barcsa, Bede. Vystavených bolo 750 ks BO z toho divokých 504 ks, železitých 20ks,čierných 4ks,modrých 20ks,šedomodrých 16ks,činčilových 8ks,žltých 20ks,bielých 158ks.Z toho na predaj bolo 351ks čo je asi 50% z vystavených kusov. Veľmi pekné králiky vystavili p.Hartleb, Lohse, Meier.

Majstra u BO divokých získal 1.Erich Schlegel 387,5b

2.Franz Meier 387,0b

3.Jurgen Lohse 386,5b

Majstra u železitých získal 1.Petra Jensen 384,5b

Majstra u modrých získal 1.Christoph Volbracht383,0b

Majstra u šedomodrých získal 1.Alice Hauk 380,0b

Majstra u žltých získal 1.JohanesRenninghoff 383,0b

Majstra u bielych získal 1.Franz Arnold 387,5b

2.Fritz Schaaf 387,5b

3.Kurt Fluk 387,5b 


23.Bundes-Rammlerschau/výstava samcov/ v Nemecku sa uskutočnila v Rheinlande 29-30.januara 2011 bolo tam vystavených 331 samcov z toho 193ks divokých,10ks železitých,4ks čierne,12ks modre,14ks sivo modre,6ks činčilové,34ks žlté,58ks bielych, z toho predajných 232ks čo predstavuje 70% vystavených Belgických Obrov. Šampiónov získali na BO divoké Hegemann Heinz 97,0b W 354 2.0.61

BO sivomodré Kuhn Gregor 96,5b W137 3.0.11

BO žlté Renninghoff Joh 97,0b H178 3.0.41

Čestné ceny na BO divoké získali Hegemann Heinz 97,0b W 354 1.0.29

Mehrkens Helmut 97,0b F158 1.0.98   


27.Bavorská špecialka klubu sa konala v dňa 6.11.2010 vo Weidene, zúčastnili sa tu p.Marko, Dinka, Benedikovič. Celkom bolo vystavených 216 kusov králikov. Z toho divokých 160 kusov, čiernych 4 kusy, bielych kusov 52.Na predaj bolo celkom 99 kusov králikov BO čo predstavuje 45,83% králikov. Veľmi pekné králiky vystavoval p.Humpelstatter, p.Seiler a p.Knappe.

Tu sú výsledky: divoké Clubmeisterschaft 1.Prufling Hans 387,5b

2.Schonberger Andreas 386,5b

3.Bliem Josef 386,5b

 

Sieger 1.0 Schonberger Andreas 97,5b

0.1 Knappe Manfred 97,5b

 

biele: Clubmeistererschaft 1.Arnold Franz 385,5b

2.Preisacher Franz 380,0b

3. Hotzelsperger Andreas384,5b

 

Sieger 1.0 Herman Muller 97,0b

0.1 Arnold Franz 97,0b


SÚŤAŽNE V ROKU 2011

Pri príležitosti 100 výročia založenia Bavorského klubu v roku 2011 sa uskutoční I. Európska výstava Belgických Obrov v Nemecku v dňoch 29-30.oktobra vo Weidene. Predpokladá sa účasť Nemecka, Rakúska, Francúzka , Belgicka, Talianska , Česka, Slovenska a iných Európskych krajín. Výbor klubu organizuje spoločný odvoz králikova o tejto akcii Vás bude výbor klubu včas informovať a cela akcia bude aj na našej klubovej stránke.


Menný zoznam členov klubu BO na Slovensku pre rok 2011.

1. ANDRAŠÍK Marian Zápotočie 384, Jablonica 906 32

tel. 0903 976 073

2. BARANYI Péter József Atila ut1,Borsárkany 9167,Maďarsko

Mail.baranya9@datanet.hu

 

3. BARCSA Lászlo Kultyrhaz UT 7,3924 Taktakenez, Maďarsko

tel. 0036 / 303255579

 

4. BEDE Sándor 4150 Puspohladány , Petri-Pal 106

Maďarsko tel. 0036 / 204182428

 

5. BEĽUŠKO Jozef Zimná 5, 056 01 Gelnica

tel. 053 / 4821980

 

6.BENEDIKOVIČ Marian Pivovárská 420/9,919 04 Smolenice

tel.0907 897 955

 

 

7. BUČEK Mikuláš Dargov 220, 076 61

tel. 056 / 6783553,0903 974 357

 

8. BUDOŠ Jozef Raková 339,023 51 Čadca

tel. 0907 811 580

 

9. CECH Ján Skalité 1030,023 14 Skalité

tel. 0905 431 494

 

10. ČAPČIK Ľubomír Likavka 369,034 95

tel. 0905 406 859

 

11. ČEPIGA Milan kpt. Nalepku 64,085 01 Bardejov

tel. 054 / 4727870

 

12. ČORBA Mikulaš Kačanov 3,072 05 Bracovce

Tel.0918 126 901

 

13. ČUJAS Anatoli ul. Prometárska 36, Feski, Zoločevski rajón,

Charkov, UKRAJINA, tel. 0038/576495481

 

14. DAVALA Ladislav Berehovská 2217, 075 01 Trebišov

tel.056 / 493642

 

15. DAVALA Juraj Jatkova 539/20, 075 01 Trebišov

tel. 0907 133 470

 

