Klub chovateľov Belgických obrov

Aktuality

Vážení chovatelia. Blíži sa obdobie vyúčtovania dane z príjmu fyzických osôb a preto vás chceme osloviť aby ste 2% dane poukázali pre klub Belgických obrov. Prosíme, požiadajte aj svojich príbuzných spolupracovníkov, kamarátov, známych. Poukázanie dane pre klub môže zlepšiť finančnú situáciu klubu a v budúcnosti…
Čítať ďalej
Vážený priateľ ! Pozývam Ťa na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 04.03. 2017 o 10:00 hod., v Ružomberku v Moteli  „RANČ“.  Svoju účasť, príp. neúčasť prosím nahlásiť pokladníkovi p. Emilovi Piegerovi, na číslo mobilu 0904 170 261, z dôvodu  potreby objednávky počtu obedov najneskôr do 15.02. 2017. Na sch…
Čítať ďalej
Výsledky výstavy si môžete pozrieť a stiahnuť ako PDF súbor: PDF - Výsledky 2. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline
Čítať ďalej
07.09.2016

Spravodaj 2016

Program z výročnej členskej schôdze konanej dňa 20.02.2016 v Ružomberku 1. Otvorenie 2. Kontrola uznesenia z členskej schôdze z roku 2015 konanej v Ružomberku 3. Správa o hospodárení 4. Správa o registrácii 5. Správa o činnosti klubu 6. Vyhodnotenie klubových súťaží a odovzdanie cien 7. Predstavenie nových členov klubu BO a ich prijatie 8. Diskusia 9. Návrh na uznesenie a záver Spr…
Čítať ďalej

Podujatia

19.11. - 20.11.2016

2. Stredoeurópska špeciálka klubu BO a BOA v Žiline

pozvánka na 2. stredoeurópsku výstavu BO a BOA v Žiline 19.-20.11.2016

2. Stredoeurópska výstava Špeciálka BO a BOA v Žiline

19. - 20. November 2016

Žilina - Strážov ul. Hričovská

Kontakty, detailné informácie, prihlášky,
mapa k výstavisku čítajte tu ->

20.11. - 21.11.2015

46. Špeciálka klubu BO a BOA

46. Špeciálka BO a BOA v Žiline

20. - 21. november 2015

Žilina - Strážov ul. Hričovská

 

Spravodaje

Z hľadiska výstav bol rok 2015 náročný. Prvou ozajstnou previerkou bola Výstava mladých králikov v Nitre, tak sa konala azda najväčšia udalosť roka EURÓPSKA VÝSTAVA KRÁLIKOV V METZ VO FRANCÚZSKU. Hneď týždeň nato sa konala Špeciálka klubu BO a BOA v Žiline. Celé to ukončila Celoštátna výstava v Nitre. Keďže som sa nezúčastnil Výstavy mláďat v Nitre, tak Vás o nej poinformuje tajomník klubu, priateľ Benedikovič.
Zobraziť viac
Rok 2014 bol z pohľadu výstav nabitý výstavami počnúc Výstavou mladých králikov vo Vrabľoch, 1. stredoeurópskou Špeciálkou klubu BO a BOA v Žiline, ukončený Celoštátnou výstavou v Nitre. Kedže som sa zučastnil len výstavy v Žiline o výstave mláďat o CV v Nitre Vás poinformuje tajomník klubu, priateľ Benedikovič.
Zobraziť viac