Klub chovateľov Belgických obrov
06.06.2018

Európska výstava Dánsko

Klub belgických obrov.
Európska výstava Dánsko


Výbor klubu BO oznamuje všetkým členom, že záujem o spoločný odvoz králikov na Európsku výstavu
do Dánska nahlásia p.Benedikovičovi Marianovi . mob.0907897955 , mail. : benedikovic@chemolak.sk
najneskôr do 31.8.2018