16. DINKA Jozef Boreková 59, 821 06 Bratislava

tel. 0907 222 250

 

17. DURAJ Jaroslav Bernoláka 2609, 022 01 Čadca

tel. 0907 521 066

 

18. DIŇA Miroslav Ľubotín 22/44, okr. Stará Ľubovňa, 065 41

tel. 0908 270 264

 

19. ĎUREJ Ondrej Revúcka Lehota 24, 04918

 

 

 

20. DZUDZIA Miroslav Ružová 22, 075 01 Trebišov

tel. 0905 838 573

 

21. GĽABA Vincent Kokošovce 104,082 52

tel. 051 / 7798366

 

22. GUBAČ Jozef Kendice 305, 082 01

tel.051 / 7797338

 

23. GULČIK Anton Raková 244, 023 51 Čadca

tel.

 

24. HORVATH Miroslav ul. Svianteka 15, 085 01 Bardejov

tel. 0905 270 150

 

25. HRABOVSKÝ Miroslav Bracovce 89, 072 05

tel. 056 / 6495106

 

26. HRIC Rastislav Dargov 1, 076 61

tel. 0905 712 703

 

27. HRUŠIK Milan Rieka 2336, Čadca 022 01

tel.041 / 4331148 , 0907 246 660

 

28.JACAK Dávid Matovce 36,Okruhle 090 42

tel.0949 792 166

 

29.JACAK Jozef Matovce 36,Okruhle 090 42

Tel.0918 081 522

 

30.JURKOVIČ Róbert Tatranská 271,061 01 Spišská Stará Ves

Tel.0904 414 281

 

31. KANCNÝŘ Josef Makov 13, Čadca 023 56

tel.

32.KLACZYNSKI Pawel Kuczek 2a,87 700 Aleksandrow Kujawski

Tel.0048/512493995 POĽSKO

 

33.KORACZYŇSKI Gregorz Jezenowa 32,Bielsko Biala POĽSKO

Tel.0048/601478356

 

34.KORDULIAK Miroslav Klokočov 589,Raková

 

35. KOTYRA Ján Svrčinovec 694, Čadca 022 01

tel. 041/4327834

 

36. KUSZY Ivan Školská 38.Horná Kraľova 951 32

tel. 0908 737 511

 

37. KYZEK František Mlošová 2561, Čadca 022 01

tel.

 

38. LABUN Ján Pavlovičová 178/18, 089 01 Svidnik

tel. 054 / 7522552 , 0907 359 680

 

39. LIŠČAK Ladislav U Halušky 1271, Raková 023 51

tel. 041 / 25314

 

40. MARKO Jozef Beloveža 90, 086 14 okr. Bardejov,

tel. 054 / 4797261, 0905 551 384

mail: markojozef99@gmail.com

 

41.MARKO Kristian Beloveža 90,08614p.Hažlin

Tel.054/4797261

 

42. MEŠKO Ivan Duchnovičová 175, Rakošino –Ruské

Mukačevo, UKRAJINA

tel. 00380505428084 , 00380313174638

 

43. NITRAY Jozef Šturová 22,Sobrance 073 01

tel.056 / 6523686

 

44. NOVOTNÝ Ján Zemplinská Teplica 321, 076 64

tel. 056 / 722445

 

45. OBORNÝ Zdenek Zbyšov 176, p. Křenovice 683 52

Česko, tel. 00420 603170098

 

46. ONDRUŠEK Miroslav Raková 839, 023 51

tel. 0908 599 835

 

47.PÁLINKÁS Libor Agátová 541/32,929 01 Veľke Dvorníky

Mail:palibor@palinkas.com

 

48. PASTIRÁK Tomáš Udavské 337, 067 31 Humenné

tel. 0905 751151

 

49. PETER Rastislav Pichné 105, Snina 069 01

tel.057 / 7685908

 

50. PIEGER Emil SNP 17, Gelnica 056 01

tel. 0904 358779 , 0910 644 188 , 053 4821 366

 

51. PIGULA Silvester Ličartovce 18,082 03 p.Lemešany

tel. 0907 903 978

52.POLAK Juraj Minaj ,Uźhorod UKRAJINA

Tel.0038/312667522

53.RAMŠA Jozef

 

54. SLEPÁK Peter Pusté Čemerné 70,

tel. 056/64491019, 0915 483 882

 

55. SLIACKÝ Milan Karola Sarvu 8/25,Ružomberok 034 01

tel. 0915 813 806

 

56. SLONČIK Ján Raková 1121, 022 01Čadca

tel. 0907 875 507

 

57. STECZ Alexander Sídlisko 333, 044 02 Turňa nad Bodvou

tel. 0908 987 729

 

58. STRCOŇ Vladimír Luběnice 37, p. Tešetice 783 46

Česko tel. 00420 685954080

 

59. ŠECKO Anton Udavské 139, 067 31 Humenné

tel. 057 / 7796122 , 0907 185 404

 

60. ŠOLTES Martin Ruská 38, 076 77

tel. 056 / 380105, 0905 983 606

 

 

61. VARGA Aurel Magurská 8, 040 00 Košice

tel.

 

62. VRBA Vladimír Luběnice 37, p. Tešetice 783 46 Česko

tel. 00420 774 16 99 56