Klub chovateľov Belgických obrov
03.03.2017

2% z daní pre Klub Belgických obrov

Vážení chovatelia.

Blíži sa obdobie vyúčtovania dane z príjmu fyzických osôb a preto vás chceme osloviť aby ste 2% dane poukázali pre klub Belgických obrov. Prosíme, požiadajte aj svojich príbuzných spolupracovníkov, kamarátov, známych. Poukázanie dane pre klub môže zlepšiť finančnú situáciu klubu a v budúcnosti možne znížiť napríklad poplatky na špeciálku. V roku 2016 poukázalo 5 členov klubu a získali sme 378€ . Je to najľahšia cesta ako získať finančné prostriedky. Po dohode p.Marka s predsedom klubu Nos p.Obšutom finančné prostriedky sa poukazujú na účet klubu Nos. Následne klub Nos zašle finančné prostriedky na  konto nášho klubu. Aby sme vedeli kto venoval 2% pre klub je potrebne kópiu daňového tlačiva zaslať výhradne pokladníkovi klubu p.PIEGEROVI EMILOVI

na adresu Banícka 76, 056 01 Gelnica,

alebo jednoduchším spôsobom zoskenovať a zaslať mailom na piegeremil@gmail.com

Tlačivo môžete stiahnuť na tomto odkaze ->

Ďakujeme!