Klub chovateľov Belgických obrov
17.01.2017

Pozvánka na členskú schôdzu 4.3.2017

Vážený priateľ !

Pozývam Ťa na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 04.03. 2017 o 10:00 hod., v Ružomberku v Moteli  „RANČ“.  Svoju účasť, príp. neúčasť prosím nahlásiť pokladníkovi p. Emilovi Piegerovi, na číslo mobilu 0904 170 261, z dôvodu  potreby objednávky počtu obedov najneskôr do 15.02. 2017.

Na schôdzi je potrebné zaplatiť členský príspevok  (dospelý 10 €, penzista 7 € , mladý 5 € ). Členovia, ktorí sa nemôžu schôdze zúčastniť  pošlú členské poštovou poukážkou do 20.02. 2017, na adresu pokladníka  -  Emil PIEGER,  SNP-17, 056 01 Gelnica. Nezaplatenie členského príspevku do tohto termínu sa bude považovať za ukončenie členstva v klube. Výbor klubu ďakuje za porozumenie.

Adresa:

Motel Ranč
Pri Váhu 540/71
034 06 Ružomberok - Černová