Klub chovateľov Belgických obrov

Aktuality

Tlačivá na stiahnutie  1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.  3. Najnesk…
Čítať ďalej
Vážený priateľ ! Pozývam Ťa na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 09.03. 2019 o 10:00 hod., v Ružomberku v Moteli  „RANČ“.  Svoju účasť, príp. neúčasť prosím nahlásiť pokladníkovi p. Emilovi Piegerovi, na číslo mobilu 0904 170 261, z dôvodu  potreby objednávky počtu obedov najneskôr do 25.02. 2019. Na sch…
Čítať ďalej
Klub belgických obrov. Európska výstava Dánsko Výbor klubu BO oznamuje všetkým členom, že záujem o spoločný odvoz králikov na Európsku výstavu do Dánska nahlásia p.Benedikovičovi Marianovi . mob.0907897955 , mail. : benedikovic@chemolak.sk najneskôr do 31.8.2018
Čítať ďalej
​Touto cestou Vás chceme pozvať na "1. Národnú predajnú výstavu samcov a kohútov", ktorá sa uskutoční 27.1.2018, v chovateľskej hale v Žiline - Strážove. jednodňová predajná výstava - od 7.00 do 18.00, (posudzovanie od 9.00 do 14.00) garantovaná polovica predajných zvierat popri výstave sa uskutoční aj burza "Samíc a sliepok" -…
Čítať ďalej

Podujatia

27.1. - 27.1.2018

1. národná predajná výstava samcov a kohútov v Žiline

Pozvánka na "1. Národnú predajnú výstavu samcov a kohútov"

1. národná predajná výstava samcov
a kohútov v Žiline

27.1.2018

Žilina - Strážov ul. Hričovská

Kontakty, detailné informácie, prihlášky,
mapa k výstavisku čítajte tu ->

17.11. - 18.11.2017

3. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline - 2017

pozvánka na 3. stredoeurópsku výstavu BO a BOA v Žiline 17.-18.11.2017

3. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA
v Žiline

17. - 18. November 2017

Žilina - Strážov ul. Hričovská

Kontakty, detailné informácie, prihlášky,
mapa k výstavisku čítajte tu ->

Spravodaje

Z hľadiska výstav bol rok 2015 náročný. Prvou ozajstnou previerkou bola Výstava mladých králikov v Nitre, tak sa konala azda najväčšia udalosť roka EURÓPSKA VÝSTAVA KRÁLIKOV V METZ VO FRANCÚZSKU. Hneď týždeň nato sa konala Špeciálka klubu BO a BOA v Žiline. Celé to ukončila Celoštátna výstava v Nitre. Keďže som sa nezúčastnil Výstavy mláďat v Nitre, tak Vás o nej poinformuje tajomník klubu, priateľ Benedikovič.
Zobraziť viac
Rok 2014 bol z pohľadu výstav nabitý výstavami počnúc Výstavou mladých králikov vo Vrabľoch, 1. stredoeurópskou Špeciálkou klubu BO a BOA v Žiline, ukončený Celoštátnou výstavou v Nitre. Kedže som sa zučastnil len výstavy v Žiline o výstave mláďat o CV v Nitre Vás poinformuje tajomník klubu, priateľ Benedikovič.
Zobraziť viac