Klub chovateľov Belgických obrov

Podujatia

​Touto cestou Vás chceme pozvať na "1. Národnú predajnú výstavu samcov a kohútov", ktorá sa uskutoční 27.1.2018, v chovateľskej hale v Žiline - Strážove. jednodňová predajná výstava - od 7.00 do 18.00, (posudzovanie od 9.00 do 14.00) garantovaná polovica predajných zvierat popri výstave sa uskutoční aj burza "Samíc a sliepok" -…
Zobraziť viac
17. - 18. November 2017 Žilina - Strážov ul. Hričovská uzávierka prihlášok je do 20.10.2017 Prihláška:  PDF - Prihláška 3. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline   Prihlásené králiky k 10.11.2017:  Farba Počet vystavených králikov Počet predajných králikov …
Zobraziť viac
Kedy: od 27.10.2017 do  29.10.2017 Miesto: Marienwerder  -  Klandorfer Straße -  16348 Marienwerder Privážanie králikov: štvrtok 26.10.2017 do 19:00 hod. Hodnotenie králikov: 27.10.2017 Časový plán výstavy: piatok 27.10.2017 od 16:00 - 19:00 hod. sobota 28.10.2017 od 8:00 - 10:00 hod. Otvorenie pre verejnosť - sobota od 10:00 hod. Večer pre chovateľov:  Sobota 28.10.2017 od 19:00 hod. v podniku "…
Zobraziť viac
Vážený priateľ ! Pozývam Ťa na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 04.03. 2017 o 10:00 hod., v Ružomberku v Moteli  „RANČ“.  Svoju účasť, príp. neúčasť prosím nahlásiť pokladníkovi p. Emilovi Piegerovi, na číslo mobilu 0904 170 261, z dôvodu  potreby objednávky počtu obedov najneskôr do 15.02. 2017. Na sch…
Zobraziť viac
Výsledky výstavy si môžete pozrieť a stiahnuť ako PDF súbor: PDF - Výsledky 2. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline
Zobraziť viac
19. - 20. November 2016 Žilina - Strážov ul. Hričovská uzávierka prihlášok je do 21.10.2016 Výsledky výstavy:  PDF - Výsledky 2. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline   Prihlásené králiky k 10.11.2016:  Farba Počet vystavených králikov Počet predajných králikov …
Zobraziť viac
  Tu si môžete stiahnuť kompletný katalóg vo formáte PDF
Zobraziť viac
25. - 27.11.2011 - Výstavisko Agrokomplex Nitra
Zobraziť viac
5. - 6.11.2011 - Výbor klubu zabezpečí prevoz králikov. Prihlášky zasielajte na adresu prezidenta klubu BO a BOA Jozefa Marka, alebo mailom na markojozef99@gmail.com, poprípade telefonicky na 0905 551 384
Zobraziť viac
15.10.2011 - Výstava sa uskutoční vo vnútorných priestoroch s možnosťou ubytovania. Informácie a prihlášky: tajomník klubu BO a BOA Alexander Stecz - 0908 987 729  Posúdenie králikov sa uskutoční 14.10.2011 od 9:00. Výstava začne 15.10.2011 od 8:00 - 14:00
Zobraziť viac
18. - 21. 8. 2011 v pavilone Z1 Agrokomplex Nitra
Zobraziť viac
1. Stredoeurópska výstava Špeciálka BO a BOA v Žiline 17. - 18. Október 2014 Žilina - Strážov ul. Hričovská
Zobraziť viac